Systeemspecialist

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
31-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
425
Status
Gesloten
Referentie
30151042

Omschrijving

Functienaam
Systeemspecialist

Standplaats
Utrecht

Startdatum
01-12-2015

Einddatum
15-06-2016

Optie tot verlenging
Ja, in overleg

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele organisatie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen vijf sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering.

De sector Levering installeert, exploiteert, beheert en ondersteunt het gebruik van applicaties, producten, deelsystemen, datacommunicatienetwerken en infrastructuur.

Doelstelling
Deze sector zorgt voor het in stand houden van de technische basisvoorzieningen (infrastructuur, servers, storage en netwerk). Ook doet ze het technische applicatiebeheer en de exploitatie van de ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen.Het competence center Hosting is een onderdeel van sector Levering.

Verantwoordelijkheden
•Je selecteert te gebruiken serverapparatuur en adviseert in te gebruiken netwerk- of opslagapparatuur.
•Je ondersteunt de systeem- en / of storagebeheerder(s) bij de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld bij technisch serverbeheer en capaciteits-, configuratie- en changemanagement.
•Je stemt af met de architecten met betrekking tot infrastructuur met betrekking tot wijzigingen, offertes en planning.
•Je stemt af met leveranciers inzake de aflevering van apparatuur.
•Je ontwerpt, implementeert en bewaakt het beveiligingsontwerp van de server- of opslaginfrastructuur of ontwerpt opslaginfrastructuur (in samenspraak met architecten).
•Je toetst de architectuurontwerpen ten aanzien van de server- of opslaginfrastructuur en doet verbeteringsvoorstellen.
•Je adviseert en beschrijft standaards in samenspraak met architecten.
•Je ontwerpt en evalueert werkprocedures en controleert de naleving.

Vakmatige taken
•Je maakt SLA-rapportages.
•Je ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten.
•Piketdienst kan een onderdeel uitmaken van de functie (volgens een rooster stand-by zijn om eventuele problemen op te lossen).

Contacten
•Je hebt intern contact met collega's, systeem- en / of storagebeheerders en architecten.
•Je stemt af met leveranciers inzake de aflevering van apparatuur.

Inzet in de lijn of project
•Je werkt voor 70% in de lijn en 30% voor projecten binnen het Decentraal Rekencentrum-Midden.

Opleiding
•Een afgeronde erkende MBO opleiding richting IT is een eis.
•Een afgeronde erkende MCSA 2008 of 2012 is een certificering is een eis.
•Een afgeronde erkende MCSE 2008 certificering is een eis.
•Een afgeronde erkende MCSE 2012 certificering is een wens.
•Een afgeronde erkende Citrix Certified Administrator certificering is een wens.
•Een afgeronde erkende VM Ware certificering is een wens.

Werkervaring
•minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Systeembeheerder/specialist op het gebied van Windows binnen een grote organisatie (meer dan 1.000 gebruikers) in de afgelopen 4 jaar is een eis;
•Minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane werk ervaring met Windows 2008 en 2012 is een eis;
•Aantoonbare opgedane werkervaring met VM Ware is een wens.
•Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Citrix is een eis;
•kennis van en ervaring met ITIL in de afgelopen 4 jaar is een wens.
•Aantoonbare werkervaring met AppV is een wens.
•Aantoonbare ervaring in het beheer van de VCC (Citrix omgeving), Altiris, IIS, Powerfuse, en Lancrypt is een wens

Competenties
•Je beschikt over de volgende competenties: probleemanalyse, overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, leervermogen en samenwerken.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen

Terugkoppeling offertes
11-09-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

5 %

Gewicht van kwaliteit

95 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-06-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
•Oplossingsgerichtheid
•Nauwkeuringheid
•Organisatievermogen
•Klantgerichtheid
•Stressbestendigheid
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Systeembeheerder/specialist op het gebied van Windows binnen een grote organisatie (meer dan 1.000 gebruikers) in de afgelopen 4 jaar is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Citrix is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Een afgeronde erkende MCSA 2008 of 2012 is een certificering is een eis.U dient een kopie van het behaalde examen diploma/certificaat toe te voegen aan de bieding.

Een afgeronde erkende MCSE 2008 certificering is een eis.
U dient een kopie van het behaalde examen diploma/certificaat toe te voegen aan de bieding.

Een afgeronde erkende MBO opleiding richting IT is een eis. U dient een kopie van het behaalde examen diploma toe te voegen aan de bieding.

Minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane werk ervaring met Windows 2008 en 2012 is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Inhoudelijke CV wensen
15 %
Een afgeronde erkende MCSE 2012 certificering is een wens.
U dient een kopie van het behaalde examen diploma/certificaat toe te voegen aan de bieding.
15 %
Een afgeronde erkende Citrix Certified Administrator certificering is een wens.
U dient een kopie van het behaalde examen diploma/certificaat toe te voegen aan de bieding.
15 %
Een afgeronde erkende VM Ware certificering is een wens. U dient een kopie van het behaalde examen diploma/certificaat toe te voegen aan de bieding.
15 %
Aantoonbare opgedane werkervaring met VM Ware is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
15 %
Aantoonbare ervaring in het beheer van de VCC (Citrix omgeving), Altiris, IIS, Powerfuse, en Lancrypt is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Puntverdeling

Per item, 1 punt.
15 %
Kennis van en ervaring met ITIL in de afgelopen 4 jaar is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
10 %
Aantoonbare werkervaring met AppV is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit/ benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Interesse? Reageer dan voor donderdag 3 september 14:00 uur met je CV, motivatie en uurtarief

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten