Specialist Windows software installatie.

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
03-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
27
Status
Gesloten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functienaam Specialist Windows software installatie.
Functieniveau Senior
Locatie Zoetermeer
Startdatum 1-12-2015
Verwachte einddatum 30-6-2016
Aantal uren per week 36-40

Aanvraagomschrijving

De klant is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De klant verricht in binnen- en buitenland onderzoek om tijdig dreigingen en risico's te onderkennen voor de nationale veiligheid. De klant staat midden in de samenleving: de dynamiek van politieke ontwikkelingen en verwachtingen van burgers zijn doorlopend merkbaar. Bij de klant doe je werk dat er toe doet, elke minuut van de dag.

Organisatiemissie
De klant staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De klant deelt gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers in staat stelt gepaste maatregelen te nemen. De klant signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico's. Hiermee vervult de dienst zijn rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

JSCU
In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de klant en MIVD mensen en middelen op het gebied van Signals Intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht. Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse Internet veilig te houden.

Doel van het project
In een pilotfase is er een proof of concept van een virusscanstraat gebouwd. Hiermee kan bij nieuwe malwaresamples snel worden getoetst welke AV-producten in welke systeemomgevingen deze adequaat herkennen. In het huidige project wordt op basis van de in de pilotfase opgedane kennis een productiewaardig systeem gebouwd, met aandacht voor zaken als schaalbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een goede managementinterface.

Technologie

Naar verwachting zullen de volgende technologie├źn een belangrijke rol spelen in het project

  • Virtualisatie (VMWare ESXi)

  • Automatische softwareinstallatie (Windows)

  • Windows API (C/C++), Windows automation

  • Python web application framework zoals Flask

  • REST interfaces, integratie met Zookeeper

  • AngularJS, Bootstrap, JavaScript, CSS

Algemeen
Het projectteam zal via de Scrum-methodiek in een aantal sprints de oplossing bouwen. Voor alle teamleden geldt dat ze, zoals het betaamt binnen Scrum, in staat zijn om tot op zekere hoogte het werk van de andere specialisten over te kunnen nemen. Teamleden zijn ook in staat om nieuwe technologie snel te doorgronden en op te nemen in de te bouwen oplossing, en functioneren goed als lid van een Scrumteam. Er wordt gewerkt op basis van test-driven development.

Afhankelijk van de aangeboden profielen zal er naar gestreefd worden een team van vijf man in te huren waarmee de onderstaande rollen worden ingevuld.

Van de externe medewerkers wordt verwacht dat zij - indien van toepassing - tijdens de twee kerstweken niet werken en daarbuiten ten hoogste 1 week verlof nemen (bijvoorbeeld voor wintersport of meivakantie) waarbij de projectleider moet instemmen met de data. De ontwikkelteams werken op basis van zelfsturing en worden dus geacht elkaars kortdurende afwezigheid kwalitatief te kunnen opvangen, dat betekent dat na afloop van een sprint er altijd getest is, de documentatie is bijgewerkt en de software werkt. Bij langdurige afwezigheid zal de projectleider bezien of de teamsamenstelling aangepast kan worden.

Vereiste kennis

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Kennis en ervaring

  • Ervaring met scripten van softwareinstallaties op de verschillende Windows platforms (van XP tot 8.1)

  • Kennis van en ervaring met tools als WinRunner, installation snapshotting, VMWare ThinApp.

  • Handig met batchgewijs configureren van Windows werkplekken

Vereiste vaardigheden

Taken en werkzaamheden

Ontwikkelen en scripten van technieken om het Windows-OS en Windows-applicaties batchgewijs te installeren en configureren. Denk hierbij aan virusscanners, maar ook aan potentieel kwetsbare software (Flash, Acrobat Reader, Office, etc).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten