4 FTE Functioneel Beheerders

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
33
Status
Gesloten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functienaam 4 FTE Functioneel Beheerders
Functieniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 1-10-2015
Verwachte einddatum 1-10-2018
Aantal uren per week 36
Aanvraagomschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. We werken zo veel mogelijk in samenwerking met andere inspecties. Ook werken we risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.

De ILT ontstond per 1 januari 2012 uit een samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Vrom Inspectie. Deze situatie heeft nog zijn weerslag op de huidige processen. De inspectie is inmiddels een meerjarig proces gestart van uniformering van processen. Daarbij doorloopt ieder proces een beoordeling aan de hand van criteria. Deze criteria zijn zodanig gekozen dat uiteindelijk een zekere mate van standaardisatie en uniformering in de processen ontstaat. Ook heeft dit als doel het aantal applicaties terug te brengen. Tot die tijd zullen zowel de nieuwe als de uit te faseren applicaties beheert moeten worden.

Welk onderdeel van ILT gaat het om?
De afdeling informatievoorziening draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal applicaties die in gebruik zijn fors verminderd. De afdeling Informatiemanagement levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatievoorziening. Het team functioneel beheer is onderdeel van deze afdeling.

Deze aanvraag richt zich op het de behoefte aan extra inzet op het functioneel beheer van informatiesystemen bij de ILT. De ILT is volop in ontwikkeling en zo ook haar informatievoorziening. Om de inspecteurs met robuste en schaalbare informatievoorziening te kunnen laten werken wordt er momenteel gewerkt aan een Nieuwe ICT Omgeving. Totdat deze volledige operationeel is en alle huidige systemen die worden uitgefaseerd nog werkzaam zijn heeft de ILT extra externe functioneel beheerders nodig die met name die uit te faseren systemen gaan beheren zodat de interne capaciteit zich kan richten op het beheer en de ontwikkeling van de toekomst vaste applicaties. De werkprocessen van de afdeling informatievoorziening worden aan de hand van BiSL momenteel pragmatisch ingevoerd en zoveel mogelijk aangesloten bij de processen van onze leveranciers (zowel applicatief als technisch).

Vereiste kennis

Vereiste Opleiding

 1. Minimaal HBO werk- en/of denkniveau

 2. BiSL/ASL/ITIL Foundations en Tmap gecertificeerd

Werkervaring

 1. Minimaal 7 jaar werkervaring als functioneel beheerder van (complexe) informatiesystemen

 2. Ervaring met werken bij de rijksoverheid

 3. Ervaring met het beheer van diverse systemen die gebruikt worden van het inspectieproces

Skills

 1. Kennis en ervaring met BiSL, ASL, ITIL en Tmap

 2. Kennis van en ervaring met ketenbeheersing

 3. Moeten kunnen werken met complexe datamodellen (SQL en/of Oracle).

 4. Microsoft gecertificeerd op gebied van besturingssysteem Windows 7

 5. Diverse ervaringen met verschillende applicaties en infrastructuren; één van de kandidaten moet ervaring hebben met Adobe indesign i.v.m. formulierbeheer

Wensen

 1. Kennis van en ervaring met het uitfaseren van applicaties

 2. Kennis van en ervaring met organisaties in verandering

 3. Kennis van en ervaring met procesgestuurde organisaties en IV / ICT

LET OP: We zijn op zoek naar 4 functioneel beheerders. Eén van de Functioneel Beheerders moet ervaring hebben met Adobe indesign i.v.m. formulierbeheer

Vereiste vaardigheden

Wie zoeken wij?
De ILT zoekt vier (4) ervaren functioneel beheerders die thuis zijn in het werken met databases en complexe applicaties. De ingehuurde krachten worden vooral ingezet op applicaties die in de komende jaren uitgefaseerd gaan worden. Daarnaast worden ze tijdelijk ingezet als ondersteuning van interne medewerkers als dat nodig is. Men wordt dus ingezet daar waar nodig, dit vraagt om grote mate van flexibiliteit en vermogen om het beheer van een applicatie snel op te pakken en eigen te maken.

We zoeken beheerders die een echte teamspeler zijn, maar wel zelfstandig hun werk uitvoeren. Aanspreekbaar zijn op werk, gedrag en houding en ook anderen daarop aanspreken. Tevens zijn zaken als klantgerichtheid, overtuigingskracht, gestructureerd werken, initiatief tonen, meedenken, hands-on mentaliteit, assertiviteit, flexibiliteit en goede benodigde competenties.
We gaan nu initieel met alle functioneel beheerders een contract aan voor 3 jaar (tot 1-10-2018). Periodiek wordt de benodigde capaciteit van extern ingehuurde functioneel beheerders bekeken. Op basis daarvan kan het contract eerder worden beëindigd indien de inzet niet meer nodig is. Dit wordt minimaal een maand voorafgaand aan het ontbinden van het contract aangegeven.

Taken/werkzaamheden

 1. afhandelen/oplossen van incidenten van door ILT beheerde systemen

 2. begeleiden/doorvoeren van eventuele wijzigingen op die systemen

 3. opstellen van functionele vereisten en functionele ontwerpen

 4. opleiden en ondersteunen van gebruikers

 5. autorisatiebeheer, ketenbeheersing, aansturing leveranciers

 6. opstellen beheerplannen

 7. realiseren, aanpassen van handleidingen, installatie instructies

Karaktereigenschappen

 1. Minimaal 7 jaar werkervaring als functioneel beheerder van (complexe) informatiesystemen

 2. Ervaring met werken bij de rijksoverheid

 3. Ervaring met het beheer van diverse systemen die gebruikt worden van het inspectieproces

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten