Senior integratiespecialist

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
28-08-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
85,00
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
296
Status
Gesloten
Referentie
20117814

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20117814 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior integratiespecialist

Profiel organisatie

Informatievoorziening (IV)
De organisatie bestaat uit vier clusters (Sociaal, Bedrijfsvoering, Dienstverlening & Informatie en Ruimte & Economie) en zeven samenwerkende stadsdelen. De inrichting van de Informatievoorziening (IV) volgt dezelfde lijn. Er zijn vijf eenheden (IVE’s), die tussen de 80 en 170 fte bevatten; één voor elk cluster en één voor de stadsdelen. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management Teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer Teams.

De taken van de IVE bestaan uit

 • Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) het cluster of de stadsdelen;

 • Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van het cluster (applicaties en gegevens);

 • Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering;

 • Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening.

 • De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV- medewerkers bij.

IVE Stadsdelen is specifiek verantwoordelijk de volgende applicatiefamilies/informatievoorzieningen

 • Vergunningen;

 • Handhaving en Toezicht;

 • Zakenbeheer;

 • Afvalverzameling;

 • Recreatie en Sport;

 • Begraafplaatsen; en

 • Specifiek Stadsdelen.

Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen voert het ketenbeheer en de ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. Deze applicaties draaien op de Service Gerichte Infrastructuur van de RVE ICT: het high-availability platform dat speciaal geschikt is voor het hosten van zware bedrijfsapplicaties met vele gebruikers en vele webservice-interfaces met andere applicaties binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Functioneel Beheer verzorgt de 1e en 2e lijns ondersteuning voor deze bedrijfsapplicaties. Een belangrijk deel van het werk is inrichting van koppelingen naar applicaties van ketenpartners. Functioneel Beheer geeft opdracht aan een integratiespecialist voor het realiseren en onderhouden van verbindingen op basis van Digikoppeling standaarden.

Profiel opdracht

Functioneel Beheer zoekt een Senior Integratiespecialist, die de verbindingen op basis van Digikoppeling standaarden realiseert en onderhoudt.

De OpenTunnel is gebaseerd op Digikoppeling standaarden, die gedefinieerd zijn voor de overheid. De Senior Integratiespecialist zorgt ervoor, dat de Open Tunnel, die in gebruik is in de WABO-keten, blijft werken. Ook voert de Senior Integratiespecialist aanpassingen op de Open Tunnel uit in opdracht van Functioneel Beheer.
Bij incidenten in de Open Tunnel worden deze snel opgepakt, geanalyseerd en opgelost. Op basis van de prioriteit zijn de volgende streeftijden vastgesteld met de opdrachtgever van WABO.

Prioriteit Streeftijd
1 - 2 uur
2 - 4 uur
3 - 8 uur
4 - 24 uur
5 - 40 uur

De Senior Integratiespecialist zal zich erop richten om een incident binnen deze streeftijd op te lossen en de Open Tunnel-connectie weer volledig werkend te hebben voor alle gebruikers.

Tevens assisteert de Senior Integratiespecialist Functioneel Beheer bij het opstellen van de juiste certificaten m.b.t. verkeer over de diverse netwerken (inbound en outbound) en de benodigde firewall rules. Ook geeft de Senior Integratiespecialist adviezen over de aanschaf en het gebruik van de certificaten.

De integratiespecialist is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van het berichtenverkeer in de keten (MTOM, CMIS, FTPS, WS-Security, 1-way en 2-way SSL, PKI). De keten bevat synchroon en asynchroon berichtenverkeer.
De Senior Integratiespecialist maakt de Collaboration Protocol Agreements (CPA’s) aan voor de OpenTunnel, die in gebruik is in de WABO keten. Ook worden deze CPA’s gewijzigd, indien gewenst.

Preventief onderhoud
Het belangrijkste doel van het uitvoeren van preventief onderhoud is om toekomstige problemen te voorkomen. Hierbij gaat het om

 • Documentatie van software en zijn omgeving

 • Configuratiebeheer

 • Performancetest ontwikkelen op basis van de (netwerk)belasting van de applicatie

 • Documentatie en beheer van de netwerkinrichting, inclusief IP-adressen, aangevraagde firewall-rules en certificaten

 • Applicatiemonitoring: monitoring en logging inregelen voor de individuele applicatieve componenten.

 • Niet-functionele eisen: applicatiebeheer borgt de beheerbaarheid en de overdraagbaarheid van de code. Op basis van een code review kunnen voorstellen gedaan worden voor verbetering.

 • Brugfunctie tussen Functioneel Beheer en IT-infra-specialisten. Het team applicatiebeheer heeft het overzicht van de applicatie en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor vervult ze een brugfunctie tussen Functioneel Beheer en de IT-infra-specialisten.

Adaptief onderhoud
Hieronder valt het aanpassen van de software als gevolg van nieuwe wensen in de omgeving van de applicatie. Het gaat hier om aanpassingen van de functionaliteit, zonder dat de functionaliteit fouten bevat. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in kleine wijzigingen die direct door het team applicatiebeheer kunnen worden opgepakt en grote wijzigingen die in projectvorm dienen te worden opgepakt.

Werkzaamheden

 • Maken/uitwerken software architectuur en technisch ontwerp

 • Aanpassingen aanbrengen in de software

 • Uitbreiden bestaande unit-, systeem- en regressietests

 • Uitvoeren unit- en systeemtest

 • Aanpassen documentatie

 • Aanpassen en uitvoeren performance tests

 • Opleveren deployment package inclusief scripts en release notes

 • Uitvoeren deployments met behulp van een geautomatiseerde tool.

Perfectief onderhoud
Aanpassingen doorvoeren, die gewenst zijn op basis van nieuwe kwaliteitseisen- en / of wensen.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Het doorvoeren van een performanceverbetering,

 • Het uitfaseren van (oude) componenten

Tweedelijns support (ondersteuning Functioneel Beheer)
Hieronder wordt verstaan het op verzoek van Functioneel Beheer leveren van ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Input leveren bij het maken van een functioneel ontwerp

 • Afstemmen releaseplanning met Functioneel Beheer

 • Ondersteunen Functioneel Beheer bij uitvoeren acceptatietests en ketenintegratietests

 • Ondersteunen van ketenpartijen bij het technisch aansluiten van hun applicatie op de applicatie van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen

 1. U heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende standaarden

 • Digikoppeling

 • X.509

 • ebMS

 • WS-Security

 • WS-Addressing

 • SOAP

 • MTOM

 • CMIS

 • ZaakDMS Brug

 • XLST

 • Freemarker

 • Groovy

 • REST

 • JSON

 • HTTP

 • StUF

 1. U heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het volgende

Aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring met beveiliging van applicaties en netwerken en met analyse van het netwerkverkeer van en naar de applicaties.

Beveiliging

 • Het configureren en beheren van 1-way en 2-way SSL-verbindingen met PKI-Overheid certificaten.

 • Toepassen van een LDAP voor autorisatie

Netwerkverkeer

 • Analyse op netwerkniveau van het berichtenverkeer en het netwerkverkeer van en naar de applicaties

 • Troubleshooten bij problemen met connectiviteit, zowel op high- en low-level niveau (openssl, tcpdump en andere technieken)

 1. U heeft aantoonbare ervaring in het optreden als klankbord voor functioneel beheer, applicatiebeheer en hosting-beheerders.

 2. U heeft aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring (> 3 jaar) in het beheer van koppelingen en berichtenverkeer van grote bedrijfskritische applicaties. Tevens moet er ruime ervaring zijn met het oplossen van incidenten en troubleshooten in het kader van het incidentmanagement proces.

 3. U heeft voldoende kennis en ervaring om binnen 15 uur ingewerkt te zijn in de hele inrichting van de Open Tunnel-configuratie van de Digikoppeling voor de WABO-keten. Dit is inclusief de configuratie van certificaten, firewalls en het berichtenverkeer dat over de Open Tunnel-connectie loopt. Extra uren om in te werken komen voor rekening van de Integratiespecialist zelf.

Competenties

 • teamspeler

 • accuraat

 • zeer goede schriftelijke communicatie

 • goede mondelinge communicatie

 • vastberaden en volhardend

 • pragmatisch

 • resultaatgerich

Functie wensen

 1. U heeft minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van connectiviteit voor gemeenten. Voor gemeenten gelden specifieke eisen voor beveiliging. Tevens dient er ervaring te zijn met het beheer van verbindingen naar landelijke IT-voorzieningen van de overheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

1 x 6 maanden

Inzet

8-12 uur per week

Tarief

circa € 85,00

Sluitingsdatum

31-08-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakes

in week 36/37

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten