Projectleider HiX

Opdrachtgever
Helion IT
Geplaatst op
10-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
881
Status
Gesloten

Omschrijving

Projectleider HiX

Het leiden van ICT projecten met als doel het realiseren en optimaliseren van producten, processen, systemen en/of middelen binnen de Directie IT en/of de interne en externe klanten van de Directie IT.

In juni 2011 is in het UMC Utrecht het Electronisch Ziekenhuis Informatiesysteem (EZIS) van ChipSoft (CS) live gegaan. In juni 2013 heeft het UMC Utrecht een eerste grote versie update in gebruik genomen (EZIS 5.2). Inmiddels heeft CS een heel nieuw ontwerp van EZIS gemaakt onder de naam 'Healthcare Information X-change' (HiX). ChipSoft ontwikkelt sinds medio 2013 nieuwe functionaliteiten en software-uitbreidingen alleen nog binnen HiX. ChipSoft biedt deze versie sinds 2014 aan haar klanten aan. De RvB van het UMC Utrecht heeft de directeur Directie Informatietechnologie (DIT) opdracht gegeven om het huidige EZIS 5.2 te laten vervangen door HiX.

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) heeft geen eigen ZIS, maar maakt gebruik van het EZIS van het UMC Utrecht. Sinds een aantal jaar verzorgt het UMC Utrecht ook de technische infrastructuur, het technisch beheer en in samenwerking met het CMH, het functioneel beheer van de medische werkplek en de medische applicaties t.b.v. het CMH.

Door de migratie van EZIS naar HiX zal ook het CMH de nieuwe versie van het EPD/ZIS moeten implementeren. Voor de migratie naar HiX is een projectleider voor het CMH nodig die zorgt draagt voor de implementatie van HiX binnen het CMH. Vanuit het CMH zullen bijdragen geleverd moeten worden aan de diverse werk- en aspectgroepen die zorgen voor de inrichting van HiX. Het CMH (net als de divisie van het UMC Utrecht) is zelf verantwoordelijk voor de implementatie in hun werkprocessen en administratieve processen. Het HiX dient uiterlijk 30 april 2016 live te gaan. Naast de migratie naar HiX zal de projectleider ook een rol gaan spelen in diverse andere projecten die binnen het CMH op de planning staan.

Toelichting

Belangrijke verbeteringen door HIX

  • De mogelijkheid om te komen tot een beter en meer uniform gebruik van het EPD en in het verlengde daarvan beter hergebruik van gegevens.

  • Een sterk verbeterde gebruikersinterface, snellere en eenduidiger toegang tot functies en gegevens en betere aanpassing aan rollen en context.

  • Grotere patiëntveiligheid doordat het gelijktijdig openstaan van schermen voor meerdere patiënten niet meer mogelijk is.

  • Gebruik op mobiele devices wordt mogelijk.

  • Verbetering van de faciliteiten voor multi-locatie en multi-bedrijven binnen één systeeminrichting.

Directe doelstellingen project HiX-migratie

  • Zorgvuldig ontwerpen, begeleiden, opleveren en veilig overdragen van ingrijpende softwaremigratie met grote impact op divisies (direct doel).

  • Softwaremigratie uitvoeren met bestaande functionaliteiten EZIS (as is).

  • HiX-gebruikers trainen voor bewust en bekwaam gebruik van HiX.

  • HiX-gebruikers trainen in meer gestandaardiseerd, uniform gebruik van HiX.

Resultaatgebieden

Projectmanagement
richt de projectorganisatie voor het project in
stelt een plan van aanpak op voor het project, inclusief budgettering, fasering, doorlooptijd en kosten en bewaakt deze
geeft leiding aan een eenvoudige projectorganisatie
draagt zorg voor het plannen en verdelen van werkzaamheden binnen het (deel-)project, inclusief bewaking van de voortgang, budget en de kwaliteit
ondersteunt bij het tijdig en gericht inschakelen van derden, en ondersteunt de kwaliteitscontrole van de werkzaamheden
bewaakt de afstemming van werkzaamheden binnen het project
anticipeert gedurende de looptijd van het project op veranderende omgevingsfactoren
ondersteunt bij het leveren van adequate bedrijfsvoering- en managementinformatie
onderhandelt met leveranciers over de aanschaf en het beheer van de benodigde software.
adviseert bij het opstellen van de DVO’s ten behoeve van de interne partners en bij het opstellen van onderhoudscontracten met externe partners
ontwikkelt uniforme kaders en procedures voor het verbeteren van producten, systemen en/of middelen
draagt zorg voor adequate kennis- en informatieoverdracht naar de beheerorganisatie
realiseert de projectdoelstelling en evalueert de projectresultaten werkt volgens de binnen de DIT geldende standaarden wat betreft de project levenscyclus en is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de benodigde (voortgangs)rapportages aan het DPMO (DIT Project Management Organisatie)
levert 2-wekelijks de gevraagde voortgangrapportages aan aan het DPMO en volgt desgevraagd de acties vanuit het DPMO op
plant de ontwikkeling van het product / de software conform gangbare methodes (waterval, SCRUM, etc) en die het beste aansluiten bij het gewenste product/software
is verantwoordelijk voor het opstellen van een programma van eisen voor de selectie van een nieuw software pakket

Beleid
levert input aan de ontwikkeling en realisatie van het organisatie breed ICT beleid
adviseert over tactische ICT beleidsplannen
draagt zorg voor de realisatie van de beleidsplannen
initieert en coördineert de ontwikkeling en implementatie van normen en standaards in de organisatie

Advisering
onderzoekt, adviseert over en evalueert de toepasbaarheid van (nieuwe) middelen en producten
adviseert en neemt deel aan in- en externe overleggen en fungeert als ervaringsdeskundige

Uitvoering
coördineert activiteiten en de totstandkoming van producten en middelen
realiseert specialistische werkzaamheden op het eigen aandachtsgebied
ondersteunt bij het acquireren van nieuwe projecten

Functie-eisen

Opleiding, kennis en ervaring
voor de functie van projectleider is academisch/HBO werk- en denkniveau vereist
minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie
kennis van ICT en processen in de gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs
kennis van methoden en technieken van projectmanagement (tenminste Prince 2)
kennis van relevante wet- en regelgeving
kennis van grote/complexe organisaties
kennis van ICT principes en richtlijnen (architectuur)
kennis van de bijzonderheden en uitdagingen rondom ICT projecten

Vaardigheid/competenties
vaardigheid in het leidinggeven aan leden van het projectteam
vaardigheid in het resultaat- en klantgericht werken en het motiveren van anderen hiertoe
vaardigheid in het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie
vaardigheid in het communiceren (mondeling en schriftelijk) met o.a. opdrachtgevers, derden en gebruikers
vaardigheid in het presenteren van resultaten
vaardigheid in proces- en beleidsmatig denken en handelen
vaardigheid in het aanvoelen van de organisatie (organisatiesensitiviteit)
vaardigheid in het adviseren
vaardigheid in het implementeren van veranderingen
vaardigheid in het analytisch en abstract denken
vaardigheid in het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken
vaardigheid in het concretiseren naar oplossingen, ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten
vaardigheid in het verbinden van mensen

Gedragscriteria
is teamspeler (luistert, draagt ideeën aan, stelt vragen, draagt bij aan positieve sfeer, speelt een actieve rol bij team-overleggen, vervult voorbeeldfunctie)
is proactief
is communicatief (mondeling, schriftelijk, legt zaken helder uit, formuleert tactisch indien situatie erom vraagt, heeft overtuigingskracht, presenteert, neemt initiatief, toont eigenaarschap)
is klantgericht (verdiept zich in de klant, bouw aan relatie met klant)
is bereid zich te ontwikkelen door het volgen van trainingen, geven en ontvangen van feedback of coaching
is bewust bezig met sturen op feiten en houdt rekening met de financiële kaders

Standplaats

Utrecht

Startdatum

28-09-2015

Einddatum

30-4-2016

Aantal uur per week

32

Deadline

18-09-2015 om 16:00 uur

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten een CV in Word formaat, een korte motivatie, het uurtarief incl. reiskosten excl. btw en eventuele geplande vakanties.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten