SAP Migratiespecialist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
15-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
342
Status
Gesloten
Referentie
967

Omschrijving

Rol

SAP migratiespecialist

Werkniveau

Senior

Locatie

Zoetermeer

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

31-12-2015

Aantal uren per week

40 uur

Aanvrager : Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 17-09-2015

PROJECTINFORMATIE

SSC ICT pijler 2 levert zowel dienstenaan alle onderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie als ook intoenemende mate aan andere departementen en Rijksdiensten en bestaat uit drie afdelingen:
Bedrijfsvoering (stafafdeling),Frontoffice en Backoffice.
De Backoffice voert de beheerprocessenuit waarmee de ICT diensten worden geleverd. Zij leveren ook specialisten voor de projecten. In de front-office zorgthet team projectmanagement voor het uitvoeren van projecten, die als dienstdoor de beheerteams in beheer moeten worden genomen. Bedrijfsvoering enrelatiemanagement bepalen de exploitatieovereenkomst en de dienstenniveau ’smet de klant.

De bedrijfsvoering ondersteunt takenvoor verschillende raden, diensten, instituten en overheidsinstellingeninstellingen. Voor dit doel worden Enterprise Resource Planning (ERP) pakketteningezet zoals SAP, Oracle, Axway en andere middleware pakketten. De afdelingERP richt zich op het advies, beheer en vernieuwing van ICT-systemen en dekoppeling aan de primaire en secundaire bedrijfsprocessen van de klant.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen enwensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te wordenaangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en inwelke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk enonvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen diehieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

-HBO of universitair opleidingsniveau;

-Vanaf 1 oktober 2015 beschikbaar voor vijfdagen per week;

-SAP Certified OS/DB Migration consultant voorSAP Netweaver 7.3;

-Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met zowelhomogene als heterogene databasekopieën, SAP-installaties én SAP–upgrades;

-Aantoonbare ervaring met Oracle 11 en 12 RDBMSomgevingen icm SAP;

-Aantoonbare migratie ervaring op HPUX, Linux en Windows platformen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN

-Zelfstandig kunnen werken;

-Ervaring met in de inrichting/configuratie vanSAP Solution Manager 7.1 Change Request Management (ChaRM).

-Coördinerende ervaring in het aansturen van eenSAP technisch team;

-SAP HANA Certified ;

-Ervaring met MaxDB en SMP (Mobile Platform;

-Stressbestendig.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De senior SAP migratiespecialist heeftruime ervaring met zowel homogene als heterogene SAP-migraties. De seniorSAP migratiespecialist zal allerlei technischeSAP-werkzaamheden moeten uitvoeren voor eengroot SAP migratieproject.

De volgende taken en resultaatgebieden wordenonderkend

-Werkzaamheden t.b.v. database migratie SAP systemen (JAVA & ABAP);

-Optimaliseren SAP systemen;

-Documenteren van de werkzaamheden t.b.v. reproductie enkwaliteitscontrole;

-Overige werkzaamheden t.b.v. project.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullenvan de functie zijn

  • resultaatgericht

  • verantwoordelijkheid

  • samenwerken

  • probleemanalyse

  • stressbestendigheid

  • initiatief

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten wordenuitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op 21-09-2015 a.s. tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten