Senior Ontwerper Bouwer 2x

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
31-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
502
Status
Gesloten
Referentie
30151041

Omschrijving

Senior Ontwerper Bouwer 2x

Standplaats
Odijk

Startdatum
15-12-2015

Einddatum
15-02-2016

Optie tot verlenging
ja

Uren per week
36 uur

Opdracht omschrijving
De ontwerper-bouwer Microsoft Windows en Citrix draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT-oplossingen en volgt hierbij de invulling van het producten portfolio. De ontwerper-bouwer geeft invulling aan bouw, testen integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name en voor de bouw en samenstelling van ICT producten en diensten binnen een expertisegebied.

Doelstelling
De kandidaat is in eerste instantie verantwoordelijk om landelijk afgestemde oplossingen aan te leveren voor issues die tijdens de migratie worden gemeld.

Verantwoordelijkheden

 • Verwerken oplossingen voor gevonden problemen in nieuwe releases.

 • Gereedmaken van producten van externe leveranciers voor integratie en test in de release.

 • is aanspreekpunt en vraagbaak voor andere ontwerpers en bouwers;

 • stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;

 • geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen;

 • ondersteunt zonodig in de werkzaamheden van collega ontwikkelaars.

Vakmatige taken

 • programmeert, configureert en vervaardigt scripts;

 • vervaardigt realisatie testplannen en voert unit- en geïntegreerde realisatietesten uit;

 • verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen;

 • handelt realisatieproblemen af.

 • Biedt ondersteuning aan het migratieproject

Opleiding
Een afgeronde erkende HBO / WO opleiding is een wens.

Een afgeronde erkende Microsoft System Engineer certificering is een wens.

Een afgeronde erkende Citrix Certified Professional certificering is een wens.

Werkervaring
In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Microsoft system engineer opgedaan is een eis.

Minimaal 5 jaar werkervaring als Citrix Engineer opgedaan is een eis.

Aantoonbare kennis van en ervaring met Altiris is een eis.

Aantoonbare kennis van en ervaring met XenApp/Xendesktop architecturen is een wens.

Aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur ontwikkeling is een wens,

Aantoonbare kennis van ITIL is een wens.

Competenties
•oplossingsgerichtheid
•verbeeldingskracht / creativiteit
•nauwkeurigheid
•kwaliteitsbewustzijn
•stressbestendigheid

Planning / Afspraken
Intake gesprekken; data volgen
Terugkoppeling offertes; 15-09-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:=
prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-2-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template ZAL uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
•oplossingsgerichtheid
•verbeeldingskracht / creativiteit
•nauwkeurigheid
•kwaliteitsbewustzijn
•stressbestendigheid
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Microsoft system engineer opgedaan is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Minimaal 5 jaar werkervaring als Citrix Engineer opgedaan is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Aantoonbare kennis van en ervaring met Altiris is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Inhoudelijke CV wensen
20 %
Aantoonbare kennis van en ervaring met XenApp/Xendesktop architecturen is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit en per werk-/opdrachtgever benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2- jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer ervaring

5/5

20 %
Aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur ontwikkeling is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit en per werk-/opdrachtgever benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2- jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer ervaring

5/5

20 %
Een afgeronde erkende Citrix Certified Professional certificering is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
20 %
Een afgeronde erkende Microsoft System Engineer certificering is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
10 %
Een afgeronde erkende HBO / WO opleiding is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
10 %
Aantoonbare kennis van en ervaring met ITIL is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten