Adviseur Kwaliteit iDiplomatie senior

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
15-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
239
Status
Gesloten
Referentie
871

Omschrijving

Rol

Adviseur Kwaliteit iDiplomatie

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

01-04-2016

Aantal uren per week

36-40 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

18-09-2015

PROJECTINFORMATIE

Let op: Dit betreft een herhalingsaanvraag. Gelieve niet dezelfde kandidaten aanbieden als op aanvraag BET2015/1471 en BET2015/1634.

WERKOMGEVING

Buitenlandse Zaken heeft de ambitie om eind 2016 toonaangevend te zijn in diplomatie, een flexibele netwerkorganisatie waar iedereen samenwerkt. Deze ambitie is verder uitgewerkt in de Modernisering Diplomatie, een traject onder leiding van de SG om de volgende doelen te realiseren:
Toonaangevende diplomatie
Excellente dienstverlening
Gewaardeerde samenwerkingspartner
Flexibele netwerkorganisatie
Hervormingsgerichte bezuinigingen

iDiplomatie is één van de 'signature projects' binnen Modernisering Diplomatie en draagt bij aan de 'BZ volledig digitaal' doelstelling. Onder iDiplomatie verstaan we een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere door digitale verbindings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken. Het programma levert hiertoe o.a. een samenwerkingsfunctionaliteit en een nieuwe BZ werkomgeving. Het programma wordt vanuit HNW versterkt om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke adoptie van de nieuwe middelen door de medewerkers.

De programmaorganisatie bestaat uit een programmamanager en 3 coördinatoren: Techniek, Informatiemanagement en HNW (Het Nieuwe Werken). De 3 coördinatoren zorgen ervoor dat de producten t.b.v. implementatie tijdig en in samenhang worden gerealiseerd, daarnaast sturen zij de implementatiemedewerkers aan die de medewerkers op het departement en op de ruim 140 posten ondersteunen bij het leren werken met de middelen die iDiplomatie heeft gerealiseerd. Daarnaast bestaat het programma uit een implementatiemanager, opleidingsspecialist, communicatieadviseur, projectmanagementondersteuner en een adviseur kwaliteit.

Het programma ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen de directie Bedrijfsvoering (DBV) van BZ, zoals de afdelingen DBV-IV (Informatievoorziening) en DBV-IM (Informatiemanagement) en HNW. SSC Haaglanden is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de nieuwe BZ werkomgeving.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

*Afgeronde WO-opleiding;
*Minimaal 5 jaar ervaring met het verzorgen en implementeren van kwaliteitszorg binnen complexe programma's in de rol van kwaliteitsmanager of kwaliteitsadviseur, aan te tonen door 2 referentieprojecten;
*Kennis van de actuele inzichten in de vakgebieden risicomanagement, compliancy en kwaliteitszorg (modellen, methoden en technieken).

Overige eisen

*Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
*Aantoonbare coördinerende en adviserende vaardigheden;
*Ervaring met programma- en projectfinanciën;
*Kennis van en ervaring met het functioneren van de nationale en internationale overheid (bestuurlijk/ strategisch inzicht);
*Affiniteit met digitalisering.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Omschrijving taken en resultaatgebieden
-Signaleren van kansen en risico's ten aanzien van het realiseren van de ambitie en resultaten van het programma en de onderliggende projecten/ activiteiten;
-Uitvoeren van evaluaties, toetsingen en risico-analyses;
-Adviseren/ formuleren (verbeter)maatregelen met betrekking tot de wijze waarop het programmamanagement wordt gevoerd;
-Adviseren/ formuleren (verbeter)maatregelen met betrekking tot de wijze waarop de onderliggende projecten/ activiteiten worden gevoerd; om een optimaal kwaliteitsniveau te bereiken/ handhaven;
-Onderhouden risicomatrix en geven van advies om kansen en risico's optimaal te beheersen;
-Borgen dat het programma voldoet aan richtlijnen vanuit DBV-IV en interdepartementale afspraken voor risicovolle IT-projecten of dat voor afwijkingen een 'explain' beschikbaar is;
-Deelnamen aan diverse overleggen om vanuit de inhoud te kunnen adviseren/ voortgang te kunnen monitoren;
-Coördinatie- en aanspreekpunt voor ADR, risicomanagement, compliancy en kwaliteitsaspecten m.b.t. het programma iDiplomatie.

Overige taken en resultaatgebieden

-Opstellen/ reviewen plannen van aanpak, meeschrijven aan memo's t.b.v. stuurgroep, documentatie t.b.v. inkooptrajecten, profielen t.b.v. werving, etc.;
-Coördineren proces rondom totstandkoming voortgangsrapportages;
-Periodieke actualisatie begroting, afstemming met Control en afdeling projecten binnen DBV-IV m.b.t. financiën en op de jaarlijkse rapportage t.b.v. het ICT dashboard.

GEDRAGSKENMERKEN

COMPETENTIES
*Analytisch denkvermogen
*Resultaatgericht
*Initiatief
*Overtuigingskracht
*Organisatiesensitiviteit
*Kwaliteitsgerichtheid

De Q&A-adviseur Digitalisering is een no nonsens-persoon, die gemakkelijk schakelt tussen analytisch denken en praktisch uitvoeren. De adviseur past binnen het programmateam, weet van aanpakken en vindt gemakkelijk zijn of haar eigen weg zonder de aansluiting met de programmaleden te verliezen.

Ook is de adviseur een gedegen vakspecialist met enerzijds een analytische consistente en toetsende geest en anderzijds met inzicht en gevoel voor de realiteit van een dynamische organisatie. De adviseur weet in het spanningsveld dat de organisatie verplicht moet voldoen aan strakke kaders en richtlijnen en dat de (programma)organisatie behoefte heeft aan flexibiliteit en vernieuwing steeds werkbare oplossingen aan te reiken.

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op

25 september 2015 tussen 09:00uur en 12:00 uur
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiële kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten