Projectleider ICT

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
10-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
5
Bekeken
668
Status
Gesloten
Referentie
BCUMCU14290

Afrondingstoelichting

Bedankt voor uw reactie. Uw CV is beoordeeld, maar helaas is er op basis van de gunningscriteria gekozen voor een andere kandidaat.
Wij wensen u veel succes met het vinden van een nieuwe opdracht. Hou daarvoor ook onze website in de gaten.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Edgard Kosman
Becoss


Omschrijving

Doel van de afdeling Project & Vernieuwing

Het gecontroleerd realiseren en implementeren van centrale ICT vernieuwingen, alsmede het beheren en onderhouden van het centrale ICT landschap ten behoeve van het UMC Utrecht en de samenwerkingsverbanden met andere organisaties, bijv. CMH, AVL en PMC.

Doel van de functie
Het leiden van ICT projecten met als doel het realiseren en optimaliseren van producten, processen, systemen en/of middelen binnen de Directie IT en/of de interne en externe klanten van de Directie IT.

In juni 2011 is in het UMC Utrecht het Electronisch Ziekenhuis Informatiesysteem (EZIS) van ChipSoft (CS) live gegaan. In juni 2013 heeft het UMC Utrecht een eerste grote versie update in gebruik genomen (EZIS 5.2). Inmiddels heeft CS een heel nieuw ontwerp van EZIS gemaakt onder de naam 'Healthcare Information X-change' (HiX). ChipSoft ontwikkelt sinds medio 2013 nieuwe functionaliteiten en software-uitbreidingen alleen nog binnen HiX. ChipSoft biedt deze versie sinds 2014 aan haar klanten aan. De RvB van het UMC Utrecht heeft de directeur Directie Informatietechnologie (DIT) opdracht gegeven om het huidige EZIS 5.2 te laten vervangen door HiX.

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) heeft geen eigen ZIS, maar maakt gebruik van het EZIS van het UMC Utrecht. Sinds een aantal jaar verzorgt het UMC Utrecht ook de technische infrastructuur, het technisch beheer en in samenwerking met het CMH, het functioneel beheer van de medische werkplek en de medische applicaties t.b.v. het CMH.

Door de migratie van EZIS naar HiX zal ook het CMH de nieuwe versie van het EPD/ZIS moeten implementeren. Voor de migratie naar HiX is een projectleider voor het CMH nodig die zorgt draagt voor de implementatie van HiX binnen het CMH. Vanuit het CMH zullen bijdragen geleverd moeten worden aan de diverse werk- en aspectgroepen die zorgen voor de inrichting van HiX. Het CMH (net als de divisie van het UMC Utrecht) is zelf verantwoordelijk voor de implementatie in hun werkprocessen en administratieve processen. Het HiX dient uiterlijk 30 april 2016 live te gaan. Naast de migratie naar HiX zal de projectleider ook een rol gaan spelen in diverse andere projecten die binnen het CMH op de planning staan.

Toelichting

Belangrijke verbeteringen door HIX

 • De mogelijkheid om te komen tot een beter en meer uniform gebruik van het EPD en in het verlengde daarvan beter hergebruik van gegevens.

 • Een sterk verbeterde gebruikersinterface, snellere en eenduidiger toegang tot functies en gegevens en betere aanpassing aan rollen en context.

 • Grotere patiëntveiligheid doordat het gelijktijdig openstaan van schermen voor meerdere patiënten niet meer mogelijk is.

 • Gebruik op mobiele devices wordt mogelijk.

 • Verbetering van de faciliteiten voor multi-locatie en multi-bedrijven binnen één systeeminrichting.

Directe doelstellingen project HiX-migratie

 • Zorgvuldig ontwerpen, begeleiden, opleveren en veilig overdragen van ingrijpende softwaremigratie met grote impact op divisies (direct doel).

 • Softwaremigratie uitvoeren met bestaande functionaliteiten EZIS (as is).

 • HiX-gebruikers trainen voor bewust en bekwaam gebruik van HiX.

 • HiX-gebruikers trainen in meer gestandaardiseerd, uniform gebruik van HiX.

Resultaatgebieden
Projectmanagement
richt de projectorganisatie voor het project in
stelt een plan van aanpak op voor het project, inclusief budgettering, fasering, doorlooptijd en kosten en bewaakt deze
geeft leiding aan een eenvoudige projectorganisatie
draagt zorg voor het plannen en verdelen van werkzaamheden binnen het (deel-)project, inclusief bewaking van de voortgang, budget en de kwaliteit
ondersteunt bij het tijdig en gericht inschakelen van derden, en ondersteunt de kwaliteitscontrole van de werkzaamheden
bewaakt de afstemming van werkzaamheden binnen het project
anticipeert gedurende de looptijd van het project op veranderende omgevingsfactoren
ondersteunt bij het leveren van adequate bedrijfsvoering- en managementinformatie
onderhandelt met leveranciers over de aanschaf en het beheer van de benodigde software.
adviseert bij het opstellen van de DVO’s ten behoeve van de interne partners en bij het opstellen van onderhoudscontracten met externe partners
ontwikkelt uniforme kaders en procedures voor het verbeteren van producten, systemen en/of middelen
draagt zorg voor adequate kennis- en informatieoverdracht naar de beheerorganisatie
realiseert de projectdoelstelling en evalueert de projectresultaten werkt volgens de binnen de DIT geldende standaarden wat betreft de project levenscyclus en is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de benodigde (voortgangs)rapportages aan het DPMO (DIT Project Management Organisatie)
levert 2-wekelijks de gevraagde voortgangrapportages aan aan het DPMO en volgt desgevraagd de acties vanuit het DPMO op
plant de ontwikkeling van het product / de software conform gangbare methodes (waterval, SCRUM, etc) en die het beste aansluiten bij het gewenste product/software
is verantwoordelijk voor het opstellen van een programma van eisen voor de selectie van een nieuw software pakket

Beleid
levert input aan de ontwikkeling en realisatie van het organisatie breed ICT beleid
adviseert over tactische ICT beleidsplannen
draagt zorg voor de realisatie van de beleidsplannen
initieert en coördineert de ontwikkeling en implementatie van normen en standaards in de organisatie

Advisering
onderzoekt, adviseert over en evalueert de toepasbaarheid van (nieuwe) middelen en producten
adviseert en neemt deel aan in- en externe overleggen en fungeert als ervaringsdeskundige

Uitvoering
coördineert activiteiten en de totstandkoming van producten en middelen
realiseert specialistische werkzaamheden op het eigen aandachtsgebied
ondersteunt bij het acquireren van nieuwe projecten

Speelruimte
de functionaris legt verantwoording af aan de /stuurgroep/opdrachtgever over de planning, budgetbewaking en realisatie van projecten, de prioritering van projectactiviteiten en de inhoud van beleidsplannen.
de functionaris legt verantwoording aan de teamleider over het eigen functioneren
de functionaris neemt zelfstandig beslissingen over de realisatie van het project, het inschakelen van derden en de inhoud van beleidsplannen, (beleid)(s)adviezen en informatie.
de belangrijkste kaders worden gevormd door beleidsafspraken, wet- en regelgeving projectrichtlijnen en financiële kaders.

Contacten
met managers, afdelingshoofden bijvoorbeeld over het geven van informatie met betrekking tot de voortgang van de projecten en het bespreken van risico’s en issues die tijdens het project gesignaleerd worden
met vertegenwoordigers in de organisatie over het gebruik of invulling van producten, middelen en processen, voortvloeiend uit het project
met klanten (divisieleiding, managers, afdelingshoofden, opdrachtgevers) ten aanzien van de opdrachtstelling, uitvoering en aansturing (CMH, PMC, etc) van de werkzaamheden evenals de kwaliteit ervan.
met gebruikers over de resultaten van het project
met leveranciers, zowel intern als extern, bijvoorbeeld ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden, het bewaken van de voortgang, het opstellen van de SLA’s.
met afdelingen, diensten en externe partijen voor het verwerven van draagvlak voor de realisatie en optimalisatie van producten, systemen en/of middelen, voortvloeiend uit het project.
met resourcemanagers over de inzet van de benodigde resources
met stuurgroep en programmamanagers over voortgang, planning en budgetten

Functie-eisen
Opleiding, kennis en ervaring
voor de functie van projectleider is academisch/HBO werk- en denkniveau vereist
minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie
kennis van ICT en processen in de gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs
kennis van methoden en technieken van projectmanagement (tenminste Prince 2)
kennis van relevante wet- en regelgeving
kennis van grote/complexe organisaties
kennis van ICT principes en richtlijnen (architectuur)
kennis van de bijzonderheden en uitdagingen rondom ICT projecten

Vaardigheid/competenties
vaardigheid in het leidinggeven aan leden van het projectteam
vaardigheid in het resultaat- en klantgericht werken en het motiveren van anderen hiertoe
vaardigheid in het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie
vaardigheid in het communiceren (mondeling en schriftelijk) met o.a. opdrachtgevers, derden en gebruikers
vaardigheid in het presenteren van resultaten
vaardigheid in proces- en beleidsmatig denken en handelen
vaardigheid in het aanvoelen van de organisatie (organisatiesensitiviteit)
vaardigheid in het adviseren
vaardigheid in het implementeren van veranderingen
vaardigheid in het analytisch en abstract denken
vaardigheid in het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken
vaardigheid in het concretiseren naar oplossingen, ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten
vaardigheid in het verbinden van mensen

Gedragscriteria
is teamspeler (luistert, draagt ideeën aan, stelt vragen, draagt bij aan positieve sfeer, speelt een actieve rol bij team-overleggen, vervult voorbeeldfunctie)
is proactief
is communicatief (mondeling, schriftelijk, legt zaken helder uit, formuleert tactisch indien situatie erom vraagt, heeft overtuigingskracht, presenteert, neemt initiatief, toont eigenaarschap)
is klantgericht (verdiept zich in de klant, bouw aan relatie met klant)
is bereid zich te ontwikkelen door het volgen van trainingen, geven en ontvangen van feedback of coaching
is bewust bezig met sturen op feiten en houdt rekening met de financiële kaders

Aanvraag selectiecriteria
Minimaal afgeronde relevante HBO opleiding. (MUST)
Minimaal 3 jaar recente ervaring in soortgelijke functie.
Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van ICT en processen in de gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs
Aantoonbare kennis van vergelijkbare complexe politieke organisaties.
Aantoonbare kennis van methoden en technieken van projectmanagement (tenminste Prince 2)

Startdatum 28-9-2015
Einddatum 30-4-2016
Optie tot verlenging Ja
Aantal uur per week 32

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  10-09-2015 22:17
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-09-2015 08:42
  Plaats
  Nieuwe Niedorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-09-2015 10:22
  Plaats
  Brielle

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-09-2015 11:52
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-09-2015 16:24
  Plaats
  oegstgeest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten