Informatiemanager

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
08-09-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
85
Op locatie
Amsterdam
Reacties
7
Bekeken
1031
Status
Gesloten
Referentie
20117863

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20117863 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Informatiemanager.

Profiel organisatie & afdeling

Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het sociale domein en op het gebied van veiligheid (toezicht). Bijzondere aandacht heeft het cluster voor de overdracht van taken van het rijk op het gebied van jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de participatiewet.

Het cluster Sociaal bestaat uit een aantal diensten en onderdelen van de stadsdeelorganisaties

 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

 • Dienst Werk en Inkomen (DWI)

 • GGD Amsterdam

 • Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS)

Het systematisch verzamelen, bewerken, bewaren en verstrekken van informatie noemen we informatievoorziening (IV). Het doel van IV afdeling binnen de gemeente Amsterdam is zorgen dat informatie zo goed mogelijk bijdraagt aan het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en bij het afleggen van verantwoording.
De werkzaamheden van de IVE-collega’s
Collega’s met verschillende specialiteiten werken samen aan de informatievoorziening van de gemeente Amsterdam. Je kunt dan denken aan beheerders van applicaties, informatiebeveiligers, informatieanalisten, informatiearchitecten, en meer. Vroeger werkten deze collega’s allemaal voor hun eigen dienst of stadsdeel, maar tegenwoordig zijn zij werkzaam voor de informatievoorzieningseenheden (IVE’s). Voor elk van de vier clusters en voor de stadsdelen is een IVE ingericht. Daardoor kunnen IVE-collega’s elkaar nu sneller vinden en kennis beter delen.
De IVE-collega’s werken daarbij uiteraard nauw samen met de collega’s bij de rve’s. De rve’s geven hun inhoudelijke eisen en wensen aan bij de IVE’s. De collega’s van de IVE’s geven vervolgens aan wat de mogelijkheden van de informatievoorziening en de IVE’s zijn. De uitkomst hiervan bepaalt hoe de informatievoorziening wordt ingericht, zodat de gemeentelijke processen zo optimaal mogelijk worden ondersteund.
Bij de IVE’s zijn ook de medewerkers Informatiebeheer (IB) ondergebracht. De activiteiten op het terrein van informatie- en dossierbeheer zijn onderdeel van de primaire processen van de gemeente. Het vastleggen en ontsluiten van digitale informatie wordt door de gebruikers in hun proces zelf gedaan. IB-medewerkers begeleiden de gebruikers bij het digitaal archiveren van hun eigen processen. Ook adviseren IB-medewerkers vooraf over het inrichten van de werk- en documentenstroom bij nieuwe processen.
De opgeslagen informatie kan, als dat nodig is, worden gebruikt om beslissingen te nemen, verantwoording af te leggen of het kan bijvoorbeeld dienen als historische bron. In verschillende wet- en regelgevingen zijn ook regels opgenomen over het beheren van informatie. Daar moeten we ons als gemeente Amsterdam simpelweg aan houden. Voor het beheren van onze informatie, zijn binnen iedere IVE één of meerdere teams actief. Naast het beheer, zijn hier ook collega’s actief die adviseren over informatie- en documentbeheer.

Profiel opdracht

Als Informatiemanager heb je een strategische adviesrol richting opdrachtgevers in het sociaal domein. Ben je een linking-pin tussen de business en de medewerkers van de afdeling IV, ben je hét aanspreekpunt voor alle (advies)vragen op het gebied van informatie en ICT en vertaal je de ontwikkelbehoefte van de Business naar een i-visie en een Business- informatieplan (BIP)

De informatiemanager voert de volgende werkzaamheden uit

 • Je bent adviseur, accountmanager op het gebied van informatievoorziening voor het management van een keten, rve of afdeling in het sociaal domein met als eerste aandachtsgebied Participatie;

 • Je signaleert proactief vragen en problemen en vertaalt deze naar mogelijke IV oplossingen. Hierbij betrek je de andere disciplines van de afdeling IV, waar nodig;

 • Bij een nieuw initiatief op het gebied van informatievoorziening begeleid je de verkenningsfase en stel je samen met de opdrachtgever een business case op;

 • Je houdt je kennis op peil t.a.v. de ontwikkelingen in het ICT-stelsel van de stad en adviseert over de mogelijkheden;

 • Je toetst de beoogde IV oplossingen aan stedelijke kaders, architectuur en beleid;

 • Je vertegenwoordigt de afdeling IV en haar teams richting de opdrachtgever en brengt de IV expertise samen bij het realiseren van de gevraagde oplossingen;

 • Je coördineert de IV capaciteitsinzet voor Participatie;

 • Je spreekt de taal van de business, proces en techniek;

 • Je bent een echte verbinder en initiatiefnemer voor verbetertrajecten

Functie eisen

 1. U beschikt minimaal over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of minimaal een behaald WO diploma.

 2. U bent een ervaren (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) en kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen

 3. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het voorbereiden en realiseren van complexe veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken.

 4. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met besluitvormingsprocessen (w.o. PPM) en inzicht in wat nodig is om deze proces goed te doorlopen.

 5. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het vervaardigen van een business informatieplan en het schrijven van beleidsstukken en business cases.

 6. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met advisering over informatievoorziening, informatisering, automatisering, digitalisering en beheer.

 7. U hebt vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals

 • Projectmatig werken (PMW, PRINCE2, IPMA);

 • Businessprocesanalyse, informatieanalyse, architectuur en systeemontwikkeling;

 • (Lean) procesmanagement, beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL);

 • Agile-ontwikkelmethoden (Scrum).

 1. U hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is communicatief vaardig en verbindend.

Functie wensen

 1. U hebt ervaring met de beleidsterreinen in het sociale domein

 2. U hebt ervaring als informatiemanager binnen een G4 gemeente.

 3. U bent in het bezit van het diploma Master of informatiemanagement.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

19-12-2015

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

24 uur per week

Tarief

maximaal € 85

Sluitingsdatum

15-09-2015

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  08-09-2015 17:10
  Plaats
  BUSSUM

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-09-2015 18:54
  Plaats
  Emmeloord

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-09-2015 19:37
  Plaats
  AALSMEER

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-09-2015 12:29
  Plaats
  GROOTEBROEK

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-09-2015 13:54
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-09-2015 22:58
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-09-2015 11:36
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten