Project Officer III/2

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
02-09-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
52,50
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
428
Status
Gesloten
Referentie
20117835

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2555 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20117835 Tijdelijke inhuur

Voor de ABN AMRO zijn wij op zoek naar een Project Officer III/2

Achtergrond informatie

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is a European Union regulation designed to increase the stability of the over-the-counter (OTC) derivative markets throughout the EU states. It is designated Regulation (EU) 648/2012, and it entered into force on 16 August 2012.

Gevraagde PMO activiteiten

Responsiblities

 • Administration of the Project Management Office.

 • Reporting administration to Programme manager and Steering Group

 • Reporting administration for the relevant Project Boards

 • Writing the minutes of the Steering Group, Project Boards and project meetings

 • Assisting the Projects managers in their documentation when required.

 • Project governance and communications administration

 • Advice and training to project staff on project administration issues

 • Sharepoint site and folder administration

 • Collating the budget and finance figures for reporting

 • Assist setting up required Work Orders with Vendors

 • Maintaining the Programme risks and issues log

 • Resourcing administration - Maintain the Resource Plan, action and track resource requests, organise staff extensions. Organisational Charts. On boarding of new starters. Maintain the holiday Calendar & Contact List.

 • Maintaining the Programme risks and issues log

 • Implementation and monitoring of KPI's.

 • Quality assurance role

Omschrijving opdracht

De functie betreft een generieke functie en komt voor binnen bedrijfsonderdelen van de Bank waar via een projectaanpak veranderingen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de projectstructuur wordt de Project Officer functioneel aangestuurd door een Projectmanager.

Stuurt en coördineert de taken binnen (deel)projecten in termen van budget, tijd, scope en kwaliteit, binnen de standaarden van projectaanpak van ABN AMRO, gericht op realisatie van een (deel) projectopdracht.

Omschrijving werkzaamheden

 • Werkt het projectmandaat uit in overleg met de Projectmanager en opdrachtgever, rekening houdend met de wensen en eisen van de opdrachtgever, resulterend in het formuleren en accorderen van een Projectbrief. Werkt de geaccordeerde Projectbrief uit, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever, teneinde de projectorganisatie vast te leggen om het project te kunnen starten.

 • Geeft in het plan van aanpak de wijze van uitvoering, tijdsaspecten, benodigde resources, alsmede kosten en consequenties aan.

 • Organiseert de bezetting van het project, zo nodig in overleg met een Resource Manager.

 • Draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten zoals personal computers, software, werkplekken en dergelijke. Werkt een communicatieplan uit.

 • Stuurt en bewaakt de levering van een werkpakket binnen het project, binnen de kaders van de projectaanpak, teneinde de eindopdracht van het project tot stand te brengen.

 • Coördineert de (dagelijkse) werkzaamheden van medewerkers, conform de voor de afdeling geldende richtlijnen, om de projectvoortgang en kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren.

 • Monitort en bestuurt de voortgang van de werkzaamheden en lost problemen op.

 • Bewaakt de naleving van de voor de afdeling geldende procedures, voorschriften en condities door zijn medewerkers.

 • Evalueert de uitvoering van het project, binnen de grenzen van de projectaanpak, teneinde het projectresultaat aan de opdrachtgever op te leveren.

 • Genereert voortgangsrapportages m.b.t. budgetten, implementatie initiatieven, dissatisfiers en (financiële) managementinformatie, conform de voorschriften en richtlijnen, teneinde het management van de (hoofd) afdeling optimaal te informeren over de voortgang.

 • Onderhoudt tijdens het project contact (schriftelijk en mondeling) met de bij het project betrokken afdelingen, disciplines, medewerkers en Projectmanager om de voortgang van het project te bespreken.

 • Bespreekt de projectvoortgang met de projectgroep om verschillen tussen planning en realiteit inzichtelijk te maken om indien noodzakelijk in te kunnen grijpen.

Functie eisen

 • Kennis van projectmanagement op HBO niveau.

 • Kennis op het gebied van veranderingsmanagement, control en leidinggeven en projectgerelateerde rapportage technieken.

 • Kennis van standaarden van projectaanpak (DSDM/CMM/HoP etc.) van ABN AMRO, de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied.

 • PRINCE2 gecertificeerd (Practitioner level)pré

 • Kennis van projectmanagementtechnieken, meer specifiek ervaring met Product Based Plannen en Risico Management analyse

 • Ervaring met MS Project tbv project planningen

Functie wensen;

 • Preferably someone who has worked at ABN Amro before and understands the culture.

 • Good written and verbal English (Dutch is a benefit but not a must have)

 • Some knowledge of Financial products

 • Good MS office skills. Powerpoint, Excel and Word

Wij willen u wijzen op het volgende.
Alle bankmedewerkers die in Nederland werkzaam zijn, zijn vanaf 1 april 2015 verplicht de bankierseed (eed of belofte) af te leggen. Voor informatie omtrent de bankierseed verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-financiele-sector/vraag-en-antwoord/voor-wie-geldt-de-bankierseed.html

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

15-09-2015

Duur

31-12-2015

Optie op verlenging

-

Inzet

40 uur per week

Tarief

max € 52,50

Sluitingsdatum

03-09-2015

Sluitingstijd

10:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten