Beleidsmedewerker

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Oosterhout
Reacties
0
Bekeken
268
Status
Gesloten
Referentie
BCFWB13000

Omschrijving

Wij zoeken een zeer ervaren beleidsmedewerker voor een aantal strategische beleidsdossiers met minimaal 4 jaar werkervaring op Hbo-niveau. De aandachtgebieden richten zich vooral voor klussen op het gebied van de Wmo waarbij er ook klussen vanuit de andere taakvelden van de afdeling ISC voorbij kunnen komen zoals vergunning en handhaving, Burgerzaken en sociale zaken. Daarnaast wordt coaching en ondersteuning van de andere collega’s van je gevraagd. Een grote mate van flexibiliteit is vereist.

Voorbeelden van klussen zijn

 • Alle voortkomende werkzaamheden op het gebied van de Wmo

 • Participeren in regionale samenwerkingsverband (Regio West-Brabant) op het gebied van het kleinschalig collectief vervoer en daarover de portefeuillehouder (tevens voorzitter) adviseren.

 • Alle voortkomende werkzaamheden Hulp bij het Huishouden

 • Implementatie en uitvoering mantelzorgwaardering

 • Uitwerking cliëntondersteuning 2016 en verder

 • Deelname aan een regionale werkgroep gericht op langer zelfstandig wonen en zorg

Wij zoeken een zeer ervaren beleidsmedewerker voor een aantal strategische beleidsdossiers met minimaal 4 jaar werkervaring op Hbo-niveau. De aandachtgebieden richten zich vooral voor klussen op het gebied van de Wmo waarbij er ook klussen vanuit de andere taakvelden van de afdeling ISC voorbij kunnen komen zoals vergunning en handhaving, Burgerzaken en sociale zaken. Daarnaast wordt coaching en ondersteuning van de andere collega’s van je gevraagd. Een grote mate van flexibiliteit is vereist.
 

Voorbeelden van klussen zijn

 • Alle voortkomende werkzaamheden op het gebied van de Wmo

 • Participeren in regionale samenwerkingsverband (Regio West-Brabant) op het gebied van het kleinschalig collectief vervoer en daarover de portefeuillehouder (tevens voorzitter) adviseren.

 • Alle voortkomende werkzaamheden Hulp bij het Huishouden

 • Implementatie en uitvoering mantelzorgwaardering

 • Uitwerking cliëntondersteuning 2016 en verder

 • Deelname aan een regionale werkgroep gericht op langer zelfstandig wonen en zorg

Aanvraag selectiecriteria
Omschrijving

 • opleiding (de mate waarin deze aansluit op gestelde in aanvraag)

 • competenties (de mate waarin deze aansluiten op gestelde in aanvraag)

 • referentie

 • relevante ervaring (de mate waarin deze aansluit op gestelde in aanvraag)

Taken en resultaten
 Ontwikkelt binnen kaders (integraal) beleid en beleidsinitiatieven.
 Adviseert management en bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 Fungeert als ambtelijke coördinatiepunt op het beleidsterrein en zorgt voor
informatievoorziening aan derden.
 Initieert, bereidt voor en adviseert bij de inkoop van aanbestedingsactiviteiten; voert
contractonderhandelingen, beheert contracten en bewaakt tijdige verlenging en
opzegging.
 Is verantwoordelijk voor verkrijgen van subsidies en middelen voor eigen
beleidsterrein(en).
 Voert onderzoek uit, analyseert en evalueert de effecten van beleid en uitvoering.
 Zorgt voor inspraak in en communicatie over beleidsterreinen.
 Levert een bijdrage aan de planning & controlcyclus.
 Leidt of neemt deel aan projectgroepen
 Participeert binnen ketenontwikkeling en regionale samenwerking.
 Verricht overige voorkomende werkzaamheden.
 Participeert binnen het proces rampenbestrijding.

Functieprofiel
Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid/bevoegdheden
Keuzes en beslissingen maken onderdeel uit van een proces van onderling afhankelijke en
opeenvolgende beslissingen en worden genomen binnen hoofdlijnen. Alternatieven zijn
slechts in algemene zin bekend. Effecten van de te maken keuzes en de te nemen
beslissingen, die van tactische aard zijn, kunnen met redelijke zekerheid worden ingeschat op
basis van een eigen onderkenning van raak- en coördinatiepunten voor de directe en indirecte
omgeving.

Contacten
Contacten komen tot stand door bewuste keuze van de functiehouder. Gezagsverhoudingen
en rolpatronen zijn beide contactpartijen veelal bekend. Contactpartijen moeten vaak overtuigd
worden van het wederzijdse belang in verband met de mogelijkheid van belangentegenstellingen
die binnen de functie voor kunnen komen. Doel van het contact is onder meer het
uitdragen, afstemmen en realiseren van de naleving van interpretaties van beleid, regelgeving,
het maken van afspraken en eventueel te leveren diensten. De aard van de contacten is constructief
en gericht op het verkrijgen van medewerking.

Functie-eisen (uitgedrukt in kwaliteit en kwantiteit)
 HBO werk- en denkniveau.
 Twee jaar aanvullende relevante werkervaring
 Kennis van de wet- en regelgeving.
 Ervaring in en kennis van inkoopprocessen.
 Kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 Voor competenties zie competentieprofiel.

Startdatum 1-10-2015
Einddatum 1-3-2016
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten