Functioneel Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
11-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
0
Bekeken
595
Status
Gesloten
Referentie
952

Omschrijving

A. BASISGEGEVENS FUNCTIE

Functiebenaming: Functioneel Beheerder

Dienstonderdeel/afdeling: Min VenJ: BD/ Justitiële Informatiedienst

Initiële plaatsingsduur in maanden: 2 maanden, per 1 oktober (met optie tot verlenging, afhankelijk van de externe opdrachtgever)

Aantal uren per week: 36 uur

B. TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor

De Functioneel Beheerder is binnen de productgroep verantwoordelijk voor het optimaal en conform de gebruikerseisen/wensen en informatiebehoeften functioneren van de informatiesystemen.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

 • het afhandelen-, verzorgen- en coördineren van het incidentmanagement

 • het fungeren als (2e lijns) vraagbaak en helpdesk voor gebruikers, zowel intern als extern;

 • het signaleren, analyseren; registreren en daar waar mogelijk verhelpen van systeemverstoringen;

 • het coördineren van de tijdige afhandeling van incidenten (o.a. in de afstemming met overige afdelingen zoals P&O en IT&I/EBV);

 • het optreden als functioneel beheerder

 • het bewaken van de integriteit en betrouwbaarheid van de gegevensverzameling;

 • het bewaken van de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid en het eventueel doen van voorstellen tot verbetering daarvan;

 • het o.b.v. interpretatie/analyse van de vraag, samenstellen en uitvoeren van ad-hoc queries op de database (ten behoeve van onder andere managementrapportages, (onderzoeks) vragen en kwaliteitszorg);

 • het beheren van autorisaties.

 • Het op basis van uitgevoerde interpretaties van de (veranderende) verzoeken/ behoeften/ incidenten doen van verbetervoorstellen en aandragen van oplossingen.

 • Het namens de systeemeigenaar fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers enerzijds en (interne) leveranciers anderzijds;

 • Het vanuit de inhoudelijke expertise rol, namens de productgroep, deelnemen aan externe overleggen met klanten.

 • Er zullen werkzaamheden voor CORV, GCOS en IFM worden uitgevoerd.

C. WERKOMGEVING

De Justitiële Informatiedienst (Justid) draagt bij aan het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen door het ter beschikking stellen aan ketenpartners van een stelsel van basisvoorzieningen voor het uitwisselen en bewaren van en bewijzen met informatie

D. DE AFDELING/ Team

De afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen is binnen Justid verantwoordelijk voor van het beheer van de ICT voorzieningen van de jeugdstrafrechtketen & de veiligheidshuizen. De ICT voorzieningen van Jeugd & Veiligheidshuizen wordt door Justid namens de directie DJJ beheerd. Vanuit de directie DJJ is het Bureau Regie & Beheer de gedelegeerde systeemeigenaar. Zij zijn dan ook het directe aanspreekpunt voor Justid als het gaat om afspraken omtrent de dienstverlening. Door het complexe werkveld in de jeugdketen heeft de Functioneel Beheerder daardoor bij de inrichting en het beheer van de ICT voorzieningen te maken met een grote verscheidenheid aan gebruikerswensen, wetgeving en departementgebonden richtlijnen.

De Functioneel Beheerder legt verantwoording af aan de manager van de afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen.

E. VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Opleiding op het gebied van informatica/informatiekunde op minimaal HBO niveau.

 • Aantoonbare ervaring als Functioneel Beheerder zoals in taken in resultaatgebieden is beschreven (3 jaar)

 • Aantoonbare ervaring met beheerprocessen op basis van methodieken als ITIL en BISL (3 jaar)

Aanvullende eisen

Representatief en professioneel aan de telefoon!

F. TOELICHTING (korte typering van geschikte medewerker)

Binnen de functie zal de nadruk enerzijds liggen op het oplossen van gebruikersmeldingen en anderzijds het specificeren van gebruikerswensen en het testen van ontwikkelde software tijdens releases.

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

 • resultaatgericht;

 • probleemanalyse;

 • creativiteit;

 • plannen en organiseren;

 • initiatief;

 • samenwerken;

 • klantgericht;

 • omgevingsbewustzijn;

 • overtuigingskracht.

Datum en tijd intake gesprekken

Woensdag 23 september a.s.

De kandidaat dient te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gestoeld op de functie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten