Projectleider Omgevingswet

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
14-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
684
Status
Gesloten
Referentie
KIN14092015

Afrondingstoelichting

Beste Freelancers,

Bedankts voor uw reacties. De reactietermijn voor deze opdracht is verstreken, dus wij sluiten de opdracht.
De freelancers die gereageerd hebben, zijn benaderd over de kandidaatstelling.

Met vriendelijke groet,

Marlijn van Ommen
H Consultancy Groep b.v.


Omschrijving

Voor onze opdrachtgever, KING, zoeken wij een Projectleider informatievoorziening Omgevingswet, die leiding geeft aan de opstart en uitvoering van projecten die tactisch dan wel operationeel van aard zijn op het gebied van de informatievoorziening Omgevingswet.

Over KING
KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen
bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie.
KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Doel van de opdracht
Gemeenten acteren in een complexe omgeving en staan op dit moment voor grote opgaven: bezuinigingen, efficiency en veranderingen in het takenpakket. De decentralisaties in het sociaal domein zijn nog niet afgerond, of gemeenten moeten het vizier alweer richten op nieuwe ontwikkelingen. De stelselherziening in het ruimtelijk domein vanwege de invoering van de Omgevingswet is een prominent thema!

Inwoners en ondernemers krijgen meer invloed in het ruimtelijk domein en een betere en gelijkwaardige informatiepositie. De invoering van de Omgevingswet heeft dan ook gevolgen voor
de informatievoorziening en ICT. Standaardisatie in de keten is een randvoorwaarde en gegevensontsluiting moet goed worden georganiseerd. Om te voorkomen dat iedere gemeente het
wiel opnieuw uit moet vinden, heeft KING een aantal producten en standaarden in huis om gemeenten te ondersteunen bij de informatiekundige veranderopgave.

De invoering van de Omgevingswet is voor gemeenten een majeure opgave, waarbij sprake is van een paradigmaverandering. VNG en KING zijn gezamenlijk bezig om de impact van deze
veranderingen voor gemeenten en omgevingsdiensten in beeld te brengen. Dit doen zij vanuit een gemeenschappelijk multidisciplinair invoeringsprogramma, waar naast informatievoorziening ook de andere disciplines in zijn ondergebracht zoals juridisch, beleidsmatig, veranderkundig,
communicatief, procesmatig etc.

Op 1 juli jl is het bestuursakkoord gesloten dat de basis vormt voor de invoering van de omgevingswet. In de tweede helft van 2015 krijgt de invoering concreet vorm.
De projectleider informatievoorziening draagt, in samenwerking met de programmamanager, zorg voor diverse invoeringsprojecten met een informatiecomponent en in nauwe samenwerking met alle ketenpartners. Hij/zij werkt samen met de andere collega’s in het team. In eerste instantie is de projectleider kwartiermaker om vervolgens leiding te geven aan de verdere uitvoering van een of meerdere projecten.

Taken

 • een leidende en samenbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties daar naartoe.

 • leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe partijen en personen. De projectleider is daarbij voortdurend op zoek naar draagvlak, consensus en realistische compromissen, naar oplossingen in ieders belang.

 • gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen.

 • verantwoordelijk voor een of meerdere projecten binnen het programma op het gebied van de informatievoorziening fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

 • in staat om over eigen werkzaamheden heen te kijken en veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen.

Daarbij horen de volgende activiteiten en werkzaamheden

 • Geeft (inhoudelijk) leiding aan de opstart en uitvoering van projecten die tactisch dan wel operationeel van aard zijn op het gebied van de informatievoorziening Omgevingswet.

 • Draagt zorg voor projectplannen en het behalen van de resultaten.

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de informatievoorzieningsprojecten en pleegt waar nodig interventies, inclusief bewaken en beheren van contacten met partijen/belanghebbenden.

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten.

 • Stemt af met bij de implementatie betrokken partijen, zowel in huis als extern.

 • Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.

 • Adviseert over toekomstige projecten aan de programmamanager.

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk (informatiemanagement).

 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen rondom informatiemanagement.

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de koers van het programma invoering Omgevingswet.

 • Is deel van integrale programmaorganisatie vanuit informatiemanagement invalshoek.

Kennis- en ervaringsvereisten;

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement.

 • Ervaring in business - ICT alignement op de gehele informatiehuishouding van gemeenten.

 • Aantoonbaar inzicht in de behoeften, problematiek van de gemeentelijke uitvoering en haar omgeving in de breedte (juridisch, beleidsmatig, procesmatig, veranderkundig etc.).

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van projectplannen/offertes.

Vereisten

 • Kennis en ervaring met betrekking tot de Omgevingswet is een pre. Het is van belang dat de projctleider op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en inhoudelijke onderwerpen en relevante en aanpalende wetgeving.

 • Aantoonbare kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen.

 • Kennis van gemeentelijke en overheidsarchitectuur (GEMMA, NORA, etc), bedrijfs- en ICT standaarden op hoofdlijnen.

 • Overstijgend kunnen denken, en in een bestuurlijke en politieke omgeving kunnen opereren.

Competenties

 • Klantgericht

 • Kwaliteitgericht

 • Resultaatgericht

 • Gericht op samenwerking

 • Oordeelsvorming

 • Delegeren en controleren

 • Anticiperen

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  21-09-2015 15:23
  Plaats
  's-Gravenhage

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten