Project/Programmamanager DigiD

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
03-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
371
Status
Gesloten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functienaam Project/Programmamanager DigiD
Functieniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 22-9-2015
Verwachte einddatum 31-1-2016
Aantal uren per week 32-40

Aanvraagomschrijving

Situatieschets Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd.

Hoofdvraag
Logius zoekt een senior project/programmamanager voor DigiD en DigiD Machtigen. Een stevige en gedreven persoon, die bekend is met het bestuurlijke "spel", en bekend is binnen de Belastingdienst.
Het behoort tot de mogelijkheden dat de projectmanager op een later moment andere projectopdrachten gaat oppakken.
Het betreft een fulltime opdracht (36-40 uur/week), zeker voor de eerste 2-3 maanden.

De opdracht bestaat uit 2 onderdelen die een inhoudelijke samenhang hebben

 1. Zorgen dat DigiD en DigiD Machtigen klaar zijn voor de jaarlijkse piekdrukte tijdens Digistorm 2016 in nauwe samenwerking met de Belastingdienst (belangrijkste klant) en de leveranciers

 2. Zorgen dat DigiD en DigiD Machtigen klaar zijn voor de gevolgen van invoering van de Wet EBV Digistorm is de periode met de jaarlijkse piekdrukte van DigiD en DigiD Machtigen in verband met de aangifte inkomstenbelasting (maanden maart/april). De afgelopen maanden is de Digistorm 2015 geëvalueerd door Logius, zowel met de leverancier(s) als met de Belastingdienst. Daaruit is een forse set aanbevelingen gekomen die moeten worden opgepakt en geïmplementeerd. Deze verbeteringen zijn divers van aard, zoals governance, technisch, organisatorisch, procesmatig en contractueel.

De scope van de verbeteringen is de beheer en exploitatie situatie, met als doel het verstevigen van het in control zijn in de keten klant-DigiDleveranciers. De projectleider zal zeer actief en alert moeten sturen en najagen dat alle acties en maatregelen de juiste aandacht krijgen en tijdig worden opgepakt door de interne organisatie, de leveranciers en de Belastingdienst.

Opdracht/resultaat Digistorm 2016

De opdracht van de projectleider is te zorgen dat

 • De producten en de organisatie DigiD en DigiD Machtigen klaar zijn voor de piekdrukte van Digistorm 2016.

 • De ketensamenwerking tussen DigiD, de klant en de leveranciers verduidelijkt en aangescherpt is

 • Er een goede, maar ook zakelijke, samenwerking met de Belastingdienst en de leveranciers van Logius heeft plaatsgevonden

 • De aanbevelingen uit het evaluatierapport Digistorm 2015 zijn opgevolgd en geïmplementeerd

Ad 2) Wet EBV

Naar verwachting wordt op korte termijn de Wet EBV aangenomen (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst). Deze wet behelst een stap voor stap overgang van papieren berichtenstromen (brieven) van de Belastingdienst naar elektronische. Naast de impact voor Mijnoverheid berichtenbox heeft deze wet forse impact voor DigiD en DigiD Machtigen. Daarbij gaat het onder meer om forse groei, zowel in termen van gebruik (authenticaties en machtigingen) als in termen van verwachte helpdesk volumes. De daarvoor te treffen maatregelen liggen op het vlak van onder meer opschaling, applicatieve aanpassingen, (aangepaste) contractuele afspraken met leveranciers, financiële afspraken met opdrachtgever(s) en procedurele afspraken in de keten Belastingdienst-Logius-leveranciers.

De projectleider zal er actief en alert op moeten sturen dat de benodigde acties binnen de afdeling Toegangsdiensten de juiste aandacht krijgen en tijdig worden uitgevoerd. Daarbij is het cruciaal dat hij ervoor zorgt dat afhankelijkheden van de externe omgeving of van andere afdelingen binnen Logius tijdig op de juiste tafels belanden en de juiste (management) aandacht krijgen.

Opdracht/resultaat Wet EBV

De opdracht van de projectleider is om ervoor te zorgen dat

 • voor DigiD en DigiD Machtigen alle benodigde maatregelen geïmplementeerd zijn om de gevolgen van de Wet EBV aan te kunnen.

 • De externe afhankelijkheden goed gemanaged zijn

 • Er goede, maar ook zakelijke, samenwerking heeft plaatsgevonden met de Belastingdienst en de leveranciers van DigiD en DigiD Machtigen

Vereiste kennis

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Uitgebreide ervaring als projectmanager in de ICT

 • Heeft een goed netwerk binnen de Belastingdienst

 • Aantoonbare ervaring met projecten die aandacht hebben op bestuurlijk en hoger management niveau

 • Aantoonbare ervaring met aansturen van externe leveranciers in contractsituaties waarbij ICT beheer en doorontwikkeling geoutsourcet is

 • Ervaring met verandertrajecten in ketensituaties

 • Gedegen kennis van ICT beheer en doorontwikkeling

 • Prince2 gecertificeerd

 • Kennis van ITIL

Vereiste vaardigheden

Werkzaamheden

Rol in de organisatie
De afdeling Toegangsdiensten is verantwoordelijk voor onder meer beheer en doorontwikkeling van de producten DigiD en DigiD Machtigen. De projectmanagers werken binnen het team Productontwikkeling waar ook productmanagers, business consultants en functioneel ontwerpers werkzaam zijn.

Je werkt nauw samen met een (klein) team van medewerkers, met name servicemanagers, productmanager(s), business consultant (relatiemanager richting de klant) en helpdesk medewerkers. Ook is sprake van intensieve samenwerking met andere afdelingen binnen Logius.

De opdrachten zullen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst plaatsvinden. Je zult dan ook intensief contact hebben met de klant, zowel op operationeel als management niveau.

De operationele ICT dienstverlening (beheer en doorontwikkeling) van DigiD is uitbesteed aan leveranciers. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het uitvoeren van acties en implementeren van maatregelen bij en met de leveranciers.

Taken en verantwoordelijkheden
Je geeft leiding aan je eigen projectteam met medewerkers van Logius en haar partners. Daarnaast stuur je externe leveranciers aan, waar Logius ICT-dienstverlening heeft uitbesteed. Je stemt nauw af met andere betrokken afdelingen van Logius en met de Belastingdienst. Over je project rapporteer je aan de opdrachtgever of stuurgroep van het project.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor

 • Bepalen scope, aanpak, risico's, planning en kosten van het project, uitmondend in een plan van aanpak dat wordt vastgesteld door opdrachtgever/ stuurgroep

 • Opzetten projectorganisatie, inclusief de samenwerking en afstemming met zowel de betrokken klant als de leveranciers

 • Aansturing van het projectteam van Logius en van de betrokken leveranciers.

 • Inrichten en uitvoeren van de samenwerking met de betrokken klant van DigiD

 • Voortgangsbewaking, financiële sturing en risicobewaking. Tijdig signaleren van afwijkingen en risico's en uitwerken van alternatieve oplossingsrichtingen.

 • Rapportage en verantwoording naar opdrachtgever en stuurgroep

 • Afhandelen van project changes/wijzigingsverzoeken.

 • Het zorgen voor communicatie over en het bijdragen aan draagvlak voor het project, op zowel management als operationeel niveau; het afstemmen met interne en externe stakeholders;

 • Het (doen) zorg dragen voor de projectadministratie en -documentatie

Karaktereigenschappen

Gezochte Competenties 
-Stevige persoonlijkheid, die in staat is op management/bestuurlijk niveau te acteren richting klanten en leveranciers 
-Gedreven en proactief 
-Hands on mentaliteit 
-Onderhandelingsvaardig 
-Kwaliteitsgericht 

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit 

-Prettige persoon, die gemakkelijk communiceert op alle niveaus (van medewerkers tot hoger management)  -Teamspeler 
-Krijgt medewerkers in beweging

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  04-09-2015 09:05
  Plaats
  ZOETERMEER

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-09-2015 21:44
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-09-2015 12:35
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-09-2015 10:17
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten