Pojectondersteuner senior 4x

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
3
Bekeken
485
Status
Gesloten
Referentie
30151019

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie op de aanvraag voor PMO
Wij hebben onze selectie afgerond. Hierbij zijn de kandidaten die zijn aangeboden op de hoogte gesteld.
Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van aanbieding, dan hebben wij uw profiel niet geselecteerd voor deze opdracht.

Mocht u in de toekomst weer een interessante opdracht zien dan ontvangen wij graag opnieuw uw reactie. Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar recruitment@it-staffing.nl, onder vermelding van functienaam en aanvraagnummer.

Met vriendelijke groet,

Recruitment IT-Staffing Business Services


Omschrijving

Senior Pojectondersteuner 4x

Standplaats

Odijk

Startdatum

15-11-2015

Einddatum:31-03-2016
Optie tot verlenging:ja, in overleg
Uren per week:36

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van de organisatie en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.

Doelstellining
Ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten.

Verantwoordelijkheden
Ja, je bent in een ondersteunende rol mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening.
Draagt mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken
assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren;
de programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiele en algemene)projectadministratie en het bewaken daarvan;
periodieke programma/ projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken;
zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;
voorbereiden en notuleren programma-projectvergaderingen en het maken van verslagen en besluitenlijsten;
methodische ondersteuning geven voor Prince 2 aan programma- en projectmanagers;
zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma's;
zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma's;
bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma's;
overige administratieve werkzaamheden.
Leidinggevende taken
nvt

Contacten
Ja, met de projectmanager, projectmedewerkers, medewerkers van andere lijnafdelingen, leveranciers van hard-/software, leveranciers van diensten.

Inzet in de lijn of project
Inzet in de projectorganisatie.
Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis.
De behaalde Prince2, CAPM, PMP, MSP of P3O, certificering is een wens.
De behaalde IPMA D certificering is een wens.

Werkervaring
In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens.
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken ( Prince2, IPMA, CAPM, PMP of MSP) is een wens.
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met projectadministratie, project financiën en rapportages is een wens.

Competenties

Kerncompetenties

•Organiseren
•Analyseren
•Samenwerken
•Communicatief vaardig
•Nauwkeurig

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen
Terugkoppeling offertes
11-09-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

10 %

Gewicht van kwaliteit

90 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Tarief
Geen limieten
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-11-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template ZAL uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
•Organiseren
•Analyseren
•Samenwerken
•Communicatief vaardig
•Nauwkeurig

Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.
In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat
Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding.

Inhoudelijke CV wensen
25 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de projectmanagement methodieken Prince2, IPMA, CAPM, PMP of MSP is een wens.
Benoem in het CV duidelijk met welke projectmethodiek er is gewerkt en van wanneer tot wanneer.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

25 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met projectadministratie, project financiën en rapportages is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

15 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

15 %
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Benoem in het CV duidelijk bij welke organisatie en van wanneer tot wanneer deze ervaring is opgedaan.
10 %
De behaalde IPMA D certificering is een wens. Een kopie van het behaalde certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving.
5 %
De behaalde Prince2, CAPM, PMP, MSP of P3O, certificering is een wens. Een kopie van het behaalde certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving.
5 %
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 1 september 12:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  27-08-2015 12:40
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-09-2015 22:43
  Plaats
  Den Oever

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-10-2015 22:01
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten