Realisatiemanager Westergouwe

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
31-08-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
787
Status
Gesloten
Referentie
2015556

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten

Omschrijving

U bent een realisatiemanager met ervaring met planvoorbereiding en realisatie van alle civieltechnisch zaken en afstemming tussen de planontwikkeling en planvorming.

Wie?
Onze opdrachtgever is een projectbureau. Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen, uitwerkingen per deelgebieden en middels bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de eerste oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente.

U bent werkzaam voor het project Westergouw. Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent eindverantwoordelijk voor de resterende planvoorbereiding en realisatie van alle civieltechnische zaken en borgt de afstemming tussen met de planontwikkeling en planvorming van WG-I.

 • U bent verantwoordelijk voor en stuurt het civiel team aan bestaande uit bemensing vanuit het projectbureau onder andere bestaande uit directievoerders, toezichthouders en alle externe adviseurs.

 • U bent betrokken bij de resterende planvoorbereiding en realisatie van civieltechnische zaken in WG-I.

 • U bent tevens gemachtigde namens de opdrachtgevers bij de realisatie van UAV-gc contracten.

 • U draagt zorg voor dat de plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd en onderhouden conform de vigerende afspraken en eisen zodat deze na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden.

o U bent verantwoordelijk voor het civieltechnisch begeleiden van (deel)projecten.
o U beoordeelt en toetst stedenbouwkundige deelplannen en uitwerkingen.
o U beoordeelt onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed).
o U beoordeelt en accepteert diverse (deel)plannuitwerkingen.
o U toetst tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader.
o U bewaakt de contracten (waar nodig met marktpartijen) voor de infrastructurele onderdelen.
o U stuurt de realisatie aan van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte.
o U bent verantwoordelijk voor de aansturing van en afstemming met de aannemers van de diverse bouwende partijen en kabel- en leidingenbeheerders.
o U beoordeelt en bewaakt (realisatie-)planningen.
o U rapporteert aan de projectdirecteur Westergouwe.
o U stuurt waar nodig aan en stemt af met marktpartijen.
o U stemt af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie van Gouda.
o U bent verantwoordelijk voor en uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Rol van contractmanager (directievoerder)

 • U vertegenwoordigt de opdrachtgever.

 • U krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV-1989, UAV-2009, RVOI-2001 of DNR-2005.

 • U zorgt voor het opstellen en toetsen van bestekken.

 • U begeleidt aanbestedingen van werken.

 • U voert de projectleiding, de bestekadministratie en de projectadministratie.

 • U controleert werkzaamheden voortvloeiende uit de toepassing van zijnde wet- en regelgeving bestaande uit onder andere het Bouwprocesbesluit, Wegenverkeerswet, Flora- en Faunawet wet, omgaan met Niet geëxplodeerde explosieven, arbeid vreemdelingen (Way) en de Arbeidsomstandighedenwet.

 • U adviseert de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer- en minderwerk.

 • U beheert de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden en ziet toe op de naleving ervan.

 • U zorgt voor de verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden.

 • U bent verantwoordelijk voor continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken.

 • U hebt een coachende houding richting de opdrachtgeversorganisatie, "teambuilder" voor de in te zetten projectteams en resultaatgedreven voor het project.

 • U meldt knelpunten en risico's tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in dit kader doet u voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen.

 • U houdt schadedossiers bij in geval van schadegevoelige elementen, te beginnen met een nulopname voor aanvang van de werkzaamheden.

 • U verzorgt de eventuele aanbevelingen om archeologische waarden bij werken te beschermen.

 • U signaleert tijdig dat overeengekomen plafondbedragen, dan wel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden.

 • U verwerkt relevante data in projectspecifieke toezichtplannen en kunt dit aanpassen op basis van kwaliteitsplannen en werkplannen van aannemers.

 • U bent bewust van de verschillende rollen die u in de verschillende omgevingen kan spelen.

Eisen

 • U beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding.

 • U hebt aantoonbare werkervaring in zettingsgevoelige gebieden.

 • U bent flexibel inzetbaar voor minimaal 24 en maximaal 32 uur per week.

 • U hebt relevante werkervaring met vergelijkbare projecten in middelgrote gemeenten en in samenwerking met marktpartijen.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring met vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met minimaal 2 vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen.

 • U hebt ervaring met het opstellen en de uitvoering van UAV-gc 2005 contracten en de rol die u hierin kan spelen.

 • U hebt ervaring met raamcontracten.

 • U hebt ervaring met het voorbereiden en begeleiden van protocollen op basis van aan te vragen en te verlenen ontheffingen en vergunningen. In de protocollen staat onder andere. aangegeven hoe voorschriften praktisch worden uitgevoerd en hoe de rollen en verantwoordelijkheden tussen aannemer, directievoerder en opdrachtgever zijn geregeld.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Gouda

Wanneer?
De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind september 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 8 september

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten