Adviseur Digitale Agenda 2020

Intermediair
IP Staffing
Geplaatst op
02-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
87,50
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
536
Status
Gesloten
Referentie
92150202

Afrondingstoelichting

Beste Kandidaat,

Zojuist hebben wij elkaar gesproken of heb ik een voicemail bericht achtergelaten met daarin vermeld dat wij de procedure niet verder in behandeling nemen omdat voor deze opdracht waarschijnlijk al een prefferd kandidaat geselecteerd is.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen in de toekomst een prettige samenwerking te kunnen realiseren. Mocht je naar aanleiding van mijn voicemail nog vragen te hebben voel je dan vrij om (telefonisch) contact met mij op te nemen op mijn directe nummer 030-6001524.

Vriendelijke groet,
Wouter Lely


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie
kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de
participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit
bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds
landelijke initiatieven.

Doel van de functie
Als adviseur ben je breed inzetbaar binnen de projecten van Digitale Agenda 2020 met een hoge
mate van zelfstandigheid. Je adviseert aan en ondersteunt de diverse projectleiders in de sturing
op hun projecten, het behalen van de projectresultaten en voert waar nodig praktische taken uit binnen deze projecten. Je hebt daardoor een sterk verbindende rol tussen de projecten en bent daarmee een spil in de Digitale Agenda 2020, zowel binnen de organisatie als bij de externe
stakeholders waaronder gemeenten, gemeentelijke koepelorganisaties, gemeentelijke ketenpartners en rijks departementen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 Verantwoordelijk voor advisering rondom meerdere nieuwe gemeentelijke ontwikkel-
/realisatieprojecten uit de Digitale Agenda 2020 en de (door)ontwikkeling van het KING
producten-/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement,
markttransparantie, compliancy, keteninformatisering, collectivisering);
 Inhoudelijke klankbord en adviseur voor management van KING op strategisch en tactisch
gebied in het algemeen en het eDiensten portfolio en Digitale Agenda 2020 in het bijzonder;
 Het verbinden en organiseren van de (interne) samenwerking tussen vaste organisatieonderdelen
(eDiensten, IBD, Expertisecentra van de VNG) en programma’s/projecten zodat
producten/diensten, werkwijzen, kwaliteitskaders en instrumenten optimaal worden toegepast
en waar nodig producten en processen van VNG/KING worden verbeterd;
 Vanuit het gemeentelijke belang samenwerkingsafspraken maken met koepelorganisaties,
ketenpartners, beheerorganisaties, leveranciers en andere stakeholders met betrekking tot
nieuwe ontwikkelingen en projecten. Hierbij rekening houden met een keten georiënteerd
uitvoeringsperspectief en een passende procesmatige, projectmatige en inhoudelijke opzet;
 Ondersteunen van het management in portfoliomanagement, planvorming, rapportages,
begrotingen, adviesnotities, risicobeheersing en communicatie;
 Deelnemen aan en/of organiseren binnen de overleg en participatiestructuren en advisering
van (groepen) gemeenten over het toepassen van standaarden, normen, kaders en
instrumentarium van VNG/KING;
 Organiseren, modereren en faciliteren van (inhoudelijke) sessies met stakeholders.

Kennis- en ervaringsvereisten
 WO werk- en denkniveau;
 Uitgebreide ervaring in advisering binnen grootschalige en landelijke projecten/programma’s
binnen de e-overheid in het algemeen en de gemeentelijke overheid in het bijzonder;
 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening
en brede kennis van gemeentelijke diensten, ketens, processen, informatiehuishouding en
landelijke informatiebronnen, voorzieningen en infrastructuur (het stelsel van basisregistraties,
landelijke voorzieningen als MijnOverheid en digitale infrastructuur);
 Ruime kennis van de gemeentelijke (keten)partijen, koepels en de gemeentelijke ICT markt;
 Uitgebreide kennis en ervaring van het product/dienstenportfolio van KING / VNG (GEMMA,
gegevens en berichtstandaarden, leveranciersmanagement en bijbehorend instrumentarium);
 Uitgebreide kennis van ICT governance en business-ICT alignment;
 Aantoonbare kennis van en ervaring met het managen en oplossen van vraagstukken met
betrekking tot standaardisatie, architectuur, ketensamenwerking en collectivisering binnen het
gemeentelijke domein en het sturen op implementatie;
 Analytische vaardigheden en adviesvaardigheden op senior niveau – mondeling en schriftelijk;
 Ruime ervaring met het ontwikkelen en houden van presentaties en begeleiden van
groepsprocessen;
 Omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;
 Ervaring in het omzetten van complexe verandervraagstukken naar (realistische)
projecten/programma’s.

Houdingaspecten
 Klantgericht
 Kwaliteitgericht
 Resultaatgericht
 Samenwerkingsgericht
 Analytisch vermogen
 Anticiperend vermogen
 Omgevingsbewustzijn

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke
verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. De inzet bedraagt gemiddeld 36
uur per week.

Tarief: max. € 87,50 inclusief reiskosten, exclusief BTW.

Interesse? Graag ontvangen wij uw cv en motivatie uiterlijk 16 september 10.00 uur.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 22 september tussen 9.00-12.00 uur. Op
basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek. Dit gesprek
zal plaats vinden op woensdag 30 september 14.00-15.00 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  02-09-2015 14:51
  Plaats
  Zwijndrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-09-2015 15:37
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-09-2015 17:24
  Plaats
  Barendrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten