Wat houdt een betaald account in voor opdrachtgevers?

Opdrachtgevers kunnen een betaald account nemen op Freelance.nl. Dat kan niet online afgesloten worden, maar loopt altijd via een van onze medewerkers. Opdrachtgevers die op de website een PRO account kopen, kopen een account dat is bedoeld voor freelancers. Voor opdrachtgevers biedt dit account geen voordelen op het gebied van het plaatsen van opdrachten. Opdrachtgevers kunnen volgens het fair-use principe BASIC-Opdrachten plaatsen.

Freelance Fair BV kan het aantal BASIC-Opdrachten dat geplaatst wordt beperken. In principe geldt het fair-use principe. Als opdrachtgevers zeer veel BASIC-Opdrachten plaatsen of hun opdrachten als TOP-Opdrachten sneller en meer onder de aandacht willen brengen, dan zal Freelance Fair BV hiervoor een extra bijdrage vragen.

Opdrachtgevers die meer dan fair-use willen plaatsen en hiervoor een bijdrage betalen, worden aangeduid als PREMIUM. PREMIUM zijn ook partijen die een overeenkomst met Freelance Fair BV sluiten over het plaatsen van grotere aantallen TOP-Opdrachten. TOP-Opdrachten worden sneller geplaatst en worden prominenter in beeld gebracht.

Aan het PREMIUM account zijn meer voordelen verbonden. Neem contact op voor meer info en de voorwaarden.Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten