Senior integratiespecialist

Intermediair
Ormer ICT Staffing B.V.
Geplaatst op
28-08-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
362
Status
Gesloten
Referentie
Plony Baas

Afrondingstoelichting

Beste Freelancer,

Hartelijk dank voor uw reactie op deze aanvraag.
Wij hebben inmiddels contact gehad met kandidaten n.a.v. onderhavige aanvraag. Mocht u niet zijn benaderd dan zijn wij doorgegaan met een andere kandidaat. Wij danken u voor u tijd en moeite en hopen op een andere gelegenheid.

Deze publicatie is nu gesloten.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ormer ICT


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Informatievoorziening (IV)
De organisatie bestaat uit vier clusters (Sociaal, Bedrijfsvoering, Dienstverlening & Informatie en Ruimte & Economie) en zeven samenwerkende stadsdelen. De inrichting van de Informatievoorziening (IV) volgt dezelfde lijn. Er zijn vijf eenheden (IVE’s), die tussen de 80 en 170 fte bevatten; één voor elk cluster en één voor de stadsdelen. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management Teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer Teams.

De taken van de IVE bestaan uit

 • Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) het cluster of de stadsdelen;

 • Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van het cluster (applicaties en gegevens);

 • Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering;

 • Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening.

 • De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV- medewerkers bij.

IVE Stadsdelen is specifiek verantwoordelijk de volgende applicatiefamilies/informatievoorzieningen

 • Vergunningen;

 • Handhaving en Toezicht;

 • Zakenbeheer;

 • Afvalverzameling;

 • Recreatie en Sport;

 • Begraafplaatsen; en

 • Specifiek Stadsdelen.

Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen voert het ketenbeheer en de ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. Deze applicaties draaien op de Service Gerichte Infrastructuur van de RVE ICT: het high-availability platform dat speciaal geschikt is voor het hosten van zware bedrijfsapplicaties met vele gebruikers en vele webservice-interfaces met andere applicaties binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Functioneel Beheer verzorgt de 1e en 2e lijns ondersteuning voor deze bedrijfsapplicaties. Een belangrijk deel van het werk is inrichting van koppelingen naar applicaties van ketenpartners. Functioneel Beheer geeft opdracht aan een integratiespecialist voor het realiseren en onderhouden van verbindingen op basis van Digikoppeling standaarden.

Functioneel Beheer zoekt een Senior Integratiespecialist, die de verbindingen op basis van Digikoppeling standaarden realiseert en onderhoudt.

De OpenTunnel is gebaseerd op Digikoppeling standaarden, die gedefinieerd zijn voor de overheid. De Senior Integratiespecialist zorgt ervoor, dat de Open Tunnel, die in gebruik is in de WABO-keten, blijft werken. Ook voert de Senior Integratiespecialist aanpassingen op de Open Tunnel uit in opdracht van Functioneel Beheer.
Bij incidenten in de Open Tunnel worden deze snel opgepakt, geanalyseerd en opgelost. Op basis van de prioriteit zijn de volgende streeftijden vastgesteld met de opdrachtgever van WABO.

Prioriteit Streeftijd
1 - 2 uur
2 - 4 uur
3 - 8 uur
4 - 24 uur
5 - 40 uur

De Senior Integratiespecialist zal zich erop richten om een incident binnen deze streeftijd op te lossen en de Open Tunnel-connectie weer volledig werkend te hebben voor alle gebruikers.

Tevens assisteert de Senior Integratiespecialist Functioneel Beheer bij het opstellen van de juiste certificaten m.b.t. verkeer over de diverse netwerken (inbound en outbound) en de benodigde firewall rules. Ook geeft de Senior Integratiespecialist adviezen over de aanschaf en het gebruik van de certificaten.

De integratiespecialist is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van het berichtenverkeer in de keten (MTOM, CMIS, FTPS, WS-Security, 1-way en 2-way SSL, PKI). De keten bevat synchroon en asynchroon berichtenverkeer.
De Senior Integratiespecialist maakt de Collaboration Protocol Agreements (CPA’s) aan voor de OpenTunnel, die in gebruik is in de WABO keten. Ook worden deze CPA’s gewijzigd, indien gewenst.

Preventief onderhoud
Het belangrijkste doel van het uitvoeren van preventief onderhoud is om toekomstige problemen te voorkomen. Hierbij gaat het om

 • Documentatie van software en zijn omgeving

 • Configuratiebeheer

 • Performancetest ontwikkelen op basis van de (netwerk)belasting van de applicatie

 • Documentatie en beheer van de netwerkinrichting, inclusief IP-adressen, aangevraagde firewall-rules en certificaten

 • Applicatiemonitoring: monitoring en logging inregelen voor de individuele applicatieve componenten.

 • Niet-functionele eisen: applicatiebeheer borgt de beheerbaarheid en de overdraagbaarheid van de code. Op basis van een code review kunnen voorstellen gedaan worden voor verbetering.

 • Brugfunctie tussen Functioneel Beheer en IT-infra-specialisten. Het team applicatiebeheer heeft het overzicht van de applicatie en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor vervult ze een brugfunctie tussen Functioneel Beheer en de IT-infra-specialisten.

Adaptief onderhoud
Hieronder valt het aanpassen van de software als gevolg van nieuwe wensen in de omgeving van de applicatie. Het gaat hier om aanpassingen van de functionaliteit, zonder dat de functionaliteit fouten bevat. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in kleine wijzigingen die direct door het team applicatiebeheer kunnen worden opgepakt en grote wijzigingen die in projectvorm dienen te worden opgepakt.

Werkzaamheden

 • Maken/uitwerken software architectuur en technisch ontwerp

 • Aanpassingen aanbrengen in de software

 • Uitbreiden bestaande unit-, systeem- en regressietests

 • Uitvoeren unit- en systeemtest

 • Aanpassen documentatie

 • Aanpassen en uitvoeren performance tests

 • Opleveren deployment package inclusief scripts en release notes

 • Uitvoeren deployments met behulp van een geautomatiseerde tool.

Perfectief onderhoud
Aanpassingen doorvoeren, die gewenst zijn op basis van nieuwe kwaliteitseisen- en / of wensen.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Het doorvoeren van een performanceverbetering,

 • Het uitfaseren van (oude) componenten

Tweedelijns support (ondersteuning Functioneel Beheer)
Hieronder wordt verstaan het op verzoek van Functioneel Beheer leveren van ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Input leveren bij het maken van een functioneel ontwerp

 • Afstemmen releaseplanning met Functioneel Beheer

 • Ondersteunen Functioneel Beheer bij uitvoeren acceptatietests en ketenintegratietests

 • Ondersteunen van ketenpartijen bij het technisch aansluiten van hun applicatie op de applicatie van de gemeente Amsterdam.

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende standaarden

 • Digikoppeling

 • X.509

 • ebMS

 • WS-Security

 • WS-Addressing

 • SOAP

 • MTOM

 • CMIS

 • ZaakDMS Brug

 • XLST

 • Freemarker

 • Groovy

 • REST

 • JSON

 • HTTP

 • StUF

Deze kennis en ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het volgende

Aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring met beveiliging van applicaties en netwerken en met analyse van het netwerkverkeer van en naar de applicaties.

Beveiliging

 • Het configureren en beheren van 1-way en 2-way SSL-verbindingen met PKI-Overheid certificaten.

 • Toepassen van een LDAP voor autorisatie

Netwerkverkeer

 • Analyse op netwerkniveau van het berichtenverkeer en het netwerkverkeer van en naar de applicaties

 • Troubleshooten bij problemen met connectiviteit, zowel op high- en low-level niveau (openssl, tcpdump en andere technieken)

Deze kennis en ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het optreden als klankbord voor functioneel beheer, applicatiebeheer en hosting-beheerders.
Deze kennis en ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring (> 3 jaar) in het beheer van koppelingen en berichtenverkeer van grote bedrijfskritische applicaties. Tevens moet er ruime ervaring zijn met het oplossen van incidenten en troubleshooten in het kader van het incidentmanagement proces.

Deze kennis en ervaring moet uit het CV blijken

De eis is dat de Senior Integratiespecialist voldoende kennis en ervaring heeft om binnen 15 uur ingewerkt te zijn in de hele inrichting van de Open Tunnel-configuratie van de Digikoppeling voor de WABO-keten. Dit is inclusief de configuratie van certificaten, firewalls en het berichtenverkeer dat over de Open Tunnel-connectie loopt. Extra uren om in te werken komen voor rekening van de Integratiespecialist zelf.

 De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • teamspeler

 • accuraat

 • zeer goede schriftelijke communicatie

 • goede mondelinge communicatie

 • vastberaden en volhardend

 • pragmatisch

 • resultaatgerich

Bovengenoemde competenties worden getoetst tijdens het matchgesprek.

Wensen
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van connectiviteit voor gemeenten. Voor gemeenten gelden specifieke eisen voor beveiliging. Tevens dient er ervaring te zijn met het beheer van verbindingen naar landelijke IT-voorzieningen van de overheid.
Het bureau of bedrijf dat de integratiespecialist aanbiedt, moet, bij ziekte of afwezigheid van de integratiespecialist, in staat zijn om een andere ervaren senior integratiespecialist in te zetten.

De kandidaat is direct na gunning beschikbaar voor de duur van 6 maanden. Het aantal uur is minimaal 8 uur tot maximaal 12 uur per week. Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities. De duur van een verlenging is max. 6 maanden.

Deadline voor het indienen van uw reactie is maandag 31 augustus 2015 om 13.00 uur.

De data matchgesprekken zullen gepland worden in week 36 of in week 37. De opdrachtgever zal maximaal 3 kandidaten uitnodigen voor een matchgesprek.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Contact Ormer ICT
Plony Baas | Elvira Lapré

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  31-08-2015 15:55
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten