Functioneel Consultant Compartimentering

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
18-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
416
Status
Gesloten
Referentie
996

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Rol

Functioneel Consultant Compartimentering

Werkniveau

Senior

Locatie

Zoetermeer

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

05-10-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager : Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 22-09-2015

PROJECTINFORMATIE

SSC-ICT bestaat uit een front-office en een back-office. De back-office bestaat uit de beheerteams. Zij beheren de dienstendie door projecten worden opgeleverd en leveren ook specialisten voor de projecten. In de front-office zorgt het team projectmanagement voor hetuitvoeren van projecten, die als dienst door de beheerteams in beheer moeten worden genomen. Bedrijfsvoering en relatiemanagement bepalen de exploitatie overeenkomst en de dienstenniveaus met de klant.

De Senior Functioneel Consultant Compartimentering wordt gepositioneerd binnen een project dat wordt uitgevoerd door SSC-ICT HAAGLANDEN.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

beschikt over een diploma van een security gerelateerde WO opleiding;

Minimaal 5 jaar ervaring in opstellen van functionele ontwerpen op het gebied van (bij voorkeur gecompartimenteerde)informatievoorzieningen en werkstromen. Aan te tonen d.m.v. 2referentieprojecten;

Minimaal 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring binnen het rijk(vertaalslag van business behoeften naar security maatregelen);

Je hebt een hands-on mentaliteit en kan daarnaast goed structureren en documenteren;

Veel gevoel voor onderlinge samenwerking (ook buiten de eigen kaders);

Je bent per direct beschikbaar;

Aantoonbare ervaring met projectmatig werken (bij voorkeur in grote)projectorganisatie binnen non-profit organisaties. Aan te tonen d.m.v. 2referentieprojecten;

OVERIGE EISEN EN WENSEN

Je bent nauwkeurig en zelfstandig;

Kennis op het gebied van informatiebeveiliging en overheid wet- en regelgeving(Voorschriften Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie);

Kennis van overheidsarchitectuur NORA en Enterprise Architectuur Rijksdienst;

Kennisvan Identity en Access Management;

Vaardigheid in het overwinnen van weerstand (conflicterende belangen) enhet managen van de verwachtingen van de business;

Volledige beheersing van het vakgebied/ discipline en het kunnenoverzien, analyseren en oplossen van alle aspecten op het aandachts-/werkgebied;

Kennis van archiveringssystemen, kennismanagement;

Affiniteit met complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten.

Je hebt aantoonbare ervaring metprojectmatig werken;

Je hebt sterke contactuele eigenschappen;

Je hebt ervaring met communiceren op tactisch en operationeel niveau;

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandsetaal in woord en geschrift;

Jemoet een geldige VOG kunnen overleggen;

Ondertekenenvan een Geheimhouding verklaring behoort tot de aanstellingsprocedure;

Woonplaats op reële afstand van de regio Den Haag.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De Senior Functioneel Consultant Compartimentering is verantwoordelijk voor het beschrijven van de huidige applicaties en verkeersstromen voor een van de klanten van SSC-ICT HAAGLANDEN.

De Senior FunctioneelConsultant compartimentering draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van hetnieuwe compartimenteringsconcept om de verschillende informatiesoorten tekunnen beveiligen conform wet- en regelgeving.

De betreffende kandidaat moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen zoalsaangegeven om direct ingezet te kunnen worden op project(en). Daarbij dient dekandidaat kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn de parate kennis enervaring direct toe te passen in de praktijk.

De Senior FunctioneelConsultant Compartimentering werkomgeving wordt procesmatig en inhoudelijk aangestuurd door een de Projectmanager Compartimentering.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

Verantwoordelijk voor het begeleiden van de klantorganisatie bijhet vormgeven en beschrijven van de functionele eisen/wensen

Bijdragen aan functioneel ontwerp organisatiebredebasisinrichting;

Verantwoordelijk voor de functionele aspecten rondom hetcompartimenteren van de informatievoorziening.

Ondersteunend bij het vervangen vanhuidige inrichting (wereldwijde transitie);

Opstellen van functioneel ontwerp,wijzigingsverzoeken en afstemming van de prioritering met de projectcoördinatorvan wijzigingen;

In kaart brengen van de betreffendebusiness processen;

Afstemmen en communiceren (schriftelijk enmondeling) met de materiedeskundigen van de verschillende processen;

Adviseren over de (on)mogelijkheden van hetnieuwe compartimenteringsmodel en de meest passende oplossingsrichtingen;

Na realisatie verifiëren of degerealiseerde oplossing overeenkomt met de gebruikerswensen.

GEDRAGSKENMERKEN

De Senior Functioneel Consultant Compartimentering is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoerenvan de taken voor een innovatief project binnen SSC-ICT HAAGLANDEN.

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullenvan de functie zijn

netwerkvaardig

politiek- bestuurlijke sensitiviteit

aansturen van mensen en resultaten

stressbestendig

goed kunnen omgaan met organisatie sensitiviteit

flexibel en wendbaar

motiveren

resultaatgericht

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op 28-09-2015 a.s. tussen 12.00 uur en 18.00 uur
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten