Functional Dynamics CRM Consultant

Intermediair
MBA
Geplaatst op
07-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Regio Utrecht
Reacties
2
Bekeken
482
Status
Gesloten
Referentie
107095

Omschrijving

Functienaam : Functional consultant

projectduur: 3 maanden+

Locatie: midden-, west- Nederland

Plaats in de organisatie

De functional consultant legt zowel functioneel als hiërarchisch verantwoording af aan de
CEO/General Manager. De functional consultant is niet hiërarchisch verantwoordelijk voor overige
afdelingen/ medewerkers.

Doel van de functie

De functional consultant is verantwoordelijk voor het analyseren van complexe vraagstukken met
betrekking tot informatiemanagement en vertaalt deze naar de best passende oplossing voor de
klant. De functional consultant doet voorstellen voor het ontwerpen en aanpassen van
informatiesystemen teneinde de informatievoorziening goed aan te laten sluiten op de klantvraag.

Resultaatgebieden

 1. Analyse

De functional consultant analyseert de (her)inrichting van informatievoorzieningen en/of gebruikte

systemen van klanten zodanig dat

A. de vraagstelling in de brede context van de organisatie is geplaatst en de onderzoeksvraag

is bepaald;

B. vooronderzoek is verricht en de juiste, benodigde gegevens uit en van de organisatie zijn

gedestilleerd, zoals marktontwikkelingen en concurrentiepositie van de klant;

C. onderliggende processen, systemen en knelpunten zijn meegenomen en beoordeeld met

gebruikmaking van de juiste methoden en technieken (Sure Step);

D. helder is wat de structuur, richting en behoefte is van de klant om de organisatie adequaat

te kunnen helpen;

E. de juiste vragen zijn gesteld om de exacte vraag in kaart te brengen en daarop wordt

ingespeeld met de juiste benodigde oplossing;

 1. documentatie van de benodigde informatie en data is gemaakt;

 2. inhoudelijke kennis van Microsoft Dynamics (applicaties) is geleverd en beoordeeld wordt

hoe de business processen van de klant functioneel kunnen worden gemaakt.

 1. Functioneel ontwerp / Testen

De functional consultant vertaalt de voorgestelde oplossing in een functioneel ontwerp en is mede
verantwoordelijk voor het proces omtrent de testfase en oplevering van (nieuwe) projecten bij de

klant, zodanig dat

A. de eisen en wensen van de klant juist zijn vertaald en er een brug is geslagen tussen

techniek, de business en de vraagstelling van de klant;

B. het ontwerp passend en kloppend is en rekening is gehouden met bijkomende

effecten/variabelen die van invloed (kunnen gaan) zijn;

C. er vanuit meerdere invalshoeken naar een probleem wordt gekeken en creatieve en

alternatieve oplossingen worden aangedragen;

 1. de best haalbare en commercieel meest interessante oplossing is ontwikkeld;

 2. testcondities zijn bepaald en accurate en complete testplannen gereed zijn;

 3. tests zijn uitgevoerd met betrekking tot het functioneel ontwerp;

 4. (systeem)defecten worden geïdentificeerd en gerapporteerd en aanbevelingen worden

gedaan;

H. er een goede tussentijdse afstemming plaatsvindt met klanten en collega's.

 1. Projectuitvoering

De functional consultant is zodanig verantwoordelijk voor de projectuitvoering dat;

 1. een juiste inschatting is gemaakt van de benodigde tijd, kennis en middelen;

 2. verschillende taken op effectieve wijze worden geprioriteerd;

 3. deadlines en doelstellingen binnen een project worden gehaald;

 4. gewerkt wordt volgens bestaande richtlijnen, procedures en schema's;

 5. input van de supervisor/projectmanager ter harte wordt genomen en

feedback/commentaar op juiste wijze wordt toegepast;

F. afspraken met collega's en klanten worden nagekomen binnen de uitvoering van een

project;

G. verschillende actoren (tijdig) zijn geconsulteerd en geïnformeerd.

 1. Communicatie

De functional consultant heeft zowel intern als extern communicatie met diverse belanghebbenden
op zodanige wijze dat;

A. met de projectmanager de juiste afstemming is gedaan over de voorwaarden en de

probleem-/vraagstelling;

 1. helder is verkregen wat de kosten en tijdsduur mogen zijn;

 2. met de klant een planning is gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden;

 3. (proactief) intern overleg wordt gevoerd met collega’s om constructief en gezamenlijk tot

de meest efficiënte klantoplossingen te komen en met elkaar kennis en ervaringen worden
gedeeld;

E. op een nauwgezette, professionele en representatieve wijze met klanten kan worden

gecorrespondeerd/gecommuniceerd;

F. de klant is geïnformeerd over de voortgang en status van het onderzoek.

Werk- en denkniveau

- HBO/HBO+ werk- en denkniveau

 • Uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord &

geschrift.

 • Kennis van/ervaring met IT omgeving, affiniteit met IT

 • CRM-certificering

Relevante werkervaring

 • 1 tot 5 jaar in een projectorganisatie op het gebied van ITdienstverlening

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  07-09-2015 15:28
  Plaats
  Barendrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-10-2015 17:03
  Plaats
  hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten