Adviseur Risicomanagement

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
15-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Delft
Reacties
0
Bekeken
254
Status
Gesloten
Referentie
970

TOP-Opdrachtgevers

  • Helion IT 160 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten
  • KPN Consulting 237 opdrachten

Omschrijving

Delft Senior 36 uur

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2142

Rol Adviseur Risicomanagement
Werkniveau Senior
Locatie Delft
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 28-09-2016
Aantal uren per week 36 uur

PROJECTINFORMATIE

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Algemene informatie CIV Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) regisseert de levering en de ontwikkeling van diensten op het gebied van de informatievoorziening, het samenstel van gegevens, applicaties, databases en de achterliggende technische infrastructuur, op basis van de afgestemde vraag vanuit de RWS-processen en onderdelen van Rijkswaterstaat. Het terrein loopt van het zorgen dat de technische specificaties voor een aanlegproject goed worden opgenomen in een contract, tot aan het inwinnen van de stroefheidsdata van het asfalt op de snelweg.

Binnen de afdelingen Regie Derden Data van Inwinning en Gegevensanalyse zijn Integraal projectmanagement (IPM) teams ingericht om de Raamovereenkomsten plus de daarbij behorende Nadere Overeenkomsten op de markt te zetten en te beheren. De werkzaamheden worden daarbij op projectmatige wijze door de IPM teams uitgevoerd en volgens Systeem gerichte contractbeheersing (SCB) op de markt gezet.

Voor de ondersteuning van de Manager projectbeheersing (MPB) bij het inrichten van de projectbeheersingsprocessen is inzet nodig van een zelfstandig werkende Adviseur risicomanagement.

De risicoadviseur is verantwoordelijk voor het faciliteren van het risicomanagementproces. Hij/zij creëert de omstandigheden waaronder de andere projectteamleden gestructureerd nadenken over risico´s en de beheersing ervan. Hij/zij ondersteunt de betrokken projectfunctionarissen bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico’s. De risicoadviseur is niet verantwoordelijk voor risico´s en de uitvoering van beheersmaatregelen, maar ondersteunt bij de bewaking van de naleving van de beheersmaatregelen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het proces, niet de inhoud. De risicoadviseur geeft binnen het project structuur aan het risicomanagement en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico’s.

VEREISTE KENNIS

Werk- en denkniveau 
-Bachelor - HBO

Kennis en ervaring 
-Eisen ten aanzien van kennis en ervaring: 
-Kennis van en ervaring met risicomanagement;

Werkervaring: 

-3-5 jaar aantoonbare ervaring op risicomanagement in vergelijkbare projecten qua complexiteit. 
-Bekend met de RWS werkwijze;
-Je hebt ervaring met RISMAN Methode.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

-Het (laten) ontwikkelen en onderhouden van een centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s; 

_Het, aan de hand van dit register, samenstellen van overzichten van geprioriteerde risico’s, ook over deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, het financiële en het tijdsrisico, en het geraamde budget om de risico’s te verminderen, is vermeld.

-Manager projectbeheersing op de hoogte houden van het verloop van het risicomanagementproces

-Zelfstandig adviseren en aanspreken van de betrokken projectfunctionarissen ten aanzien van risicomanagement, hiervoor organiseert hij/zij ‘één op één terugkoppel’ bijeenkomsten.

-Gevraagd en ongevraagd systematisch onderzoeken van risico’s en beheersmaatregelen;

-Het optreden als voorzitter van het (regelmatige) risico-inventarisatieoverleg met project-, contract-, omgevings- en technisch projectmanager en eventuele derden; 

-Het verzorgen van de onderbouwing/achtergrondinformatie van voorstellen voor de besluitvorming in het projectteam, waarin is opgenomen: 

-Een beschrijving van het risico; 

-De belangen van de betrokken partijen;

-Toezien op het opstellen van oplossingsmogelijkheden van de inhoudelijke deskundige.

-De risicoadviseur dient in overleg per optie de kansen en risico’s aan te geven. 

-Organiseren van bijeenkomsten om het risicomanagement plenair en integraal te bespreken;

-Het leveren van een bijdrage aan het onderdeel Risicomanagement bij de contractbeheersing zoals ondermeer het beoordelen van het risicomanagement van de opdrachtnemer en het leveren van input voor systeemgerichte contractbeheersing. 

-Het periodiek leveren van de benodigde gegevens voor de rapportages voor de opdrachtgever en andere relevante organen, met als doel het risicoprofiel van het project en de veranderingen daarin inzichtelijk te maken en als basis te laten dienen voor besluitvorming over strategische keuzes. 

-Hij/zij rapporteert primair aan de Manager projectbeheersing. 

-Uitwisselen van ervaringen met risicoadviseurs van andere projecten.

GEDRAGSKENMERKEN

Meest essentiële competenties 
-Initiatief; 
-Doorzettingsvermogen; 
-Analyseren; 
-Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
-Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Rijkswaterstaat heeft de RADIO-V competenties voor haar medewerkers hoog in het vaandel

-Resultaatgerichtheid 
-Aanspreekbaar 
-Dienstverlenend 
-Integer 
-Ondernemend 
-Verbindend

EXTRA INFORMATIE

Maximaal totaal aantal uren van de opdracht bedraagt maximaal 1685 uren totaal.

Incidenteel is het mogelijk dat de kandidaat elders zijn werkzaamheden dient uit te voeren.

Om op IF-basis ingezet te worden, dient de medewerker in vaste dienst bij RWS of IenM te zijn. Externe medewerkers die op basis van een inhuurcontract werkzaamheden voor RWS of IenM verrichten, kunnen niet in aanmerking komen voor een opdracht op IF-basis. Het is wel mogelijk om bij de mantelpartij waarvoor je werkzaam bent, aan te geven dat je graag voorgesteld wilt worden op de opdracht. Dit kan op het moment dat de opdracht extern aangemeld wordt bij deze mantelpartij. Deze tijdelijke opdracht biedt geen mogelijkheid tot instroom. Deze stap is interessant als de werkzaamheden in het verlengde ligt van de loopbaanafspraken die u met uw leidinggevende heeft gemaakt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten