Business Analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
07-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
517
Status
Gesloten
Referentie
906

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functie Business Analist
Functieniveau Senior
Werklocatie Gouda/Den Haag
Startdatum 15 september 2015
Verwachte einddatum 15 februari 2016
Aantal uren per week 36

Aanvraagomschrijving

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra.

Directie Informatievoorziening
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega's, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.
De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheer- en onderhoudsorganisatie van DJI.
Project Telefonie voor Justitiabelen (TVJ)
Het project TVJ richt zich op de verwerving en realisatie van een telefoniesysteem voor Justiabelen. De aanbesteding voor deze dienstverlening wordt momenteel opgestart.
Na verwerving van de dienstverlening zal er een realisatiefase volgen.
Voor dit project zijn wij op zoek naar een ervaren senior business-analist (BA).

Afdeling Informatiemanagement (IM)

De BA inventariseert en analyseert de informatiebehoefte van een bedrijfsonderdeel en beschrijft in functionele termen voorstellen voor vernieuwing en/of aanpassing van bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de architectuur.

De BA voert zelfstandig in overleg met proceseigenaren, kerngebruikers en lijnmanagers onderzoek uit naar de haalbaarheid, de impact en de requirements van IV-ontwikkelingen en stelt een zakelijke rechtvaardiging (business case) op voor de vernieuwing, ontwikkeling en implementatie van complexe applicaties waarbij nut en noodzaak evenals kosten en baten worden afgewogen en risico's worden benoemd.

De BA analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van een bedrijfsonderdeel.

De BA Is eindverantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van
bedrijfsprocessen en de vertaling van de resultaten naar realistische mogelijkheden voor verbetering van de informatievoorziening door toepassing van ICT.

Informatie over de opdracht
De nadruk van de rol van business analist zal vooral liggen op het maken van business en impactanalyses; het opstellen/actualiseren van business-cases en het redigeren van project- en aanbestedingsdocumenten. Daarnaast het ondersteunen van de business bij de herijking van het proces en bepalen van de impact van de uit herijking komende eisen en wensen voor de systemen van DJI en haar ketenpartners.

Scope van de opdracht
De Business Analist moet in staat zijn om zelf zijn werk te organiseren en te prioriteren binnen een dynamische omgeving. Dit binnen de kaders van de projectstructuur waarin een regelmatige afstemming essentieel is. Uitstekende communicatieve vaardigheden en ruime ervaring binnen een complexe bestuurlijke omgeving zijn een absolute functievereiste.

Jouw opdracht
De business analist is een spin in het web en een betrouwbare schakel tussen de business, de regieorganisatie DI en de IT ontwikkeling (SSC-I en/of externe leveranciers).

Hiervoor moet de business analist

 • Analyseren van de informatie behoefte en opstellen van definities.

 • Het bijdragen aan op te stellen projectdocumenten (BC, PID, PSA)

 • Redigeren van stukken mbt acceptatietests en impactanalyses

 • Het ondersteunen van het project TVJ middels maken stukken tbv de aanbesteding zoals het Programma van Eisen (PvE) en het ondersteunen bij het opstellen van het Beschrijvend Document (BD)

 • Beoordelen van biedingen van marktpartijen e.d.

Governance
Jij wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de Projectmanager waar het gaat om projectmatige zaken (i.c. TVJ). V.w.b. de IM-taken leg je verantwoording af aan hoofd Informatiemanagement. Deze zijn ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van je urenverantwoording. Daarnaast onderhoudt je functionele contacten met business-analisten van de afdeling IM, collega-afdelingen binnen DI en vertegenwoordigers van het veld en de ketenpartners van DJI.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • WO/HBO in een relevant vakgebied, inclusief Bedrijfsinformatica/Bedrijfskunde achtergrond;

 • minimaal 8 jaar ervaring met het analyseren, opzetten en begeleiden van, en adviseren over, complexe (bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband) proces herijkingtrajecten en de effecten daarvan op ICT oplossingen;

 • Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur in een

ketensamenwerkingsverband) en een technisch complexe omgeving;

 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met visieontwikkeling en dit vertalen naar breed gedragen en praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;

 • Het kunnen omgaan met weerstand;

 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met requirements development en business-case management (verzamelen, analyseren, documenteren en valideren) en requirements management.

 • Vaardig in het toepassen van verschillende methodes en technieken voor het verzamelen van requirements (bijv. interview, workshops, documentanalyses)

 • In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning. Dient zelfstandig en professioneel met zijn werkplanning om te gaan;

 • In staat om tijdig te rapporteren aan de projectmanager over voortgang en issues;

 • Kennis van en ervaring met het justitiedomein in het algemeen, DJI in het bijzonder.

 • Ervaring in het opstellen van proces- en informatiemodellen.

Optioneel

 • Minimaal 5 - 10 jaar relevante werkervaring in (ICT-)implementatietrajecten;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden om te zorgen voor gedragen invoering op de vestigingen;

 • Communicatieve vaardigheden om noodzaak implementatieactiviteiten op besluitvormend niveau (MT en stuurgroep) geprioriteerd te krijgen;

Vereiste vaardigheden

-

Karaktereigenschappen

Competenties

 • Is klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen

 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.

 • Is klantgericht, pragmatisch en flexibel;

 • Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure.

 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;

 • Is in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;

 • Is in staat gedachten helder en begrijpelijk te formuleren en overtuigend te presenteren;

 • Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;

 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  07-09-2015 19:28
  Plaats
  Tilburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-09-2015 14:55
  Plaats
  den haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-09-2015 15:23
  Plaats
  Leidschendam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-09-2015 16:48
  Plaats
  Nieuwegein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten