Informatie analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
31-08-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
852
Status
Gesloten
Referentie
890

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Helion IT 159 opdrachten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functie Informatieanalist
Functieniveau Medior/Senior
Werklocatie Den Haag
Startdatum 7 september 2015
Verwachte einddatum 6 december 2015
Aantal uren per week 36-40
Aanvrager Jacqueline Slaap

Aanvraagomschrijving

Let op: Dit betreft een herhalingsaanvraag. Gelieve niet dezelfde kandidaten aanbieden als op aanvraag BET2015/1857.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft zijn IT-afdeling sinds begin 2015 ondergebracht in een shared service organisatie: SSC-ICT. Deze SSC-ICT wordt door BZ aangestuurd via de afdeling Directie Bedrijfsvoering - Informatievoorziening (DBV/IV).

DBV/IV is gericht op het coördineren van de informatievoorziening en communicatie over de IVC-functie van het ministerie, het hiertoe ontwikkelen van de IVC-strategie, beleidskaders en meerjarenplanningen en het coördineren en verzorgen van de uitvoering daarvan op tactisch en operationeel niveau.

Binnen BZ worden momenteel twee applicaties gebruikt voor Servicemanagement: HPSD (HP ServiceDesk van leverancier Hewlett Packard) en SSP (Self Service Portal van leverancier smt-x). De applicatie HPSD bevat de feitelijke informatie van een config-item/incident/change/probleem. SSP is de 'schil' over HPSD richting de gebruikers en toont diverse webpagina's met formulieren.

Op dit moment gebruikt SSC-ICT nog de applicaties HPSD en SSP, maar zij zijn voornemens om deze binnenkort te vervangen voor TopDesk.
HPSD en SSP worden, naast SSC-ICT en DBV/IV, ook binnen vier andere directies van BZ gebruikt. Met de overgang van SSC-ICT naar TopDesk ontstaat hiermee de situatie dat twee systemen over config-item/incident/change/probleem actief gaan zijn; TopDesk bij SSC-ICT en HPSD/SSP bij de overige directies van BZ.

Vereiste kennis van business

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • WO werk- en denkniveau

 • Minimaal 1 jaar ervaring bij een grote overheidsorganisatie

 • Kennis van en inzicht in de bedrijfsprocessen van internationale overheidsorganisaties

 • Uitstekende kennis van Business Process Management en Servicemanagement

OVERIGE EISEN EN WENSEN

Kenmerken

 • Kan de behoefte van gebruikers vertalen in taal van o.a. architecten

 • Projectmatig werken, vaardigheid in het aansturen van ontwikkeltrajecten.

 • Inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

 • Uitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ.

Vereiste vaardigheden

De uit te voeren opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen kunnen deels separaat worden uitgevoerd en komen uiteindelijk bij elkaar in het advies.

 1. Programma van eisen

In samenwerking met alle directies van BZ die momenteel gebruik maken van HPSD/SSP opstellen van een Programma van Eisen.

 1. Marktverkenning

Op basis van de nauwe samenwerking met SSC-ICT in de processen van BZ ligt aansluiten op de Topdesk implementatie van SSC-ICT voor de hand. Echter dit moet nader worden onderzocht en er zal ook een kort onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke alternatieven. Aspecten die van belang zijn voor eventuele alternatieven zijn:

 • Koppelingen met andere systemen

 • Interdepartementale ontwikkelingen

 • Programma van eisen

 • Kosten

 • Implementatie aspecten

 • Exploitatie aspecten; waaronder Hosting, betrouwbaarheid partner, track record partner, etc.

 1. Advies

Op basis van het Programma van Eisen en de Marktverkenning wordt een advies opgesteld voor het vervolgtraject. Dit advies bevat in ieder geval een beschrijving van de volgende scenario's:

 • Niets doen

 • HPSD Aanpassen SSP behouden

 • HPSD Vervangen SSP behouden

 • HPSD en SSP vervangen.

Daarnaast moet het advies antwoord geven op de volgende vragen

 • Welk scenario heeft de voorkeur.

 • Welke producten hebben de voorkeur

 • Welke (externe) partijen zijn het meest geschikt om de implementatie uit te voeren

 • Welke partij kan het beste Hosting verzorgen

 • Welke ander afhankelijkheden zijn er waar rekening mee gehouden moet worden.

 • Advies over inrichting en organisatorische ophanging Functioneel beheer

 • Advies over inrichting en organisatorische ophanging Technische beheer

Ten slotte moet, in samenwerking met de beoogd projectleider, een plan van aanpak worden opgesteld.

Karaktereigenschappen

 • Organisatiesensitiviteit: houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie

 • Overtuigingskracht: spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt

 • Oordeelsvorming: komt op basis van beschikbare informatie tot een conclusie of standpunt

 • Motiveren: stimuleert bij anderen betrokkenheid en actie

 • Netwerken: ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten binnen en buiten de organisatie, om informatie en medewerking te verwerven.

 • Omgevingsbewustzijn: houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden

 • Klantgerichtheid: houdt rekening met de behoeften en belangen van de klant

Aanvullende informatie

NB1. Optie tot verlenging.
NB2. Nederlandstalige cv's.
NB3. Bij voldoende aanbod van kandidaten, behouden wij het recht om de aanvraag eerder te sluiten.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op

9 september 2015 tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Graag ontvangen wij alleen CV's van echt passende kandidaten (voorzien van motivatie).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  01-09-2015 12:45
  Plaats
  Lekkerkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten