Realisatiemanager

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
28-08-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
786
Status
Gesloten
Referentie
BCPW14140

Omschrijving

Functiebeschrijving
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau a.d.h.v. eigen ontwerpen, uitwerkingen per deelgebieden en middels bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente.

De Realisatiemanager is eindverantwoordelijk voor de resterende planvoorbereiding en realisatie van alle civieltechnische zaken en borgt de afstemming tussen met de planontwikkeling en planvorming van WG-I. De Realisatiemanager is verantwoordelijk voor en stuurt het civiel team aan bestaande uit bemensing vanuit het projectbureau – o.a. bestaande uit directievoerders, toezichthouders – en alle externe adviseurs betrokken bij de resterende planvoorbereiding en realisatie van civieltechnische zaken in WG-I. De Realisatiemanager moet tevens als gemachtigde namens de opdrachtgevers bij de realisatie van UAV-Gc contracten kunnen acteren.

De Realisatiemanager vervult een centrale regierol, en als deze voldoet deze aan de navolgende ervaringseisen. De Realisatiemanager moet minimaal de kennis, ervaring en competenties hebben om een project als deze te kunnen leiden.

De competenties die de Realisatiemanager moet hebben zijn

 • Lef en Leiderschap;

 • Taakgericht en gestructureerd (kunnen) werken;

 • Goede communicatieve vaardigheden bezitten;

 • Enthousiast anderen (kunnen) motiveren;

 • Om te kunnen gaan met conflicten;

 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;

 • Vooruit kunnen denken;

 • Pro-actief zijn;

 • Kunnen omgaan met onzekerheden;

 • Kunnen organiseren en delen;

 • Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers;

 • Spil zijn van de organisatie;

 • Brede relevante ervaring in civiele techniek en specifiek ten aanzien van gebiedsontwikkeling.

Deze centrale regierol heeft zowel betrekking op de civieltechnische realisatie van de locatie, als ook op het inzichtelijk maken en bewaken van logistieke en planningsafhankelijkheden.

De Realisatiemanager moet er zorg voor dragen dat de plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd en onderhouden conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Voorts is de Realisatiemanager verantwoordelijk voor het civieltechnisch begeleiden van (deel)projecten.

Daarbij valt te denken aan

 • beoordelen en toetsen van stedenbouwkundige deelplannen en uitwerkingen;

 • het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed)

 • het beoordelen en accepteren van diverse (deel)plannuitwerkingen;

 • het toetsen van tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader;

 • bewaken van de contracten – waar nodig met marktpartijen - voor de infrastructurele onderdelen;

 • aansturen van de realisatie van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte;

 • aansturing van en afstemming met de aannemers van de diverse bouwende partijen en kabel- en leidingenbeheerders;

 • beoordelen en bewaken van (realisatie-)planningen;

 • aansturen van het civiel team;

 • rapporteert aan de projectdirecteur Westergouwe;

 • waar nodig aansturen van en afstemmen met marktpartijen;

 • afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie van Gouda;

 • verantwoordelijk voor en uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Contractmanagement en Directievoering & toezicht resulteert in de oplevering van werken inclusief volledige financiële en administratieve afhandeling van overeenkomsten en/of bestekken met aannemers.
De gevraagde activiteiten in de rol van directievoerder c.q. contractmanager zijn conform de RVOI 2001, DNR 2005, UAV 1989 en UAV 2009, alsmede de UAV-GC 2005. Daarnaast wordt het volgende in de rol van directievoerder verwacht:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever: de directievoerder krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV 1989, UAV 2009, RVOI 2001 of DNR 2005;

 • De Directievoerder dient ervaring te hebben met het opstellen en de uitvoering van UAV-GC 2005 contracten en de rol die hij hierin kan spelen;

 • Opstellen en toetsen van bestekken en begeleiden van aanbestedingen van werken, het voeren van de projectleiding, de besteksadministratie en de projectadministratie;

 • Ervaring met raamcontracten;

 • Het controleren van werkzaamheden voortvloeiende uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving bestaande uit onder andere het Bouwprocesbesluit, Wegenverkeerswet, Flora- en Faunawet Wet, omgaan met Niet geëxplodeerde explosieven, arbeid vreemdelingen (Way) en de Arbeidsomstandighedenwet;

 • Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer¬en minderwerk.

 • Het beheren van de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden en toezien op de naleving ervan;

 • De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden.

 • Continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken.

 • Coachende houding richting de opdrachtgeversorganisatie, "teambuilder" voor de in te zetten projectteams en resultaatgedreven voor het project.

 • Ervaring hebben met het voorbereiden en begeleiden van protocollen op basis van aan te vragen en te verlenen ontheffingen en vergunningen. In de protocollen staat o.a. aangegeven hoe voorschriften praktisch worden uitgevoerd en hoe de rollen en verantwoordelijkheden tussen aannemer, directievoerder en opdrachtgever zijn geregeld.

 • Melden van knelpunten en risico's tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in het in dit kader doen van voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen;

 • Bijhouden van schadedossiers in geval van schadegevoelige elementen, te beginnen met een nulopname voor aanvang van de werkzaamheden;

 • U verzorgt de eventuele aanbevelingen om archeologische waarden bij werken te beschermen;

 • Tijdig signaleren dat overeengekomen plafondbedragen, danwel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden;

 • Verwerken van relevante data in projectspecifieke toezichtplannen en dit kunnen aanpassen op basis van kwaliteitsplannen en werkplannen van aannemers;

 • Directievoerder dient zich bewust te zijn van de verschillende rollen die hij in de verschillende omgevingen kan spelen.

Aanvraag selectiecriteria
Omschrijving
Kandidaat beschikt minimaal over een relevant afgeronde HBO opleiding
Er dienen 3 relevante referenties ingediend te worden en deze te vergezellen van een tevredenheidsverklaring.
Er is een motivatie toegevoegd waarin word aangegeven waarom de kandidaat geschikt is voor de betreffende functie. Hieruit blijkt tevens dat hij/zij beschikt over gevoel voor omgeving en politieke verhoudingen. Op maximaal 1 A4 (arial 10 pt).
ZZP-er's dienen bij de aanbieding een geldige VAR verklaring te uploaden. (MUST)
De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring in zettingsgevoelige gebieden.
Kandidaat dient variabel en flexibel inzetbaar te zijn van minimaal 24 uur per week naar max. 32 uur per week.
Aanbiedingen buiten deze bandbreedte worden niet meegenomen in de procedure (MUST)
Relevante werkervaring met vergelijkbare projecten in middelgrote gemeenten en in samenwerking met marktpartijen.
Ervaring met vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen. Waarvan de laatste in de afgelopen 5 jaar.
Ervaring met minimaal 2 vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen. Waarvan de laatste in de afgelopen vijf jaar.
Ervaring met 3 of meer vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen. Waarvan de laatste in de afgelopen vijf jaar.

Startdatum 21-9-2015
Einddatum 20-9-2016
Optie tot verlenging Ja 2 x 1 jaar
Aantal uur per week 24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  31-08-2015 13:09
  Plaats
  Lelystad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten