Senior Civieltechnisch Medewerker

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
16-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Leiden
Reacties
0
Bekeken
167
Status
Gesloten
Referentie
BCFP1047

Omschrijving

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is
de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons
personeelsbestand. Met hart voor de stad zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en
andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek.

Werken bij Leiden … iets voor jou?

Om welke afdeling gaat het?
Stadsingenieurs is een team dat op opdrachtbasis diensten verleent op het gebied van de inrichting
en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte, tegen een marktconforme
prijs/kwaliteitsverhouding. De Stadsingenieur is adviseur tijdens haalbaarheidsstudies van projecten
en zorgt later voor bestekken, tekeningen en directievoering en toezicht. Daarbij treedt het
regisserend op naar aannemers en externe adviseurs.

Wat houdt de functie in?
Maakt zelfstandig ontwerp- en bestektekeningen, waarbij het afstemmen met andere
ontwerpterreinen regelmatig noodzakelijk is. Maakt kostenramingen voor omvangrijke onderdelen.
Financiële consequenties worden meegenomen in de bestekken, voor het maken van een afdeling
overschrijdend geheel wordt met anderen samen gewerkt. Houdt toezicht op de uitvoering van werken. Ondersteunt de projectcoördinator en begeleidt junior en medior civieltechnisch
medewerkers.

Wat zijn de functie-eisen?
 HBO Civiele techniek of gelijkwaardige opleiding;
 Ten minste 10 jaar ervaring als werkvoorbereider (in de openbare ruimte);
 Aantoonbare kennis van de werking van een gemeente;
 Ervaring met het werken in oude binnensteden;
 Ervaring met directievoering;
 Ervaring met het schrijven van geïntegreerde contracten;
 Ervaring met VISI.

Wat bieden wij?
 Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige
collega's.
 Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
 Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Uitgebreide taakomschrijving

Doelstelling van de functie

Maakt zelfstandig ontwerp- en bestektekeningen, waarbij het afstemmen met andere ontwerpterreinen regelmatig
noodzakelijk is. Maakt kostenramingen voor omvangrijke onderdelen. Financiële consequenties worden meegenomen in
de bestekken, voor het maken van een afdeling overschrijdend geheel wordt met anderen samen gewerkt. Houdt toezicht
op de uitvoering van werken. Ondersteunt de projectcoördinator en begeleidt junior en medior civieltechnisch
medewerkers.

Resultaatgebieden
Ontwerp maken

 • Vervaardigt ontwerp-, bestek-, en situatietekeningen voor grotere projecten met behulp van digitale tekenprogramma’s.

 • Werkt (schets)ontwerpen voor grotere projecten aan de hand van de gegevens uit de voorbereidingsfase (indien gewenst

tot op detailniveau) verder uit tot een bestek en legt dit ter afstemming voor.

 • Legt andere civieltechnisch medewerkers uit hoe het bestek tot op detailniveau uitgewerkt moet worden.

 • Stelt indien nodig een checklist samen waarmee anderen de benodigde gegevens kunnen verzamelen of verzamelt deze

gegevens zelf.

 • Verdiept zich voldoende in de planologische bedoelingen en programma’s van eisen van de betreffende projecten en

overlegt bij problemen met anderen;

 • Maakt ramingen en berekeningen ook voor onderhouds- en/of beheersplannen ten behoeve van grotere projecten.

 • Vraagt vergunningen aan die nodig zijn voor de totstandkoming van projecten

Prestatie-indicatoren

. Tijdigheid;
. Een kwalitatief goed product binnen de afgesproken tijd waarin alle relevante gegevens verwerkt zijn.
. Houdt na uitzetten van een vraag de tijdige beantwoording in de gaten.

Informatie verstrekken

 • Verzamelt naar aanleiding van een (schets)ontwerp voor een project alle noodzakelijke gegevens.

 • Informeert in de uitvoeringsfase de uitvoerende diensten en organisaties over de bestekken;

 • Draagt bij aan het vertalen van ontwerpen in begrijpelijke plannen die kunnen worden gebruikt op bv. informatie- en

inspraakbijeenkomsten.

 • Stelt intern gevraagde informatie beschikbaar uit de geautomatiseerde tekeningen-bestanden;

 • Schrijft (concept)brieven.

 • Informeert de projectcoördinator over de voortgang van zijn werkzaamheden en tijdbesteding;

 • Informeert (desgewenst) burgers en bedrijven.

 • Is eerste filter voor afwijkingen (in tijd en/of geld) tijdens de uitvoeringsfase.

Prestatie-indicatoren

. Tijdig de juiste informatie en ondersteuning geven.
. Anderen voldoende informeren.
. Klantgericht.

2.3. Ondersteunende werkzaamheden

 • Brengt technische adviezen uit op het eigen vakgebied.

 • Verricht administratieve werkzaamheden.

 • Vertegenwoordigt op verzoek de projectcoördinator in project- of werkgroepen

 • Neemt deel aan projecten en/of werkgroepen.

 • Verricht andere algemene vaktechnische en/of ondersteunende werkzaamheden voor andere civieltechnisch

medewerkers.

 • Toetst bestekken en tekeningen van anderen en heeft daarbij een coachende rol

Prestatie-indicatoren

. Zorgt voor tijdige en klantvriendelijke afhandeling van klachten en verzoeken.
. Is ondersteunend en zorgt voor een goede administratie
. Samenwerken in teamverband.

2.4. Toezicht houden

 • Houdt toezicht op complexere door derden uitgevoerde werken.

 • Coördineert de werkzaamheden tussen derden en de gemeente.

 • Stelt indien gewenst burgers op de hoogte.

Prestatie-indicatoren

. Goed verlopen van de uitvoering door derden (o.a. kwaliteit en planning)
. Goed verlopen van de communicatie tussen medewerker, collega’s, derden en eventuele burgers
. vermindering meerwerkclaims aannemers

 1. Contacten

Overtuigen, waarbij soms sprake is van kritisch tegenspel.

 1. Kritieke situaties

 • De senior medewerker moet er alert op zijn, dat er geen fouten in de afgeleverde producten gemaakt worden.

 • In contacten met anderen is begrip voor de situatie van de ander van belang.

 • De klussen moeten soms met haast maar toch accuraat geklaard worden.

 • De contacten met burgers kenmerken zich soms door belangentegenstellingen.

 • In de behandelingen van meerwerkclaims met aannemers gaat het soms om grote (ook financiële) belangen.

Eisen

Afgerond: HBO Civiele techniek of gelijkwaardige opleiding

Tenminste 10 jaar ervaring als werkvoorbereider (in de openbare ruimte)
Aantoonbare kennis van de werking van een gemeente

Gunningscriteria
Ervaring met het werken in oude binnensteden 30%
Ervaring met directievoering 50%
Ervaring met het schrijven van geïntegreerde contracten 10%
Ervaring met VISI 10%

Startdatum 15 oktober 2015
Einddatum 15 oktober 2016
Uren per week 36
Uren per dag 8
Optie tot verlenging 2 keer, 6 maanden

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten