Bedrijfsarts

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Woerden
Reacties
0
Bekeken
141
Status
Gesloten
Referentie
BCGW14137

Omschrijving

De gemeente Woerden
Onze organisatie heeft twee opdrachtgevers: het gemeentebestuur van Oudewater en het gemeentebestuur van Woerden. Soms regisserend, soms faciliterend sluiten wij aan bij initiatieven uit de samenleving. Wij laten ons inspireren door iedereen die is betrokken bij Oudewater en Woerden. Dat kunnen inwoners of ondernemers zijn, maar ook mensen die hier werken of recreëren. We hebben oog voor de bijzondere positie van kleine woonkernen en het kenmerkende Groene Hart dat beide gemeenten omringt. Oudewater en Woerden, inspirerend om voor te werken!

De ambtelijke organisatie telt ongeveer 380 medewerkers, verdeeld over 23 teams met elk een teammanager. Aan het hoofd van de organisatie staat een 4-koppige directie, bestaan uit de gemeente secretaris, en concern controller en 2 directeuren.

De context waarin de bedrijfsarts moet opereren
Of er een reden is voor verzuim van een medewerker, is in onze verzuimvisie primair een zaak tussen de medewerker en de leidinggevende. Samen bekijken zij wat er aan de hand is en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. In onderling overleg wordt bekeken of verzuim wel echt noodzakelijk is, of dat een andere oplossing mogelijk is. De bedrijfsarts wordt hierbij slechts ingeschakeld als er behoefte is aan specifiek werkgericht medisch advies.
De relatie tussen leidinggevende, medewerkers en bedrijfsarts vraagt om een open samenwerkingsverband, waarbij de leidinggevende altijd zelf de regie houdt. De bedrijfsarts adviseert. Hierbij is het van belang dat de leidinggevende de bedrijfsarts altijd snel en gericht om advies kan vragen.
Ook wanneer er andere deskundigen ingeschakeld moeten worden, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, een psycholoog of arbeidsdeskundige etc., is het van belang dat dit gebeurt op advies van de bedrijfsarts en in opdracht van de werkgever.

Taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts
 De bedrijfsarts adviseert over de (medische) begeleiding van de medewerkers met (dreigend) langdurig verzuim, problematisch verzuim of arbeid gerelateerd verzuim, met als doel het bespoedigen van de (eventueel aangepaste) werkhervatting. Hierbij maakt de bedrijfsarts gebruik van de mogelijkheden van de door de opdrachtgever aangewezen dienstverleners of adviseert gericht andere re-integratie bevorderende dienstverleners.
 Bij dreigend langdurig verzuim maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse (conform UWV-format), waarin het volgende aan de orde komt: de aard van de klacht, de beperkingen en mogelijkheden, de inzetbaarheid, de specifieke omstandigheden en de prognose die hieruit voortvloeit. Conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter geeft hij op basis van de probleemanalyse en re-integratieadvies ten behoeve van het opstellen van een plan van aanpak.
 De bedrijfsarts levert medische informatie bij de aanvraag voor een WIA-uitkering, voorziening of subsidie en levert statistische gegevens voor het Sociaal Jaarverslag.
 De bedrijfsarts neemt deel aan het jaarlijks Beleids SMT en de netwerkbijeenkomst van het IZA Bedrijfszorgpakket.
 De bedrijfsarts handelt conform de gemaakte afspraken die in het contract met de opdrachtgever staan beschreven.

Het profiel van de bedrijfsarts
 De bedrijfsarts bevordert het contact tussen leidinggevende en de medewerker en werkt daarin samen met de betrokken personeelsadviseurs en externe zorgverleners.
 De bedrijfsarts ondersteund de leidinggevende bij het invullen van de regierol, adviseert en bevordert daarbij een pro actieve houding ten aanzien van het verzuim.
 De bedrijfsarts staat open voor een second opinion van bijvoorbeeld het UWV.
 De bedrijfsarts adviseert helder en praktisch op verschillende niveaus van de organisatie over het verzuimbeleid en over de preventie hiervan.
 De bedrijfsarts bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker bij het zoeken naar een oplossing en stimuleert daarbij een pro actieve houding richting de leidinggevende, zoals het bespreekbaar maken van problemen in de privé- en/of werksituatie.
 De bedrijfsarts is resultaatgericht, wat inhoudt dat de bedrijfsarts bereid is de inspanningsverplichting aan te gaan om samen met de gemeente de geformuleerde doelstellingen op het gebied van verzuim en re-integratie te halen.

Eisen

 • Werken met WVP en Verzuimprotocol gemeente Woerden

 • Gecertificeerd, aan alle wettelijke eisen voldoen en aan het profiel.

 • Medewerkers mogen op eigen initiatief, curatief en preventief, naar het spreekuur

 • Binnen 25 km gemeente Woerden en spreekuurlocatie in huis.

 • Na spreekuur, leidinggevende en medewerker binnen 2 dagen adequaat informeren.

 • Werken met modellen (gedrags-/belasting+belastbaarheids-/medische-)

 • Managementletter, jaarverslag, (beleids) SMT

Competenties

 • Doortastend

 • Duidelijke advisering

 • Toegankelijk

 • Proactief

 • Innovatief

 • Samenwerken

Wensen

 • Gebruik medische protocollen (psychische klachten, rugklachten, conflicten, vage klachten)

 • Samenwerking in- en externe professionals, netwerk.

 • Beleidsmatig onderzoek doen en lg en P&O bij betrekken

 • Presentatie door bedrijfsarts en accountmanager

 • Verwerking van verzuimgegevens en interpretatie

 • PMO en/of PAGO (verricht door de bedrijfsarts)

 • Bereikbaarheid (de bedrijfsarts is desgewenst rechtstreeks te benaderen via mobiele telefoon)

 • Borging continuïteit (vervanging bedrijfsarts)

Aanvraag selectiecriteria
Omschrijving
Minimaal 5 jaar recente werkervaring als bedrijfsarts.
Vestigingsplaats binnen 25km van de gemeente Woerden. Spreekuurlocatie bij de gemeente Woerden. Vestigingsplaats dient aangegeven te worden.
Afgeronde opleiding medicijnen specialisatie Bedrijfsarts. geregistreerd en gecertificeerd.
Managementletter, jaarverslag en (beleids) SMT verzorgen, is een onderdeel van de opdracht.
Competenties: Doortastend, duidelijk adviserend, proactief, innovatief, samenwerken en toegankelijk voor medewerkers.

Startdatum 1-1-2016
Einddatum 31-12-2016
Optie tot verlenging Ja
Aantal uur per week 4

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten