Projectmanager Concern Architectuur senior

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
10-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
516
Status
Gesloten
Referentie
943

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Helion IT 163 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Toelichting bij de aanvraag

Functie Projectmanager Concern Architectuur
Functieniveau Senior
Werklocatie Utrecht
Startdatum 1 oktober 2015
Verwachte einddatum 31 december 2015
Aantal uren per week 32
Aanvrager Jacqueline Slaap

Aanvraagomschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisieoverstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in

 • Moderne op ICT gebaseerde ge├╝niformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd.

 • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.

 • Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.

 • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. Een van die projecten, het Project Concern Architectuur (CA), betreft het opstellen en onderhouden van de volledige Concern Architectuur van de NVWA en het vanuit die architectuur ondersteunen van het programma en de projecten bij het toepassen van de in de architectuur vervatte kaders, richtlijnen en principes. Inhoudelijke wijzigingsvoorstellen komen in principe vanuit het Project waarin de proces en informatieontwerpen worden gemaakt maar CA heeft een uitgesproken rol in het integreren van die wijzigingsvoorstellen in de CA.

Vereiste kennis van business

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Werk- en denkniveau WO, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde/informatica.

 • Heeft aantoonbaar als projectleider enterprise architectuur een team van architecten aangestuurd en gecoached.

 • Heeft ervaring met gebruik en opzet van een architectuur tool, bij voorkeur MAVIM Rules 8.

 • Prince-II practitioner gecertificeerd.

 • Aantoonbaar meerjarige ervaring met het opstellen en uitwerken van concern/enterprise architecturen in het bijzonder de business- en informatie(voorzienings)laag.

 • Kennis van de (Rijks)overheid is een vereiste, het werken in het bijzonder bij toezichthoudende organisaties/inspectiediensten is een pre.

Vereiste vaardigheden

Functieomschrijving
De projectmanager Concern Architectuur is een ervaren enterprise architect en projectmanager, die leiding geeft aan het projectteam Concern Architectuur. Hij werkt samen met de andere leden van het projectteam Concern Architectuur daarnaast ook inhoudelijk onderdelen van de architectuur verder uit en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de CA. Bovendien levert hij een wezenlijke bijdrage aan het vanuit project CA ondersteunen van de programma-organisatie bij het adviseren van de lijn organisatie bij voorliggende verander- en verbetervraagstukken. Hij adviseert de programmamanager en de programma architect onder meer over verdere verbetering van de architectuur op gebieden als integrale interne en externe samenhang van opgeleverde procesontwerpen, werken onder architectuur in de andere projecten van het programma en aansluiting op rijksbrede architecturen. De programma architect is primair verantwoordelijk voor de inbedding van de CA en het werken ermee binnen en buiten de grenzen van het programma maar de projectmanager werkt hierin nauw met hem samen.

Taakomschrijving

 • Leiding geven aan het projectteam CA.

 • Bewaken van projectplan en opstellen van voortgangsrapportages en afstemming met de andere projecten.

 • Verder uitwerken van (delen van) de concern architectuur van de NVWA, voornamelijk de business en informatie(voorzienings)architectuur inclusief de vastlegging in MAVIM Rules 8.

 • Controleren van door het team opgestelde project start architecturen, integreren van ontwerpen, resultaten en wijzigingen in de concern architectuur.

 • Coachen van het team bij het toepassen van en werken onder architectuur.

 • Toetsen op de mate waarin concern architectuur gevolgd is, en oplossingsrichtingen aanreiken daar waar dat niet het geval is.

 • Aanbevelingen formuleren voor verdere verbetering van de concern architectuur.

 • Intercollegiale sparringspartner voor de leden van het projectteam concern architectuur en de programma-organisatie.

Karaktereigenschappen

 • Sterke adviesvaardigheden, kan een vraagstuk kernachtig formuleren in de essenties.

 • In staat om complexe materie vanuit overzicht en samenhang te presenteren.

 • Aantoonbaar vaardig in het als architect acteren op meerdere niveaus, zowel met bestuurders als met de technici.

 • Schuwt de details niet, kan iets tot op de bodem uitzoeken.

 • Kan een team motiveren en coachen.

 • Analytisch, structurerend, precies.

 • Aantoonbaar meerjarige ervaring met het opstellen en uitwerken van concern/enterprise architecturen in het bijzonder de business- en informatie(voorzienings)laag.

 • Aantoonbaar meerjarige ervaring als projectmanager van architectuurprojecten of architectuurteams.

 • Werkervaring als enterprise architect bij onderdelen van de (Rijks)overheid is een vereiste, het werken in het bijzonder bij toezichthoudende organisaties/inspectiediensten is een pre.

 • Op de hoogte van rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie, inrichting van informatievoorzieninggebied en rijksarchitecturen.

Aanvullende informatie

NB1. Optie tot verlenging.
NB2. Nederlandstalige cv's.
NB3. Bij voldoende aanbod van kandidaten, behouden wij het recht om de aanvraag eerder te sluiten.
NB4. Deze vacature niet doorsturen naar derden of publiceren op het internet.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Bij het aanbieden van de kandidaat dient het BSN nummer opvraagbaar te zijn.

Graag ontvangen wij alleen CV's van echt passende kandidaten (voorzien van motivatie).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  15-09-2015 10:22
  Plaats
  Gouda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten