Procesmanager communicatie externe omgeving

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
10-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Venlo - Blerick
Reacties
0
Bekeken
29
Status
Gesloten
Referentie
BCBPL1237

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2564 opdrachten

Omschrijving

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zijn we op zoek naar een kandidaat die ervaring met de gevraagde werkzaamheden heeft opgedaan tijdens een fusietraject.

Bijzondere omstandigheid is dat per 1 januari 2017 Waterschap Peel en Maasvallei fuseert met Waterschap Roer en Overmaas tot een nieuw waterschap: Waterschap Limburg.

Belangrijke speerpunten tot aan de fusie zijn

 • Onlangs is er een nieuw bestuur aangetreden. Dit betekent dat er een geheel nieuw communicatieplan geïmplementeerd moet worden. Hierin staat een crossmediale aanpak centraal (combinatie van online media en oude kanalen, zoals tv en kranten, maar ook met elkaar praten) en conversatie als centrale communicatiestijl (luisteren, monitoren en interactie; online én offline).

 • Er is vernieuwde aandacht nodig voor perscommunicatie, crisiscommunicatie (implementeren) en risicocommunicatie.

 • Fusie: interne en externe communicatie over de fusie en voorbereiden van communicatiebeleid voor Waterschap Limburg.

 • Visie op relatiebeheer voorbereiden voor Waterschap Limburg op basis van extern dienstverleningsconcept.

 • Procesmatig werken als basis voor het dagelijks werk; PDCA blijven toepassen.

Omgeving
Het waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water. De primaire, besturende en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (vijf) programma's Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering. Het programma Bestuur, Communicatie & Veiligheid is opgebouwd uit de hoofdprocessen Besturing, Externe Omgeving en Crisisbeheersing. De functie heeft betrekking op het hoofdproces Communicatie (Externe Omgeving).

Resultaatgebieden
Integraal management hoofdproces communicatie (externe omgeving)

 • Stuurt als integraal manager het hoofdproces communicatie (externe omgeving) binnen het programma Bestuur, Communicatie & Veiligheid aan;

 • geeft leiding aan en is opdrachtgever van procesmedewerkers van het hoofdproces communicatie (externe omgeving);

 • is verantwoordelijk voor de totstandkoming van producten en diensten van communicatie (externe omgeving);

 • onderhoudt reguliere contacten en overlegt operationeel met de portefeuillehouder voor communicatie (externe omgeving);

 • bewaakt de ontwikkeling van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) en stuurt veranderingsprocessen aan;

 • is verantwoordelijk voor de totstandkoming van plannen en begrotingen voor communicatie (externe omgeving);

 • is verantwoordelijk voor en stuurt externe omgeving aan op alle aspecten van bedrijfsvoering (PIOFACH);

 • is verantwoordelijk voor de totstandkoming van managementrapportages inzake de planning & control cyclus;

 • voert gesprekken met medewerkers in het kader van de gesprekscyclus;

 • draagt waarneembaar bij aan het collectief leiderschap van het management.

Procesmanagement hoofdproces communicatie (externe omgeving)

 • Draagt bij aan het overkoepelende beleid van het programma Bestuur, Communicatie & Veiligheid;

 • vertaalt het strategisch beleid van B, C &V naar concrete plannen voor het hoofdproces communicatie (externe omgeving);

 • analyseert effecten van externe ontwikkelingen op beleid en doelen van het hoofdproces communicatie (externe omgeving);

 • vertaalt strategisch beleid van de organisatie naar concrete beleidsuitgangspunten voor communicatie (externe omgeving);

 • analyseert complexe ontwikkelingen en evaluaties en doet voorstellen m.b.t. communicatie (externe omgeving);

 • is verantwoordelijk voor totstandkoming en coördinatie van beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie;

 • fungeert als opdrachtgever van samenhangende multidisciplinaire beleidsprojecten m.b.t. communicatie (externe omgeving);

 • voert onderhandelingen bij het aangaan van samenwerking en grote contracten vanuit communicatie (externe omgeving);

 • participeert actief in regionale en nationale overleggremia m.b.t. communicatie (externe omgeving);

 • neemt deel aan het platform operationeel management.

Speelruimte

 • de procesmanager communicatie (externe omgeving) neemt beslissingen bij het aansturen van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) en de procesmedewerkers en bij het leveren van een bijdrage aan het beleid en de doelen van het programma Bestuur, Communicatie &Veiligheid;

 • kaders voor hoofdprocessen, wet- en regelgeving, richtlijnen, specifieke beleidslijnen, resultaatafspraken en mandaatregelingen zijn van belang voor het verrichten van de werkzaamheden;

 • de procesmanager communicatie (externe omgeving) legt verantwoording af aan de programmamanager Bestuur, Communicatie &Veiligheid over de resultaten van het hoofdproces over de bruikbaarheid van het binnen het hoofdproces ontwikkelde beleid en over de wijze van leidinggeven aan het hoofdproces communicatie (externe omgeving).

Contacten

 • met procesmedewerkers van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) en de programmamanager Bestuur, Communicatie & Veiligheid over de totstandkoming van processen, producten en diensten van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) om de planning, voortgang en resultaten af te stemmen en om verantwoording af te leggen;

 • met internen en externen over het aangaan van samenwerking en contracten m.b.t. het hoofdproces communicatie (externe omgeving) om te overleggen en te onderhandelen.

KandidaatomschrijvingKennis en vaardigheden

 • brede kennis van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) en haar beleidsterreinen en procesmanagement;

 • kennis van en inzicht in de programma's, hoofdprocessen, producten en diensten van de organisatie;

 • kennis van en inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen v/d organisatie;

 • vaardigheid in het integraal aansturen van het hoofdproces communicatie (externe omgeving) en de procesmedewerkers;

 • vaardigheid in het coördineren van beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie.

Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring, in de afgelopen 6 jaar, in de functie van procesmanager binnen de overheid (Gemeente, veiligheidsregio, waterschap, Rijkswaterstaat). Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring, in de afgelopen 6 jaar, op het beleidsterrein Communicatie. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring, in de afgelopen 6 jaar, met het coördineren en vertalen van beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.

Aanvang opdracht

19-10-2015

Voltooiing opdracht

1-1-2016

Optie verlenging

2 x 3 maanden

Standplaats

Venlo - Blerick

Vakgebied

Management

Uren

24 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten