Bedrijfsarts

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Woerden
Reacties
0
Bekeken
94
Status
Gesloten

Omschrijving

Functie omschrijving 

Startdatum

1-1-2016

Einddatum

31-12-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

4

Sluitingsdatum

2-9-2015 om 17:00 uur

De context waarin de bedrijfsarts moet opereren
Of er een reden is voor verzuim van een medewerker, is in onze verzuimvisie primair een zaak tussen de medewerker en de leidinggevende. Samen bekijken zij wat er aan de hand is en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. In onderling overleg wordt bekeken of verzuim wel echt noodzakelijk is, of dat een andere oplossing mogelijk is. De bedrijfsarts wordt hierbij slechts ingeschakeld als er behoefte is aan specifiek werkgericht medisch advies.

De relatie tussen leidinggevende, medewerkers en bedrijfsarts vraagt om een open samenwerkingsverband, waarbij de leidinggevende altijd zelf de regie houdt. De bedrijfsarts adviseert. Hierbij is het van belang dat de leidinggevende de bedrijfsarts altijd snel en gericht om advies kan vragen.

Ook wanneer er andere deskundigen ingeschakeld moeten worden, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, een psycholoog of arbeidsdeskundige etc., is het van belang dat dit gebeurt op advies van de bedrijfsarts en in opdracht van de werkgever.

Taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert over de (medische) begeleiding van de medewerkers met (dreigend) langdurig verzuim, problematisch verzuim of arbeid gerelateerd verzuim, met als doel het bespoedigen van de (eventueel aangepaste) werkhervatting. Hierbij maakt de bedrijfsarts gebruik van de mogelijkheden van de door de opdrachtgever aangewezen dienstverleners of adviseert gericht andere re-integratie bevorderende dienstverleners.
Bij dreigend langdurig verzuim maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse (conform UWV-format), waarin het volgende aan de orde komt: de aard van de klacht, de beperkingen en mogelijkheden, de inzetbaarheid, de specifieke omstandigheden en de prognose die hieruit voortvloeit. Conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter geeft hij op basis van de probleemanalyse en re-integratieadvies ten behoeve van het opstellen van een plan van aanpak.
De bedrijfsarts levert medische informatie bij de aanvraag voor een WIA-uitkering, voorziening of subsidie en levert statistische gegevens voor het Sociaal Jaarverslag.
De bedrijfsarts neemt deel aan het jaarlijks Beleids SMT en de netwerkbijeenkomst van het IZA Bedrijfszorgpakket.
De bedrijfsarts handelt conform de gemaakte afspraken die in het contract met de opdrachtgever staan beschreven.
Het profiel van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts bevordert het contact tussen leidinggevende en de medewerker en werkt daarin samen met de betrokken personeelsadviseurs en externe zorgverleners.
De bedrijfsarts ondersteund de leidinggevende bij het invullen van de regierol, adviseert en bevordert daarbij een pro actieve houding ten aanzien van het verzuim.
De bedrijfsarts staat open voor een second opinion van bijvoorbeeld het UWV.
De bedrijfsarts adviseert helder en praktisch op verschillende niveaus van de organisatie over het verzuimbeleid en over de preventie hiervan.
De bedrijfsarts bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker bij het zoeken naar een oplossing en stimuleert daarbij een pro actieve houding richting de leidinggevende, zoals het bespreekbaar maken van problemen in de privé- en/of werksituatie.
De bedrijfsarts is resultaatgericht, wat inhoudt dat de bedrijfsarts bereid is de inspanningsverplichting aan te gaan om samen met de gemeente de geformuleerde doelstellingen op het gebied van verzuim en re-integratie te halen.
Functie eisen 

Eisen

Afgeronde opleiding medicijnen specialisatie bedrijfsarts, geregistreerd en gecertificeerd
Werken met WVP en Verzuimprotocol gemeente Woerden
Gecertificeerd, aan alle wettelijke eisen voldoen en aan het profiel.
Medewerkers mogen op eigen initiatief, curatief en preventief, naar het spreekuur
Binnen 25 km gemeente Woerden en spreekuurlocatie in huis.
Na spreekuur, leidinggevende en medewerker binnen 2 dagen adequaat informeren.
Werken met modellen (gedrags-/belasting+belastbaarheids-/medische-)
Managementletter, jaarverslag, (beleids) SMT

Competenties

Doortastend
Duidelijke advisering
Toegankelijk
Proactief
Innovatief
Samenwerken

Wensen

Minimaal 5 jaar recente werkervaring als bedrijfsarts
Managementletter, jaarverslag en (beleids) SMT verzorgen, is een onderdeel van de opdracht
Gebruik medische protocollen (psychische klachten, rugklachten, conflicten, vage klachten)
Samenwerking in- en externe professionals, netwerk.
Beleidsmatig onderzoek doen en lg en P&O bij betrekken
Presentatie door bedrijfsarts en accountmanager
Verwerking van verzuimgegevens en interpretatie
PMO en/of PAGO (verricht door de bedrijfsarts)
Bereikbaarheid (de bedrijfsarts is desgewenst rechtstreeks te benaderen via mobiele telefoon)
Borging continuïteit (vervanging bedrijfsarts)
Over Matchd 
Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten