Packagers 2-3 fte

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
10-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
291
Status
Gesloten
Referentie
30151096

Omschrijving

Packager (2 à 3 fte)

Standplaats
Odijk

Startdatum
01-12-2015
Einddatum
15-04-2016
Optie tot verlenging
Ja, in overleg
Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Dienst ICT - Sector Levering
De sector Levering voorziet de organisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn.

Team Servicelijn
Het team Servicelijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en -producten. Daarbij borgt het de uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie van de diensten en voert, waar afgesproken, operationeel leveranciersmanagement uit over de leveranciers van de specifieke producten en diensten in samenwerking met het team Leveranciersmanagement en Competence Centers. Het team sluit, samen met de Dienst IM, SLA’s af met de klanten over de IV-dienstverlening.

CC Werkplek & KA
Het Competence Center Werkplek & KA beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de servicelijnmanager conform de afspraken hierover met de klanten, zoals vastgelegd in de IDC.

Daaronder valt het packagen van het applicatieportfolio van de organisatie, zodat de applicaties werkend opgeleverd kunnen worden op de nieuwe VCC-omgeving.

Doelstelling
Het foutloos opleveren van packages als onderdeel aan het packageteam. Virtualiseren en/of repackagen van applicaties (MSI/MST) en corporate beschikbaar stellen.

Verantwoordelijkheden
Virtualiseren (middels Microsoft App-V 4.6 SP2) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare Altiris/RES bouwblokken voor Test, Acceptatie en Productie omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk.

Vakmatige taken
Bouwen van packages (App-V Sequence/.MSI-package/Vendor .MSI-package Transform/Unattend Installation). Het schrijven van VB scripts/Powershell. Analyseren en oplossen van (complexe) problemen. Het afconfigureren van packages middels RES Workspace Manager 2012 en het opstellen van documentatie.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
De packager heeft de volgende contacten: Intakers, testers, lead-engineer, applicatiebeheerder(s). Gebruikers en key users aangaande acceptatietesten. Functioneel en technisch beheerders, DBA-ers, technisch applicatie en systeembeheerders. De centrale migratie-engineers van het migratieproject, externe leveranciers en het Softwarehuis.

Inzet in de lijn of project
Programma Citrix en Werkplekken, project LPA.

Opleiding
Afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau is een eis.
Afgeronde hbo-opleiding is een wens.

Werkervaring
•Uitgebreide kennis van File System, Registry, (toegangs)rechten, services, drivers en stuurprogramma’s.
•Uitgebreide kennis van en ervaring met het sequencen van applicaties middels Microsoft App-V 4.6 SP2.
•Uitgebreide kennis en ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor .MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca). Lezen, bewerken en schrijven van Command, VB- en Powershell scripts.
•Uitgebreide kennis van Citrix Xenapp 6.5
•Uitgebreide kennis van Altiris Deployment Solution (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van jobs).
•Uitgebreide kennis van RES Workspace Manager 2012.

Competenties
•Kunnen omgaan met onduidelijke omgeving en omgevingssensitief.
•Sterk ontwikkelde communicatieve en resultaatgerichte vaardigheden, in staat zijn door te vragen bij de vele belanghebbenden.
•Kan goed zelfstandig en in teamverband werken.
•Werkt nauwkeurig.
•Proactief,
•Plannen, eigen voortgang bewaken en daarover rapporteren, analytisch, besluitvaardig, risicobewust.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zullen getoetst worden of zij aan de genoemde competenties voldoen, alsmede of de persoon in het team zal passen.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op woensdag 23 september 2015 in de middag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes
25-09-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

10 %

Gewicht van kwaliteit

90 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referenties voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de organisatie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

PLANNING
In de aanvraag wordt de planning vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kandidaat op de hoogte te stellen hiervan. Indien u uiterlijk de dag voor de geplande intake niets heeft vernomen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet geselecteerd is voor de eerste gespreksronde. Wellicht wordt uw kandidaat nog uitgenodigd voor een tweede ronde. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure af te wachten en geen contact op te nemen over de status van de aanvraag als u nog niets van ons heeft vernomen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-04-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Deze neemt 6-8 weken in beslag. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Minimaal 2 jaar relevante ervaring als senior packager bij (semi-) overheid opgedaan in de afgelopen 3 jaar. het niveau van de functie dient duidelijk aangegeven te worden.

Minimaal 5 jaar relevante ervaring als packager opgedaan in de afgelopen 7 jaar.

Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het sequencen van applicaties middels Microsoft App-V 4.6 SP2.
In het cv dient de versie duidelijk vermeld te worden. Bij ontbreken van de versie wordt de bieding terzijde gelegd.

Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het afconfigureren en aanbieden van applicaties middels RES Workspace Manager 2012.
In het cv dient de versie duidelijk vermeld te worden. Bij ontbreken van de versie wordt de bieding terzijde gelegd.

Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met Citrix Xenapp 6.5, en Altiris Deployment Solution.
In het cv dient de versie duidelijk vermeld te worden. Bij ontbreken van de versie wordt de bieding terzijde gelegd.

Afgeronde en erkende opleiding op mbo-niveau. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd. Bij ontbreken van het diploma wordt de bieding terzijde gelegd.

Inhoudelijke CV wensen
10 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met Windows 7 en Windows Server 2008R2 X64. Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Uitgebreide kennis van en ervaring met File System, Registry en (toegangs)rechten, services, drivers en stuurprogramma’s. Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

15 %
Uitgebreide kennis van en ervaring met het Sequencen van applicaties middels Microsoft App-V 4.6 SP2. Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.
In het cv dient de versie duidelijk vermeld te worden. Bij ontbreken van de versie worden de punten niet toegekend.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

15 %
Uitgebreide kennis van en ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor .MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca). Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Ervaring met lezen, bewerken en schrijven van Command, VB- en Powershell scripts. Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

5 %
Kennis van Altiris Deployment Solution (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs). Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

15 %
Uitgebreide kennis van RES Workspace Manager 2012.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

20 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Virtualiseren (middels Microsoft App-V 4.6 SP2) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij Virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare Altiris/RES bouwblokken voor Test-, Acceptatie- en Productie-omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor 17 september 16:00

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten