Technisch Applicatie Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
16-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
0
Bekeken
306
Status
Gesloten
Referentie
976

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • KPN Consulting 244 opdrachten
  • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol :Technisch applicatiebeheerder

Werkniveau

Senior

Locatie

Almelo

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

31-12-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

18-09-2015

PROJECTINFORMATIE

De Justitiële Informatiedienst (JustID) draagt bij aan het verstrekkenvan een integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen door het terbeschikking stellen aan ketenpartners van een stelsel van basisvoorzieningenvoor het uitwisselen en bewaren van en bewijzen met informatie.

De verantwoordelijkheid van afdeling Informatie Technologie en Innovatie/EBV betreft

  • het JustID breed op een marktconforme en professionele wijze uitvoeren van hetoperationele beheer van de IT infrastructuur, het tactisch beheer van deinformatievoorziening, en de informatieplanning van de dienst; daarbij richt deafdeling zich tevens op de verbetering van de informatiearchitectuur.

  • het op inhoudelijk en technisch gebied ondersteunen van ketenpartners bij het totstand brengen in casu ontwerpen en implementeren van elektronischberichtenverkeer (EBV) alsmede het verzorgen van het beheer van opgeleverde producten.

De Justitiële Informatiedienst vraagt een Technisch Applicatie Beheerder vooraanvulling op het vaste beheerteam, om de hoeveelheid werk voor de migratie opte vangen.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen enwensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te wordenaangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en inwelke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk enonvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen diehieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

HBO werk- en denkniveau

Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied vaninformatie- en communicatietechnologie

Ruime ervaring met probleemanalyse enproblemsolving

Zeer gestructureerd en gedecideerd

Specialistische theoretische en praktisch gerichtekennis van ontwikkelingen, methodieken en technieken op het vakgebied

Ervaring met de technische architectuur van EBV ende daarin gehanteerde (open) standaarden als XML, ebXML, ebMS/ Digikoppeling,CPA

Gedegen kennis en aantoonbare ervaring met deondersteunende technologieën (brokers, netwerkprotocollen, PKI)

Gedegen kennis en ervaring met B2B messaging producten

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De Justitiële Informatiedienst (JustID) draagt bij aan het verstrekkenvan een integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen door het terbeschikking stellen aan ketenpartners van een stelsel van basisvoorzieningenvoor het uitwisselen en bewaren van en bewijzen met informatie.

De Technisch Applicatie Beheerder onderhoudt en beheert de verschillendetypen koppelvlakobjecten in hun onderlinge samenhang conform de standaarden enmethoden en in nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners.Hij neemt initiatieven voor het stimuleren van voor Justitie relevanteinnovaties.

In het kader van een migratie naar de Digikoppeling standaard, moetenruim 200 telecomproviders worden aangesloten op JUBES. JUBES is de berichtenrouteervoorziening waarmee elektronische berichten uitgewisseld worden tussen Justitiepartijenonderling en partijen daarbuiten. Aansluitingen vinden al dan niet plaats viaeen (SaaS) ICT leverancier. De Technisch Applicatie Beheerder EBV dient per providerde benodigde configuraties rond JUBES te initiëren, realiseren en te bewaken,samen met de reeds aanwezige Tactisch Beheerders.

Concrete taken betreffen

Afhandelen en administreren aanvragen voor aansluitingenvan telecomproviders.

Inregelen en beheren van de cpacreatievoorziening die providers gebruiken voor het aanvragen van hun cpa’s.

Onderhouden van de routeringstabellen enorganiseren benodigde firewall changes.

Definiëren nieuwe partijen in de EBVberichtenbroker.

Testen (basaal) van de connectiviteit met nieuwaangesloten partijen.

Ondersteunen van de ketenpartners bij hettesten van (nieuwe) infrastructurele koppelingen;

Fungeren als aanspreekpunt voor de aan tesluiten partijen voor wat betreft de technische koppeling.

De kandidaat dient enerzijds in staat en bereid te zijn herhalende werkzaamheden uit tevoeren, anderzijds gestructureerd en geordend te handelen. In de aansluitingenzullen veel varianten optreden die ieder zorgvuldig moeten worden behandeld.Een deel van de werkzaamheden zal problemsolving zijn zodra de aangeslotenpartijen hun connectie gaan beproeven.

GEDRAGSKENMERKEN

Gestructureerd

Ruime ervaring met projectmatig werken.

Vaardigheid in het behandelen van en adviseren overinhoudelijke zaken/vraagstukken.

Kan resultaten leveren onder hoge tijdsdruk.

Kan zich snel inwerken in bestaande procedures

Analytisch ingesteld

Conformeert zich aan gehanteerde standaarden

Klantgerichtheid

Plannen en organiseren

Communicatief

Samenwerken

Professionele integriteit

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden opwoensdag/donderdag 23/24 september. Hiervan wordt u uiterlijk dinsdag 22september op de hoogte gesteld. Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum vanintake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomenworden in de selectieprocedure.

De kandidaat dient te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gestoeld op deze functie.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten