Senior Java Ontwikkelaar

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
27-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
1
Bekeken
314
Status
Gesloten
Referentie
30151024

Omschrijving

Standplaats
Odijk
Startdatum
01-12-2015
Einddatum
31-05-2016
Optie tot verlenging
Ja, in overleg
Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Inzet als Senior Java-Ontwikkelaar op componenten die binnen het GBA-cluster vallen. Er zijn een 3-tal Java componenten binnen deze suite, waarop beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Voor deze applicaties wordt een nieuwe versie gerealiseerd waarin wensen vanuit het werkveld, wettelijke wijzigingen of technisch onderhoud worden doorgevoerd. Het gaat om applicaties die het GBA bevragen en gegevens verwerken.

Doelstelling
Taken als Senior Ontwikkelaar uitvoeren.

Verantwoordelijkheden
Als Senior Ontwikkelaar meewerken aan de totstandkoming van releases.

Vakmatige taken
Een senior ontwikkelaar werkt in een team aan software. Van een Sr. Ontwikkelaar wordt verwacht dat hij zelfstandig werkt, vakinhoudelijk zeer sterk is en een trekker is binnen het team.

Leidinggevende taken
Waar nodig sturing geven c.q. ervaringen delen met de andere ontwikkelaars binnen het team. Kortom, elkaar helpen de gezamenlijke klus te klaren.

Contacten
Contacten liggen binnen het team dat gezamenlijk werkt aan diverse ontwikkelopdrachten.

Inzet in de lijn of project
De medewerker zal in de lijn worden ingezet.

Opleiding
Minimaal een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met vakgerelateerde opleidingen / cursussen.

Werkervaring
Minimaal vijf jaar werkervaring als senior java ontwikkelaar dit dient duidelijk uit het CV te blijken door per werkervaring / opdracht het volgende aan te geven: omschrijving opdracht, mate van complexiteit, gebruikte technologiën, de rol van de kandidaat (bijv. spin in het web), bijzondere prestaties m.b.t. de opdracht.
Ervaring met JAVA (JEE), Richfaces, JSF, SQL, Maven, HTML, XML is een pré.
Ervaring met Weblogic, Sybase database en JPA is een pré.

Competenties

Communicatieve vaardigheden Samenwerken Teamplayer Resultaatgericht werken Innoveren vermogen

Planning / Afspraken

Intake gesprekken: data volgen

Terugkoppeling offertes:08-09-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

10 %

Gewicht van kwaliteit

90 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk Politie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de politie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-5-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template ZAL uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
Communicatieve vaardigheden Samenwerken Teamplayer Resultaatgericht werken
Innoverend vermogen
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding (kopie diploma toevoegen)

Inhoudelijke CV wensen
30 %
Minimaal 5 jaar relevante ervaring als JAVA-ontwikkelaar in enterprise omgeving opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
30 %
Aantoonbare opgedane kennis van JEE, Richfaces, JSF, SQL, Maven, HTML en XML. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Scoreverdeling

Alle aangetoond: 5/5

Per ontbrekend item puntenaftrek.
20 %
Aantoonbare opgedane kennis van Oracle Databases. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
20 %
Aantoonbare opgedane kennis van Weblogic, Sybases en JPA. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Scoreverdeling

Alle aangetoond: 5/5

Per ontbrekend item puntenaftrek.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 3 september 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    02-09-2015 14:22
    Plaats
    Amstelveen

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten