Communicatiemanager met bankervaring

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
15-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amstelveen
Reacties
3
Bekeken
616
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Er is een kandidaat geselecteerd die is gemeld dat ze is aangeboden, waarmee ik de aanvraag op freelance.nl sluit.


Omschrijving

Hier worden 2(!) personen gezocht!

Uiterlijke deadline

16/09, 17:00

Locatie

Amstelveen

Tarief

65

Uren

40

Startdatum

21-09-2015

Einddatum

21-03-2016

NGC: groot veranderprogramma binnen ABN AMRO waarbij nieuwe tooling (o.a. Connections) wordt geïmplementeerd, dat gepaard gaat met een andere werkwijze: social business transformation. Van kennis is macht, naar kennis delen, transparante organisatie en communicatie. Het doel is om met de nieuwe tools meer kennis te delen, expertise aan elkaar te verbinden en hogere productiviteit te bereiken. De projectmanager is binnen het implementatieteam verantwoordelijk voor de uitrol binnen een van de Business Lines. Alleen sluitende matches aanbieden svp.

NGC: groot veranderprogramma binnen ABN AMRO waarbij nieuwe tooling (Mail, Mobile en Connections) wordt geïmplementeerd, dat gepaard gaat met een andere werkwijze: social business transformation.
Het doel is om met de nieuwe tools meer kennis te delen, expertise aan elkaar te verbinden en hogere productiviteit te bereiken.
De communicatie manager kan goede stukken schrijven (in NL en Eng), waarbij het belangrijk is om een vertaling te maken van de technische mogelijkheden naar gebruikersvoordelen en begrijpelijke instructies.
De communicatie manager is pro-actief, kan zelfstandig werken, is analytisch sterk. Hij/zij kan bepalen welke content voor gebruikers van belang is en maakt een goede vertaling naar gebruikers. De communicatie manager gaat pragmatisch aan de slag met techneuten, vraagt goed door en vertaalt de nieuwe tools naar een verklaarbare uitleg van de verandering en de voordelen voor medewerkers.
Hij/zij kan goed samenwerken, denkt buiten de eigen kaders om het programmadoel te bereiken en is daarin flexibel tav de eigen werkzaamheden.
Binnen NGC zijn we op zoek naar communicatie managers die medewerkers stap voor stap kan meenemen in de gedachte achter de verandering (why) en dit heel concreet kan maken naar gebruikersinstructies, FAQ en presentaties voor diverse niveaus.
De rol bestaat voornamelijk uit oplevering van functionele communicatie ten aanzien van Mail en Mobile, binnen de context van de veranderingen. Hij/zij kan samenhang zien en uitleggen tussen de verschillende programma onderdelen en kan dit vertalen naar gebruikersvoordelen. Hij/zij zorgt voor een herkenbare communicatiestijl van het hele programma.

De afdeling Interne Communicatie & Eventmanagement is gepositioneerd binnen de afdeling Strategie & Marketing Intelligence, dieverder bestaat uit de afdelingen Strategie & Organisatie Management en Marketing Intelligence. De afdeling bestaat uit twee onderdelen, waarbij Eventmanagement zich richt op het vormgeven van externe en interne events en Interne Communicatie op het opstellen van strategische communicatieplannen voor C&MB en haar business lines: Bedrijven, Corporate Clients, Large
Corporates & Merchant Banking (LC&MB) en Markets en voor het eigen onderdeel Marketing & Producten en in veel gevallen voor C&MB-enablers (TOPS C&MB, HR C&MB, Risk C&MB en Finance C&MB. Huidige scope van de afdeling is het verzorgen van alle communicatie voor C&MB (inclusief internationale onderdelen en dochters), exclusief specifieke doelgroepgerichte marketingcommunicatie. De afdeling zorgt tevens voor de uitvoering van de plannen, het adviseren over het inzetten van communicatie in relatie tot het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, het beheer van communicatiemiddelen waaronder ntranetedities, digitale nieuwsbrieven (weekmail en nieuwsbrieven per business line) en het personeelsblad (Anno Nu Katern) en
het leveren van ad hoc ondersteuning op het gebied van presentaties, speeches, conference calls en film- en video-opnamen.
Complexiteit bestaat uit het vormgeven aan het aanbod aan eigen diensten, in een dynamische omgeving, binnen het
spanningsveld van commerciële belangen en operationele doelstellingen, aansluitend bij de prioriteitsstelling en wensen van de business, veelal gepaard gaande met strakke tijdlijnen.

Job description
Ontwikkelt, adviseert, stelt communicatiebeleid, -strategieën en -plannen op en realiseert communicatieprojecten voor Marketing & Producten, in aansluiting op het ABN AMRO-communicatiebeleid en gebaseerd op de C&MB-jaarkalender, teneinde de communicatiedoelstellingen, waaronder het versterken van de medewerkersbetrokkenheid, te realiseren.

Job deliverables
Visie op communicatie
Oriënteert zich op ontwikkelingen in de markt, binnen de Bank (strategische agenda) en specifiek binnen C&MB en vertaalt de ontwikkelingen naar toepasbaarheid binnen de Bank en specifiek binnen het eigen aandachtsgebied. Ontwerpt alternatieven en voorstellen voor het communicatiebeleid voor C&MB en levert input aan zijn leidinggevende om het centrale beleid te actualiseren of aan te passen. Vertegenwoordigt C&MB in interne werkgroepen met betrekking tot interne communicatie.

Communicatiestrategie
Stelt zich op de hoogte van de strategie van Marketing & Producten en adviseert het management van het aandachtsgebied over de te hanteren strategie op het gebied interne communicatie, ondersteunend aan de realisatie van de business doelstellingen.
Aandachtspunten hierbij zijn het leveren van bijdragen aan veranderingsdoelstellingen, reorganisaties, strategische doelen en beleid (o.a. op het gebied van gedrag, cultuur) die aansluiten bij de wensen van de business en informatievoorziening op een breed terrein (o.a. producten, marketingactiviteiten, processen).

Interne Communicatieprojecten
Zorgt voor uitvoering van de communicatieprojecten, conform de daarover gemaakte afspraken (tijd, kwaliteit, middelen) met de opdrachtgever. Maakt afspraken met de betrokken medewerkers over hun bijdrage, monitort de voortgang en neemt maatregelen in geval van verstoring. Evalueert het projectresultaat met de opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen en vertaalt dit naar mogelijke verbeterpunten.

Kwaliteit Interne communicatiestructuur
Analyseert de interne communicatie van Communication & Sustainability (C&S), C&MB en de business lines en signaleert knelpunten ten aanzien van de onderlinge samenhang. Overlegt met en doet voorstellen binnen de eigen afdeling om knelpuntenop te lossen en de overlegstructuur en inrichting van de media-middelenmix verder te optimaliseren.

Uniformiteit en actualiteit communicatie C&MB
Coördineert de uitingsvormen voor zijn aandachtsgebied en stemt af met collega’s over momenten van communiceren en wijze waarop, zodat de communicatie binnen C&MB op uniforme wijze plaatsvindt. Interviewt opdrachtgevers en stelt teksten op in begrijpelijke taal, afgestemd op de doelgroep, en houdt rekening met de huisstijl en effecten op medewerkers, externe partijen (o.a.pers en concurrentie) en plaatst of laat de conceptteksten plaatsen in een testomgeving. Zorgt na goedkeuring door de opdrachtgever voor verspreiding van de boodschap. Zorgt voor actualisering van inhoudelijke informatie in diverse media.

Netwerk
Legt en onderhoudt contacten met (Senior) Management binnen het eigen verantwoordelijksheidsgebied, andere
bedrijfsonderdelen en C&S teneinde met hen relaties op te bouwen, die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de interne communicatie.

Knowledge & Communication

 • Kennis van communicatie op WO-niveau met minimaal 1 -5 jaar ervaring in het vakgebied.

 • Kennis van Tridion, ICT, diverse media, Nederlandse taal en grammatica.

 • Kennis van de financiële sector, organisatorische veranderprocessen, projectmanagement en bedrijfsprocessen.

 • Kennis van visie, kernwaarden, doelstellingen en strategie van ABN AMRO

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  15-09-2015 14:16
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-09-2015 15:47
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-09-2015 13:21
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten