Beleidsadviseur (Voor- en vroegschoolse) Educatie

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
02-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Lelystad
Reacties
0
Bekeken
395
Status
Gesloten
Referentie
BCSIF258

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Voor 15 oktober 2015 moet er een aansprekend document liggen waarin het rijks- en lokaal beleid voor de voor- en vroegschoolse educatie is uitgewerkt voor 2016 met de beleidslijnen voor de jaren daarna.
Het document is samen met de betrokken maatschappelijke partners (0nderwijs, peuteropvang) opgesteld en wordt in die zin gedragen in de uitvoering.
Daarna zorg je samen met betrokken organisaties voor de implementatie van het beleidskader. Waar mogelijk verricht je werkzaamheden op de aanpalende beleidsvelden. (lokaal onderwijsbeleid en onderwijskansenbeleid, peuteropvang, brede schoolbeleid, voorschoolse educatie, volwasseneneducatie (VVE), voortijdig schoolverlaten, re-integratie naar werk of zelfstandig ondernemerschap, armoedebeleid etc.).

In het hele traject adviseer en ondersteun je intern het bestuur en ben je het aanspreekpunt voor de extern betrokken partners. Je werkt intensief samen met collega’s binnen het cluster Onderwijs & Arbeidsmarktvraagstukken bij de afdeling beleid. De afdeling Beleid is de afdeling binnen de gemeente Lelystad, waar fysiek, sociaal, ruimtelijk en economisch beleid samen komen. De afdeling Beleid ontwikkelt ten behoeve van het college en de raad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. De afdeling heeft circa 40 fte, onderverdeeld in twee teams: het team Ruimtelijk Economisch Beleid (REB), en het team Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB). Van dat laatste team maakt ook het cluster Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken (O&A) deel uit.

In het cluster Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken (O&A) zijn de beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de toerusting, ontwikkeling, ontplooiing en arbeidsparticipatie van mensen (jong en oud). Het gaat hier onder meer om lokaal onderwijs beleid en onderwijskansenbeleid, peuteropvang, brede schoolbeleid, voorschoolse educatie, volwasseneneducatie (VVE), voortijdig schoolverlaten, re-integratie naar werk of zelfstandig ondernemerschap, armoedebeleid etc. Kortom, er komt in het cluster een grote diversiteit aan opgaven voor waaraan door een team van acht enthousiaste en gedreven mensen wordt gewerkt.

Kandidaatomschrijving
Wij zoeken iemand die in staat is om snel een aansprekende nota te schrijven en daarbij de bestuurlijke visie mee te nemen. Daarvoor is een heldere visie vereist op Voor- en Vroegschoolse Educatie en Peuteropvang in samenhang met onderwerpen als Brede School, Integrale Kindcentra, Passend Onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs.
Naast een inhoudelijke visie verwachten we dat je goed in staat bent de gemeentelijke rol van verbinder en regisseur op deze terreinen verder vorm te geven. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is belangrijke voorwaarde.
Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en een flexibele en klantgerichte opstelling hebt.
Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met gedegen ervaring in een soortgelijke functie.

Toelichting op rooster
Aanwezigheid op maandag in verband met overleg portefeuillehouder en cluster O en A is een voorwaarde. De overige dagen worden in onderling overleg bepaald.

Dienstencategorie
Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Eisen
Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 binnen het vakgebied Onderwijs bij een gemeente.
Referentie vereist

Aanvang opdracht

15-9-2015

Voltooiing opdracht

31-12-2015

Optie verlenging

3 x 2 maanden

Standplaats

Lelystad

Vakgebied

Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Uren

24 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten