Projectleider professionalisering Digitale Volksgezondheidsmonitor

Intermediair
Ormer ICT Staffing B.V.
Geplaatst op
26-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
30
Status
Gesloten
Referentie
Plony Baas

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Ormer ICT zoekt voor haar opdrachtgever een Projectleider professionalisering digitale Volksgezondheidsmonitor.

Start Inhuur

Per direct

Eind Inhuur

31/01/2016 met een mogelijkheid tot uitloop

Aantal uren per week

Fluctueert, maximaal 28 uur per week

Gespreksdatum matchingsgesprek

Z.s.m.

Taak van het onderdeel
Utrechters die zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Dat is het doel van de eenheid Volksgezondheid (VG), onderdeel van de gemeente Utrecht. Volksgezondheid heeft de opdracht om de gezondheid van de Utrechters in de meest brede zin van het woord in beeld te brengen en te volgen. Dit beeld geeft richting aan het Volksgezondheidsbeleid en activiteiten die gezondheidverbetering beogen. Eens per vier jaar wordt dit beleid herijkt en wordt de Lokale Nota Volksgezondheid door de Gemeenteraad vastgesteld. Binnen dit beleidskader worden activiteiten uitgevoerd en hechten we veel belang aan het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van de risicofactoren. Waar mogelijk stimuleren we een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving.
Volksgezondheid wil een transparante, resultaatgerichte organisatie zijn. Met betrokken medewerkers, die in gesprek gaan met Utrechters en aansluiten bij hun mogelijkheden. Dat vergt het vermogen om te luisteren en samen te werken. Niet alleen met stadsbewoners, maar bijvoorbeeld ook met zorginstellingen, woningcorporaties, buurtorganisaties en private partijen.
Het team Beleid, Expertise en Onderzoek (BEO) bestaat uit een groep beleidsmedewerkers en epidemiologen. Dit team draagt zorgt voor de verbinding tussen beleid, onderzoek en uitvoering. Ook wordt door dit team actief de verbinding tussen uitvoering en het management en/of bestuur gemaakt. Er worden, samen met collega's, scenario's in beeld gebracht met de afwegingen die daarbij van belang zijn. BEO heeft mede hierdoor een belangrijke rol in de visie- en beleidsontwikkeling van VG en helpt actief te agenderen op beleidsagenda's van de diverse werkvelden binnen en buiten Volksgezondheid. Hierdoor zijn collega's vanuit Jeugd en Volwassenen op de hoogte van de nieuwste nationale en internationale ontwikkelingen en kansen. Ook draagt dit team er zorg voor dat aandienende kansen in beeld zijn en wijst hun collega's actief op mogelijkheden deze te benutten. Zo wordt optimaal aangesloten op maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit is het werk
Volksgezondheid heeft een volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) met een 4-jarige cyclus. Deze VMU wordt vooral door professionals en actieve burgers geraadpleegd. VG is de manier van presenteren/publiceren aan het vernieuwen. Voorheen bestond de monitor uit diverse papieren rapporten, tabellenboeken en een samenvattend gezondheidsprofiel. Met de vernieuwing wil VG tussentijds (of aanvullende) onderzoeksresultaten sneller beschikbaar stellen, data als open data beschikbaar stellen en de VMU vraaggerichter maken.
Er is een nieuwe (pilot)website door een extern bureau gebouwd, deze wordt momenteel gevuld en zal dit najaar gelanceerd worden voor gebruikers.

We willen de website doorontwikkelen naar een vaste satelliet-website van het Utrecht-domein, en we willen heldere afspraken over beheer en continuïteit en kansen/ontwikkelmogelijkheden voor de komende periode in beeld brengen.
Hiervoor zoeken wij iemand die het onderzoeksteam tijdelijk kan versterken op dit terrein en specifieke expertise inbrengt op het gebied van (monitorings)websites om de gewenste professionaliseringsslag te kunnen maken van pilotfase naar “duurzame, toekomstbehendige” website. Het werk zal uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Formuleren van de eigen opdracht o.b.v. dit document en gesprekken met direct betrokkenen;

 • Met ontwikkelaar komen tot goede SLA voor huidige (pilot)website.

 • In overleg met onderzoekers en communicatiemedewerker communicatieplan opstellen om bekendheid te geven aan de (pilot)website.

 • Plan van aanpak om pilotfase met gebruikers (vanaf dit najaar) ten volle te benutten.

 • Opstellen beheerplan, waaronder een inschatting van de benodigde beheercapaciteit, maken van een business case.

 • Zorgdragen dat de website onderdeel wordt van het domein utrecht.nl. Hiervoor is komen tot goede afstemmings- en samenwerkingsafspraken met het webteam van utrecht.nl, communicatiebureau Gemeente Utrecht essentieel.

 • Opstellen scenario’s doorontwikkeling (in overleg), waaronder een afweging van kosten ten opzichte van het resultaat van de website zelf en effect van de informatie op de website bij de gebruiker.

 • Doorontwikkeling in samenwerking met de collega’s van het onderzoeksteam binnen VG en anderen die een rol hebben bij de totstandkoming, vullen, beheren, gebruiken van de website.

Voor deze opdracht zul je nauw samenwerken met de onderzoekers rond de VMU en een young professional die dit jaar ongeveer 3 dagen per week besteed aan de realisatie (ontwikkeling, planning, scholing onderzoekers, beheer) van de (pilot)website.

Daarnaast vervul je een rol in de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie en technologie voor partners, ouders en kinderen en het cluster Jeugd van Volksgezondheid. Het betreft meer dan het verbeteren van de CJG-site en het uitwerken van de doorgaande lijn middels de e-mailservice. Het betreft de communicatiekanalen www.jong030.nl, de website van de gemeente Utrecht en de samenwerking met het innovatieatelier ten behoeve van apps etc. Voor dit deel van de opdracht ben je onderdeel van de werkgroep digitale communicatie en werk je nauw samen met een aantal Jeugd-professionals en één van de Teammanagers Jeugd.

Profiel / dit breng je mee

 • Aantoonbare expertise rond governance van websites

 • Aantoonbare kennis van open data

 • Sterke affiniteit met websites waarop monitoringsinformatie gedeeld wordt, bij voorkeur op het gebied van volksgezondheid.

 • Teamspeler

 • Affiniteit met infographics en het schrijven van webteksten is belangrijk.

Contact Ormer ICT
Plony Baas

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten