Procesmanager

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
02-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
214
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • KPN Consulting 244 opdrachten
  • Novaccent 23 opdrachten
  • WTS Detachering 28 opdrachten

Omschrijving

Locatie

Amsterdam

Tarief

77,00

Uren

40

Startdatum

09-09-2015

Einddatum

31-12-2015

Job context

De functie is georganiseerd binnen een afdeling in de Front Office, Mid Office of Back Office waar processen beheerd worden die een onderdeel vormen van het end-to-end Business Proces. De werkzaamheden van de functiehouder zijn altijd in de context van 1) het end-to-end Business Proces en 2) in de context van de afdelingsspecifieke doelstellingen. De Procesmanager zal vanuit het vakgebied procesmanagement proactief bijdragen aan de doelstellingen van de afdeling waarin hij werkzaam is. Tevens heeft de Procesmanager een functioneel inhoudelijke lijn met de Business Proces Manager van het end-to-end Business Proces. De werkzaamheden van de functiehouder richten zich op het managen van klant-, service-, of interne processen op klanttevredenheid, risico's, tijdigheid, kwaliteit en kosten.

Job description

Ontwikkelt, richt in en beheert processen binnen de afdeling waar de functiehouder werkzaam is, met als doel procesverbetering/efficiency, klanttevredenheid, beheersing van risico's (waaronder SOXA), zorgen voor en verbeteren van tijdigheid, kwaliteit en het bereiken van maximaal rendement op het gebied van economic profit en/of operationele kostenefficiency, afhankelijk van het bedrijfsonderdeel waarin de functie wordt uitgevoerd.

Job deliverables

-Vervaardigt, conform de doelstellingen in het BPM Plan, voorstellen gericht op de realisatie van procesverbeteringen.
-Beheert pro-actief een aantal groepen van processen, welke aan de afdeling zijn toevertrouwd teneinde derden te voorzien van actuele procesbeschrijvingen, procesflows en instructies.
-Initieert, op basis van analyses, signalen uit de (verkoop)organisatie, interne management informatie en wet en regelgeving, een (project)voorstel gericht op de optimalisatie van de processen in zijn werkgebied.
-Draagt bij aan de uitvoering van een proces improvement project, binnen de kaders van het projectvoorstel, gericht op het binnen de tijdslijnen en het budget implementeren van nieuwe of gewijzigde processen.
-Ontwikkelt methoden en middelen, conform de opdracht in het veranderingsproces, teneinde veranderingen via kennisoverdracht en ontwikkeltools in de organisatie te realiseren.
-Adviseert het MT afdeling (VP niveau) op het gebied van proces verbeteringen en in het kader van Business Proces brede ontwikkelingen.
-Verantwoordelijk voor documentatie en beheer meerdere groepen van processen.
-Verantwoordelijk voor het up to date zijn van ARIS procesbeschrijvingen, service catalogus en kwaliteitshandboek.
-Adviseert, a.d.h.v. Management Informatie/proces analyse, het management van de afdeling en de BPM.
-Initieert en start Project Improvement projecten.
-Vervult de rol van projectleider in proces improvement projecten.
-Stakeholdermanagement.
-Geeft operationeel leiding aan een team van 3-10 Procesmanagers I-III.
-Heeft mandaat van de BPM om hem te vervangen in het BPM overleg, in het geval dat de specifieke afdeling waarin de procesmanager actief is, een significant aandeel in de keten heeft.

Knowledge & communication
-Kennis van bedrijfskundige processen op HBO/WO niveau.
-Kennis van procesmanagement technieken en projectmanagement methodieken zoals deze bankbreed zijn vastgesteld, kennis van de plaats, functie en verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdeling in het totale Business Proces en kennis van de visie en strategie van de Business Proces Owner.
-Kennis van de visie, strategie en doelstellingen van ABN AMRO Nederland.
-Overlegt op dagelijkse basis met en adviseert andere Procesmanagers binnen de afdeling.
-Overlegt frequent met en adviseert Procesmanagers in andere onderdelen van het Business Proces.
-Adviseert en overtuigt de Business Proces Manager over de consequenties van verbeterplannen.
-Informeert andere stakeholders in het end-to-end Business Proces over de gevolgen van aanpassingen in de processen (beheersmatig en/of projectmatig).
-Stelt voorstellen op voor verbeteringen, stemt requirements en randvoorwaarden af bij change trajecten.
-Rapporteert en informeert over de voortgang van projecten aan de projectleiding en eigen Business Proces Manager.
-Informeert en adviseert het MT van de eigen afdeling.
-Overlegt formeel en informeel met medewerkers binnen de gehele organisatie op tactisch en operationeel niveau.
-Organiseert en zit het operationeel overleg voor binnen R&PB (betreft alleen functiehouders binnen R&PB).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten