Senior Civiele Projectleider Stedelijke Ontwikkeling

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
08-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
336
Status
Gesloten
Referentie
BCFT456

Omschrijving

Organisatie
Zoetermeer is een mooie, bijzondere stad, met ca 125.000 inwoners die volop in ontwikkeling is. Zoetermeer staat anno 2014 bekend als een van de aantrekkelijkste nieuwe steden van Nederland. Economisch krachtig, uitstekend bereikbaar, veilig en sociaal. Na een lange periode van groei krijgt Zoetermeer nu te maken met nieuwe complexe vraagstukken die horen bij een grote stad. Ook de komende jaren wordt ingezet op ontwikkeling. In samenspraak met inwoners, bedrijven en instellingen wordt de bereikbaarheid van de stad verder verbeterd, het stadscentrum vernieuwd en nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan circa 40 projecten, waaronder woningrealisatie (met een uitdaging van ca 3500 te bouwen woningen), ontwikkeling van (circa 31 hectare) bedrijventerrein en de vestiging van nieuwe bijzondere leisurefuncties.

De samenleving vraag om een andere rol van de (lokale) overheid: een gemeente die snel en effectief inspeelt op wat inwoners van de gemeente vragen en een overheid die slim samenwerkt met ketenpartners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Binnen de gemeentelijke organisatie vraagt dit verbetering van samenwerking tussen de verschillende disciplines en afdelingen, zodat vragen, volledig, snel en in één keer goed worden beantwoord. En het vraagt andere competenties en attitude van medewerkers.

Stedelijke Ontwikkeling

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad.

De afdeling bestaat uit vier teams

Team Stedelijk beleid;
Team Ruimtelijk beleid;
Team Grondzaken;
Team Projectmanagement.
De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: “Samen maken wij van Zoetermeer een stad om trots op te zijn”.

Het team Projectmanagement

In 2013 is een nieuw team Projectmanagement ontstaan, door samenvoeging van de disciplines Projectmanagement en Ingenieursbureau. De hoofdopgave van het nieuwe team Projectmanagement is het realiseren van ruimtelijk fysieke processen en projecten in de stad. Het team geeft sturing aan en coördineert processen en projecten in haalbaarheid-, ontwikkeling- en uitvoeringsfase. Zoetermeer hecht veel waarde aan het in samenspraak met burgers en ondernemers ontwikkelen en realiseren van projecten in de stad in alle drie de fases van het proces/project. De focus ligt hierbij op drie sleutelgebieden in Zoetermeer:

Bleizo en omgeving

Met de realisatie van het nieuwe station Bleizo krijgt ook de Oostkant van de stad een aansprekende entree en knooppuntontwikkeling. Het nieuwe station biedt namelijk mogelijkheden om kantoorfuncties, leisure en bedrijvigheid toe te voegen. De gemeente zet daarbij met name in op de komst van grootschalige leisure. Naast Transportium en Adventure World zal het zeker meer grootschalige en innovatieve marktinitiatieven kunnen aantrekken.

Opdracht

Het Team Projectmanagement bestaat uit een groep van 9 projectenmanagers verdeeld over projecten in verschillende fases. De senior projectmanager draagt zorg voor de ontwikkeling van de drie eerder genoemde sleutelgebieden in de stad, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen.

Juist de werkzaamheden van het Team Projectmanagement vragen om competenties die passen bij de nieuwe cultuur van Zoetermeer. Externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen, sensitiviteit voor deze omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal.

Voor het project Vervoersknoop Bleizo zijn wij op zoek naar een enthousiaste en deskundige projectleider voor de duur van 6 maanden met een optie tot verlenging tot 3 jaar.

Werkzaamheden

Uitvoeren van processen behorende bij het project;
Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente;
Het onderhandelen met externe partijen;
Het kunnen coördineren en aansturen van het proces om te komen tot een (samenwerkings) overeenkomst met externe partijen,
Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan de projectmanager;
Het samenwerken met de leden van projectgroep die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen;
Samenwerken en delen van ervaringen met andere projectleiders uit het team;
Het op basis van het Definitief Ontwerp Vervoersknoop Bleizo verder voorbereiden en laten realiseren van de volgende voorzieningen:
Fietsenstallingen
Toegangswegen
Langzame verkeersroutes
Park & Ride / Kiss & Ride
Inrichting Voorpleinen
Busvoorzieningen

Het inhoudelijk ondersteunen bij

Laten verleggen van kabels en leidingen
Aanvragen en aansluiten nutsvoorzieningen
Overleg met de stakeholders in relatie tot Kabels en Leidingen
Het verder vormgeven avn de besteksfase
Aansturen van Ingenieurs Bureau

Gunningscriteria

  • Heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in de civiele techniek opgedaan gedurende de laatste 8 jaar bij de (semi) overheid (50%)

  • Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving (50%)

Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de projectleider doet (zie opdracht en werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de projectleider.

Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen) en ook nog eens in elke fase van het proces. Dit vraagt naast kennis van de opgaven van projectmanagement, ook en voor sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De projectleider is (mede) cultuurdrager binnen het projectteam. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken

Teamspeler;
Goed analyserend vermogen;
Onderhandelingsvaardig;
Inzicht in processen;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Met creatieve oplossingen kunnen komen;
Open en eerlijke houding binnen het team en naar de buitenwereld
Buiten deze genoemde competenties dient de kandidaat aantoonbaar te beschikken over de volgende ervaring:

Aansturen Ingenieursbureau;
Verleggingstrajecten kabels en leidingen;
Aansturen en begeleiden van aanbestedingstrajecten;
Werken binnen multidisciplinaire projecten;
Afstemming met stakeholders en gebruikerspartijen;
Projectbeheersing.

Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
3 maal 12 maand(en)
Uren per week
32
Aanvang
ZSM
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten