Wat kan ik als adverteerder met Freelance.nl

Freelance.nl is het platform waarmee adverteerders zeer gericht de grootste mogelijke doelgroep aan freelancers, ZZP'ers en bemiddelaars kunnen bereiken met een extreem lage waste. Freelance.nl heeft voor advertenties enkele bannerposities beschikbaar, diverse e-mailuitingen en op de homepage, categoriepagina's en opdrachtpagina's de exclusieve lijst met TOP-Opdrachtgevers.

Voor meer informatie, kijk op de pagina adverteren.Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten