Programmeur / Integratiespecialist

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
28-08-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
90
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
506
Status
Gesloten
Referentie
20117816

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • KPN Consulting 235 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20117816 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Programmeur / Integratiespecialist.

Profiel organisatie

Informatievoorziening (IV)
De organisatie bestaat uit vier clusters (Sociaal, Bedrijfsvoering, Dienstverlening & Informatie en Ruimte & Economie) en zeven samenwerkende stadsdelen. De inrichting van de Informatievoorziening (IV) volgt dezelfde lijn. Er zijn vijf eenheden (IVE’s), die tussen de 80 en 170 fte bevatten; één voor elk cluster en één voor de stadsdelen. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management Teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer Teams.

De taken van de IVE bestaan uit

 • Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) het cluster of de stadsdelen;

 • Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van het cluster (applicaties en gegevens);

 • Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering;

 • Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening.

 • De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV- medewerkers bij.

IVE Stadsdelen is specifiek verantwoordelijk de volgende applicatiefamilies/informatievoorzieningen

 • Vergunningen;

 • Handhaving en Toezicht;

 • Zakenbeheer;

 • Afvalverzameling;

 • Recreatie en Sport;

 • Begraafplaatsen; en

 • Specifiek Stadsdelen.

Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen voert het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. Deze applicaties draaien op de Service Gerichte Infrastructuur van de RVE ICT: het high-availability platform dat speciaal geschikt is voor het hosten van zware bedrijfsapplicaties met vele gebruikers en vele webservice-interfaces met andere applicaties binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Functioneel Beheer verzorgt de 1e en 2e lijns ondersteuning voor deze bedrijfsapplicaties. Een belangrijk deel van het werk is de aanpassing en de doorontwikkeling van de bedrijfsapplicaties: aanpassing van functionaliteit en van koppelingen naar applicaties van ketenpartners. Functioneel Beheer geeft opdracht aan een groep externe applicatiebeheerders voor de aanpassing van de functionaliteit en de koppelingen, voor testwerk en voor een professionele uitrol van nieuwe releases over de Test-, Acceptatie- en Produktie-omgeving.

Profiel opdracht

Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen zoekt een senior programmeur/integratiespecialist die in een groep applicatiebeheerders gaat meedraaien om het applicatiebeheer voor de bedrijfsapplicaties op het SGI-platform uit te voeren.

De Senior Programmeur /Integratiespecialist werkt aan de WABO-keten en de GVA3.0-applicatie, dit is de integratiesoftware voor de WABO-keten. De WABO-keten betreft een IT-straat voor de afhandeling van omgevingsvergunningen, die burgers en bedrijven indienen bij de Gemeente Amsterdam.

Applicatiebeheer bestaat uit de volgende 4 onderdelen

 • Correctief onderhoud

 • Preventief onderhoud

 • Adaptief onderhoud

 • Perfectief onderhoud

Met als overkoepelende taak

Ondersteuning Functioneel Beheer
Deze werkzaamheden vloeien voort uit aanvragen, maar ook uit Incident management en Change management bij de Unit Functioneel Beheer.

Correctief onderhoud
Correctief onderhoud draait om het herstellen van fouten die duiden op een afwijking van de werking van de applicatie,ten opzichte van de functionaliteit in het ontwerp. Kort gezegd draait het hier om alle werkzaamheden die minimaal nodig zijn om de applicatie naar behoren draaiende te houden.
De applicatiebeheerders hebben een actieve rol in het oplossen van incidenten. De applicatiebeheerders zullen, nadat een functioneel beheerder ze daarom verzocht heeft, incidenten analyseren en oplossen. Indien nodig wordt een bugfix-release opgeleverd, getest samen met Functioneel Beheer en gedeployed met een automated deployment tool
Functioneel beheer bepaalt de prioriteit van een incident. Op basis van de prioriteit zijn de volgende streeftijden vastgesteld met de opdrachtgever van WABO.

Prioriteit Streeftijd
1 - 2 uur
2 - 4 uur
3 - 8 uur
4 - 24 uur
5 - 40 uur

De applicatiebeheerders zullen zich erop richten om een incident binnen deze streeftijd op te lossen en de applicatie weer volledig werkend te hebben voor alle gebruikers. Om de streeftijd voor prio 1-incidenten te kunnen halen, zal binnen een half uur na het verzoek van een functioneel beheerder, een applicatiebeheerder starten met de analyse van het incident. Hiertoe zal de applicatiebeheerder op dat moment op locatie van Dienst ICT aanwezig zijn, zodat overlegd kan worden met functioneel beheer en technische specialisten.

Preventief onderhoud
Het belangrijkste doel van het uitvoeren van preventief onderhoud is om toekomstige problemen te voorkomen. Hierbij gaat het om

 • Documentatie van software en zijn omgeving

 • Configuratiebeheer

 • Performancetest ontwikkelen op basis van de (netwerk)belasting van de applicatie

 • Documentatie en beheer van de netwerkinrichting, inclusief IP-adressen, aangevraagde firewall-rules en certificaten

 • Applicatiemonitoring: monitoring en logging inregelen voor de individuele applicatieve componenten.

 • Niet-functionele eisen: applicatiebeheer borgt de beheerbaarheid en de overdraagbaarheid van de code. Op basis van een code review kunnen voorstellen gedaan worden voor verbetering.

 • Brugfunctie tussen Functioneel Beheer en IT-infra-specialisten. Het team applicatiebeheer heeft het overzicht van de applicatie en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor vervult ze een brugfunctie tussen Functioneel Beheer en de IT-infra-specialisten.

Adaptief onderhoud
Hieronder valt het aanpassen van de software als gevolg van nieuwe wensen in de omgeving van de applicatie. Het gaat hier om aanpassingen van de functionaliteit, zonder dat de functionaliteit fouten bevat. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in kleine wijzigingen die direct door het team applicatiebeheer kunnen worden opgepakt en grote wijzigingen die in projectvorm dienen te worden opgepakt.

Werkzaamheden

 • Maken/uitwerken software architectuur en technisch ontwerp

 • Aanpassingen aanbrengen in de software

 • Uitbreiden bestaande unit-, systeem- en regressietests

 • Uitvoeren unit- en systeemtest

 • Aanpassen documentatie

 • Aanpassen en uitvoeren performance tests

 • Opleveren deployment package inclusief scripts en release notes

 • Uitvoeren deployments met behulp van een geautomatiseerde tool.

Perfectief onderhoud
Aanpassingen doorvoeren, die gewenst zijn op basis van nieuwe kwaliteitseisen- en / of wensen.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Het doorvoeren van een performanceverbetering,

 • Het uitfaseren van (oude) componenten

Tweedelijns support (ondersteuning Functioneel Beheer)
Hieronder wordt verstaan het op verzoek van Functioneel Beheer leveren van ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Input leveren bij het maken van een functioneel ontwerp

 • Afstemmen releaseplanning met Functioneel Beheer

 • Ondersteunen Functioneel Beheer bij uitvoeren acceptatietests en ketenintegratietests

 • Ondersteunen van ketenpartijen bij het technisch aansluiten van hun applicatie op de applicatie van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen

 1. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het volgende

Het ontwikkelen van applicaties met JAVA-technologie op een op Oracle-tools gebaseerde omgeving op Linux. Concreet moet worden aangetoond dat er ervaring is met de volgende produktlijn:

 • JAVA EE6

 • WS-Security

 • LDAP

 • XQuery en XLST

op de volgende set van Oracle tools op Linux (RedHat Enterprise 6.4)

 • Oracle Weblogic Server 12c

 • Oracle Service Bus 11g

 • Oracle Standard Edition 11gR2 Database

 • Oracle BPM (Business Process Modelling tool

En u hebt ervaring met

 • Geautomatiseerd testen met behulp van het standaard tool Fitnesse

 • Het uitvoeren van versiebeheer van de software met het standaard tool Subversion

 • Het registreren en afhandelen van testbevindingen in het standaard tool Jira voor issue tracking

 • Geautomatiseerd deployen met behulp van het standaard tool DeployIT

 1. U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het volgende

Aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring in het (keten) beheer van grote bedrijfskritische applicaties met vele koppelingen en veel berichtenverkeer. De onderdelen van het applicatiebeheer (correctief, preventief, adaptief en perfectief beheer) moeten daarbij uitgevoerd zijn. Tevens moet er ruime ervaring zijn met het oplossen van incidenten en troubleshooten in het kader van het incidentmanagement proces.
Ook moet er ervaring zijn met beheer van bedrijfskritische applicaties in een high-availibility omgeving, inclusief loadbalancer en enterprise service-bus.

 1. U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met beveiliging van applicaties en netwerken en met analyse van het netwerkverkeer van en naar de applicaties.

Beveiliging

 • Het configureren en beheren van 1-way en 2-way SSL-verbindingen met PKI-Overheid certificaten.

 • Toepassen van een LDAP voor autorisatie

Netwerkverkeer

 • Analyse op netwerkniveau van het berichtenverkeer en het netwerkverkeer van en naar de applicaties

 • Troubleshooten bij problemen met connectiviteit

 1. U moet beschikken over een ontwikkelstraat met de volgende specificaties

 • Oracle Weblogic 12c draaiend op RedHat Enterprise 6.4. Weblogic

 • ingericht met een AdminServer en minimaal 1 Managed Server in een Cluster

 • Oracle Service Bus 11g draaiend op RedHat Enterprise 6.4.

 • ingericht met een AdminServer en minimaal 1 Managed Server in een Cluster.

 • Oracle Standard Edition 11gR2 database

 • DeployIT voor Application Life Cycle Management

 • Continious Integration ondersteuning op basis van onder andere

 • Hudson / Jenkins

 • Sonar

Hiervoor kunt u geen extra kosten in rekening brengen.
Uiteraard beschikt de afdeling ICT over Test-, Acceptatie- en Produktieomgevingen met specificaties die op de geëiste ontwikkelstraat aansluiten.

 1. U dient voldoende kennis en ervaring heeft om binnen 40 uur ingewerkt te zijn in de hele software ontwikkel- en beheerstraat, de specifieke gebruikte frameworks (zie kwaliteitswens-1), de WABO- en de GVA3.0 applicaties en de procedures van Dienst ICT rond het releasen van applicaties. Extra uren om in te werken komen voor rekening van de Senior Programmeur/Integratiespecialist zelf.

Competenties

 • teamspeler

 • accuraat

 • zeer goede schriftelijke communicatie

 • goede mondelinge communicatie

 • vastberaden en volhardend

 • pragmatisch

 • resultaatgerich

Functie wensen

 1. U hebt minimaal 3 jaar ervaring met het concrete framework dat gebruikt wordt.

 • Webservices op basis van JAX-WS en JAXB, icm WS-Security en Basic Authentication

 • Scherm ontwikkeling op basis van HTML5, jQuery, Bootstrap en JSF 2.2

 • Business logica op basis van EJB 3.x

 • Database ontsluiting op basis van Open JPA 1.2 en Open JPA 2.2

 • Kennis en ervaring met beheer van de WABO keten (met oa. SquitXO, SBA)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

16-36 uur per week

Tarief

maximaal €90,-

Sluitingsdatum

31-08-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

week 36 of in week 37

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  31-08-2015 15:55
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-09-2015 14:18
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten