Functioneel Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
11-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
0
Bekeken
39
Status
Gesloten
Referentie
954

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 242 opdrachten

Omschrijving

Functie

Functioneel Beheerder

Functieniveau

Senior

Werklocatie

Almelo

Startdatum

1 oktober 2015

Verwachte einddatum

1 december 2015

Aantal uren per week

36

Verwachte sluitingsdatum

17 september 2015

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Aanvraagomschrijving

De Functioneel Beheerder is binnen de productgroep verantwoordelijk voor het optimaal en conform de gebruikerseisen/wensen en informatiebehoeften functioneren van de informatiesystemen.

De Justitiële Informatiedienst (Justid) draagt bij aan het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen door het ter beschikking stellen aan ketenpartners van een stelsel van basisvoorzieningen voor het uitwisselen en bewaren van en bewijzen met informatie

De afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen is binnen Justid verantwoordelijk voor van het beheer van de ICT voorzieningen van de jeugdstrafrechtketen & de veiligheidshuizen. De ICT voorzieningen van Jeugd & Veiligheidshuizen wordt door Justid namens de directie DJJ beheerd. Vanuit de directie DJJ is het Bureau Regie & Beheer de gedelegeerde systeemeigenaar. Zij zijn dan ook het directe aanspreekpunt voor Justid als het gaat om afspraken omtrent de dienstverlening. Door het complexe werkveld in de jeugdketen heeft de Functioneel Beheerder daardoor bij de inrichting en het beheer van de ICT voorzieningen te maken met een grote verscheidenheid aan gebruikerswensen, wetgeving en departementgebonden richtlijnen.

De Functioneel Beheerder legt verantwoording af aan de manager van de afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen.

Vereiste kennis van business

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Opleiding op het gebied van informatica/informatiekunde op minimaal HBO niveau.

 • Aantoonbare ervaring als Functioneel Beheerder zoals in taken in resultaatgebieden is beschreven (3 jaar)

 • Aantoonbare ervaring met beheerprocessen op basis van methodieken als ITIL en BISL (3 jaar)

Aanvullende eisen

Representatief en professioneel aan de telefoon!

Vereiste vaardigheden

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

 • het afhandelen-, verzorgen- en coördineren van het incidentmanagement

 • het fungeren als (2e lijns) vraagbaak en helpdesk voor gebruikers, zowel intern als extern;

 • het signaleren, analyseren; registreren en daar waar mogelijk verhelpen van systeemverstoringen;

 • het coördineren van de tijdige afhandeling van incidenten (o.a. in de afstemming met overige afdelingen zoals P&O en IT&I/EBV);

 • het optreden als functioneel beheerder

 • het bewaken van de integriteit en betrouwbaarheid van de gegevensverzameling;

 • het bewaken van de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid en het eventueel doen van voorstellen tot verbetering daarvan;

 • het o.b.v. interpretatie/analyse van de vraag, samenstellen en uitvoeren van ad-hoc queries op de database (ten behoeve van onder andere managementrapportages, (onderzoeks) vragen en kwaliteitszorg);

 • het beheren van autorisaties.

 • Het op basis van uitgevoerde interpretaties van de (veranderende) verzoeken/ behoeften/ incidenten doen van verbetervoorstellen en aandragen van oplossingen.

 • Het namens de systeemeigenaar fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers enerzijds en (interne) leveranciers anderzijds;

 • Het vanuit de inhoudelijke expertise rol, namens de productgroep, deelnemen aan externe overleggen met klanten.

 • Er zullen werkzaamheden voor CORV, GCOS en IFM worden uitgevoerd.

Karaktereigenschappen

Binnen de functie zal de nadruk enerzijds liggen op het oplossen van gebruikersmeldingen en anderzijds het specificeren van gebruikerswensen en het testen van ontwikkelde software tijdens releases.

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

 • resultaatgericht;

 • probleemanalyse;

 • creativiteit;

 • plannen en organiseren;

 • initiatief;

 • samenwerken;

 • klantgericht;

 • omgevingsbewustzijn;

 • overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

NB1. Optie tot verlenging.
NB2. Nederlandstalige cv's.
NB3. Bij voldoende aanbod van kandidaten, behouden wij het recht om de aanvraag eerder te sluiten.
NB4. Deze vacature niet doorsturen naar derden of publiceren op het internet.
NB5. Deadline 17-09-2015 voor 12:00 uur.

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure en zal plaatsvinden op woensdag 23 september a.s.

Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten