Werkvoorbereider openbare ruimte

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
08-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Ja
Reacties
0
Bekeken
553
Status
Gesloten
Referentie
2015552

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

U bent een werkvoorbereider met ervaring met het ontwerpen door middel van CAD-systemen.

Wie?
Onze opdrachtgever is een gemeente in de provincie Noord-Holland.

U bent werkzaam voor het gemeentelijk Ingenieursbureau bij het team Werklocaties, Woonlocaties en Aanleg Nieuwe Infra.
Het Ingenieursbureau van de gemeente is verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van onder andere woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn enorm gevarieerd van fietspaden door een park, complete woonwijken tot een distributieterrein bij Schiphol. Het ingenieursbureau bestaat uit zo’n 60 collega’s met een flexibele schil van inhuur. In 3 teams en in diverse projectteams worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “wonen & werken”.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent (mede) verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische ontwerp & voorbereidingsfase van

werken in woningbouw & bedrijfslocaties, waarbij tevens waterhuishouding & rioleringsstructuur
aspecten aan de orde zijn.

 • U levert samen met mede collega’s van de vakdisciplines landschap, stedenbouw, verkeer, verlichting & groen voor vakinhoudelijke expertise.

 • U organiseert als rechterhand van de projectleider alle voorbereidende werkzaamheden.

 • U coördineert het toetsen van ontwerpplannen ten behoeve van de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp dan wel ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, verkavelings- en inrichtingsplannen, bestekken en tekeningen.

 • U toets ook alle inhoudelijke producten op de civieltechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad DIOR.

 • U begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid.

 • U maakt incidenteel zelf ontwerp- en bestekstekeningen (Microstation) en werkomschrijvingen / bestekken (Bakker & Spees) van kleine omvang.

 • U verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst.

 • U toetst SO-VO-DO openbare buitenruimte, waterhuishoudingrioleringsstructuurplannen, bouw-, woonrijptekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid.

 • U zet toetsen uit van de producten door interne en externe partijen, verzamelt toetsresultaten en (laat) toetsresultaten verwerken.

 • U stelt het programma van eisen, plan van aanpak, ramingen en risicoanalyses op.

 • U maakt eenvoudige ontwerpen, bestekken, werkomschrijving en tekeningen.

 • U verzorgt de technische advisering met financiële consequenties aan projectleider.

 • U coördineert werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen.

 • U vraagt vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning et cetera) aan.

 • U neemt deel aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger.

 • U rapporteert tijdig de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek / Stedenbouwkundige Techniek of

een mbo-opleiding met aantoonbaar hbo werk- en denkniveau richting civiele techniek (weg- en
waterbouw).

 • U hebt ervaring met ontwerpen door middel van CAD-systemen (bij voorkeur MicroStation).

 • U hebt een goede kennis van de RAW-systematiek, UAV en UAV-gc.

 • U hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring als civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider en hebt ervaring met projectmatig werken.

 • U hebt ervaring met het (samen)werken met diverse in- en externe partijen (ontwikkelaars,

Hoogheemraadschap, stedenbouwkundigen dan wel landschap bureaus, ingenieursbureaus) burgers en andere belanghebbenden.

 • U hebt ervaring als voorbereider met projecten binnen een middelgrote gemeentelijke organisatie.

 • U hebt ervaring met waterhuishouding-rioleringsplannen.

 • U hebt affiniteit met dan wel kennis van andere vakdisciplines zoals stedenbouw, landschap, verkeersontwerp en groenontwerp.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Regio Hoofddorp

Wanneer?
De functie is per direct parttime beschikbaar voor flexibel 16-24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór maandag 14 september

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten