Planeconoom

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
14-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
462
Status
Gesloten
Referentie
BCFT462

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit vier teams: team Stedelijk beleid, team Ruimtelijk beleid, team Grondzaken en team Projectmanagement.

De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: “Samen maken wij van Zoetermeer een stad om trots op te zijn”.

Het team Grondzaken
Het team Grondzaken draagt zorg voor het uitvoeren van grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Binnen dit team werken de disciplines Verwerving, Beheer en Uitgifte, vastgoed juridische advisering, Vastgoedeconomie en Accountmanagement EZ. Het team is onder meer verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking krijgen van vastgoed ten behoeve van (her)ontwikkeling op de korte en lange termijn, (contract)beheer van tijdelijk vastgoed en grond en voor de uitgifte daarvan. Namens de gemeente wordt onderhandeld met eigenaren en (toekomstige) gebruikers over prijs en andere voorwaarden, worden overeenkomsten opgesteld en wordt het bestuur geadviseerd. Bovendien houdt het team zich bezig met het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behoud van bestaande bedrijven binnen de stad. Binnen het team worden grond-, en gebiedsexploitaties opgesteld. Het team heeft een adviserende rol op het gebied van juridische taken gericht op het brede spectrum van grondzaken en vastgoed in projecten en daarbuiten.

Opdracht
Als gevolg van haar ambities en een toename in particuliere initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de voorgenomen wijziging van de BBV verslagleggingsregels grondexploitaties, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze vastgoedeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar een planeconoom.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de navolgende taken

Opstellen en bewaken van grond-, vastgoed- en gebiedsexploitaties en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan, daaronder begrepen het voorbereiden van de grexen op de invoering van de Vpb en wijziging van de BBV verslaggevingsregels;
Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
Voeren van de control van grond- en gebiedsexploitaties;
Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijk overeenkomsten;
Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen;
Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening;

Functie eisen
Werkzaam (geweest) als planeconoom;
Een afgeronde HBO of WO opleiding;
Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
Kennis van relevante wet- en regelgeving;
Relevante praktijkervaring;
Analytisch vermogen;
Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied;
Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Gunningscriteria (weging)
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom in de afgelopen 5 jaar (50%).
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving (30%)

Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
32 tot 36
Aanvang
15 oktober 2015
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten