Project Officer III

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
02-09-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
52,50
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
507
Status
Gesloten
Referentie
20117834

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20117834 Tijdelijke inhuur

Voor de ABN AMRO zijn wij op zoek naar een Project Officer III

Achtergrond

The MatcH programme is an important part of the ABN AMRO roadmap 2014-2020 re-engineering the IT landscape as approved by the TOPS 2020 IT Steering committee on the 15th of January 2014. It addresses the following two themes of the TOPS 2020 IT programme:
Ensure agility, flexibility and reliability of our IT landscape by having an adaptive architecture
Reduce maintenance cost through enforcing standardization, virtualization and cloud solutions of our infrastructure.
We standardize and migrate approximately 1100 (baseline June 2014) non-mainframe applications hosted in the Netherlands (16.000 CI’s) before the end of 2018 to the Cloud. Thereby we adhering to the standards of 3x3 (set of available operating systems) and 8+2 (a predefined middleware stack). Applications which are to be decommissioned or require a significant functional change are out of scope for this programme.

Omschrijving opdracht

De functie betreft een generieke functie en komt voor binnen bedrijfsonderdelen van de Bank waar via een projectaanpak veranderingen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de projectstructuur wordt de Project Officer functioneel aangestuurd door een Projectmanager.

Stuurt en coördineert de taken binnen (deel)projecten in termen van budget, tijd, scope en kwaliteit, binnen de standaarden van projectaanpak van ABN AMRO, gericht op realisatie van een (deel) projectopdracht.

Omschrijving werkzaamheden

 • Werkt het projectmandaat uit in overleg met de Projectmanager en opdrachtgever, rekening houdend met de wensen en eisen van de opdrachtgever, resulterend in het formuleren en accorderen van een Projectbrief. Werkt de geaccordeerde Projectbrief uit, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever, teneinde de projectorganisatie vast te leggen om het project te kunnen starten.

 • Geeft in het plan van aanpak de wijze van uitvoering, tijdsaspecten, benodigde resources, alsmede kosten en consequenties aan.

 • Organiseert de bezetting van het project, zo nodig in overleg met een Resource Manager.

 • Draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten zoals personal computers, software, werkplekken en dergelijke. Werkt een communicatieplan uit.

 • Stuurt en bewaakt de levering van een werkpakket binnen het project, binnen de kaders van de projectaanpak, teneinde de eindopdracht van het project tot stand te brengen.

 • Coördineert de (dagelijkse) werkzaamheden van medewerkers, conform de voor de afdeling geldende richtlijnen, om de projectvoortgang en kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren.

 • Monitort en bestuurt de voortgang van de werkzaamheden en lost problemen op.

 • Bewaakt de naleving van de voor de afdeling geldende procedures, voorschriften en condities door zijn medewerkers.

 • Evalueert de uitvoering van het project, binnen de grenzen van de projectaanpak, teneinde het projectresultaat aan de opdrachtgever op te leveren.

 • Genereert voortgangsrapportages m.b.t. budgetten, implementatie initiatieven, dissatisfiers en (financiële) managementinformatie, conform de voorschriften en richtlijnen, teneinde het management van de (hoofd) afdeling optimaal te informeren over de voortgang.

 • Onderhoudt tijdens het project contact (schriftelijk en mondeling) met de bij het project betrokken afdelingen, disciplines, medewerkers en Projectmanager om de voortgang van het project te bespreken.

 • Bespreekt de projectvoortgang met de projectgroep om verschillen tussen planning en realiteit inzichtelijk te maken om indien noodzakelijk in te kunnen grijpen.

Functie eisen

 1. Kennis van projectmanagement op HBO niveau.

 2. Kennis op het gebied van veranderingsmanagement, control en leidinggeven en projectgerelateerde rapportage technieken.

 3. Kennis van standaarden van projectaanpak (DSDM/CMM/HoP etc.) van ABN AMRO, de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied.

 4. PRINCE2 gecertificeerd (Practitioner level)pré

 5. Kennis van projectmanagementtechnieken, meer specifiek ervaring met Product Based Plannen en Risico Management analyse

 6. Ervaring met MS Project tbv project planningen

 7. uitstekende Excel en Sharepoint vaardigheden

Wij willen u wijzen op het volgende.
Alle bankmedewerkers die in Nederland werkzaam zijn, zijn vanaf 1 april 2015 verplicht de bankierseed (eed of belofte) af te leggen. Voor informatie omtrent de bankierseed verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-financiele-sector/vraag-en-antwoord/voor-wie-geldt-de-bankierseed.html

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

15-09-2015

Duur

01-06-2018

Optie op verlenging

-

Inzet

40 uur per week

Tarief

max € 52,50

Sluitingsdatum

03-09-2015

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten