Beleidsadviseur Wonen met welzijn/zorg

Intermediair
FlexAmbt
Geplaatst op
18-09-2015
Periode
1 tot 2 maanden
Budget
Open
Op locatie
Flevoland
Reacties
6
Bekeken
832
Status
Gesloten
Referentie
Beleidsadviseur Wonen met welzi

Omschrijving

Er moet op korte termijn een aansprekende nota voor Wonen met welzijn/zorg worden opgesteld.
Het huidige beleid met betrekking tot wonen met zorg is vastgelegd in het Programma Wonen, Welzijn, Zorg 2005-2015. Dit programma loopt eind dit jaar af. Ook is er, zowel wat betreft wonen als wat betreft zorg, veel veranderd waardoor het programma niet meer actueel is. Het is daarom wenselijk/noodzakelijk het beleid op dit terrein opnieuw onder de loep te nemen zodat we ook weer een actueel toetsingskader hebben om allerlei initiatieven op het terrein van Wonen met zorg goed te kunnen beoordelen.

Er is al enige tijd een proces van extramuralisering gaande. Het (landelijk) beleid ten aanzien van opname in een instelling is behoorlijk gewijzigd. Het uitgangspunt is nu dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er zullen in de toekomst steeds minder mensen worden opgenomen in een instelling. Dit betekent dat steeds meer mensen zelfstandig (moeten) blijven wonen. Voor een groot deel van de inwoners kan dit in een aangepaste (gewone) woning. Voor een bepaalde groep zal een meer beschutte woonvorm nodig/wenselijk zijn. Het is wenselijk inzicht te hebben in de toekomstige behoefte aan specifieke woonvormen voor kwetsbare inwoners (ouderen, inwoners met een verstandelijke beperking, inwoners met GGZ problematiek) zodat we deze groepen adequaat kunnen blijven huisvesten.

Ook het beleid t.a.v. de zorg is aanzienlijk gewijzigd. Er zijn veel zorgtaken gedecentraliseerd en de gemeente is nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis blijven wonen.
In het Uitvoeringsplan WMO 2015 is aangegeven dat er, gezien deze ontwikkelingen, in de tweede helft van 2015 een nieuwe beleidsnotitie over dit onderwerp zal worden opgesteld. In de tweede helft van 2015 wordt er ook een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze beleidsnotitie moet hierbij aansluiten.

In het beleidsplan moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen

Wat is de behoefte aan specifieke woonvormen voor de aandachtsgroepen: ouderen, inwoners met een verstandelijke beperking en mensen met GGZ problematiek?
Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd door BMC waarbij per aandachtsgroep voor de periode 2015-2025 het volgende in beeld wordt gebracht. Deze informatie zal als basis/input worden gebruikt voor de op te stellen beleidsnota:

Wordt het huidige sterrenzone beleid gecontinueerd dan wel aangepast? Er zijn op grond van het programma Wonen Welzijn zorg verspreid over de stad 1, 2 en 3 sterrenzones ontwikkeld. Er zal in beeld worden gebracht in hoeverre dit nog voldoet en/of en welke aanpassingen gewenst zijn.

Welke uitbreiding/aanpassing van specifieke woonvormen en spreiding hiervan is gewenst? Op basis van de behoefteramingen kan worden bepaald of en zo ja, welke gewenste aanpassing van de capaciteit aan verschillende woonvormen gewenst is. Ook zullen aanbevelingen worden gedaan wat betreft de spreiding van deze woonvormen en de instrumenten die ons ter beschikking staan om hierop te sturen.

Welke rol heeft de gemeente hierin en wat is de rol van andere partijen? Er zullen aanbevelingen worden gedaan over de rol van de gemeente op dit terrein en de (gewenste) rol van andere partijen zoals Centrada en zorgaanbieders.

Welk toetsingskader gebruiken we bij het beoordelen van initiatieven op dit terrein? Deze beleidsnota moet voldoende handvatten bieden om nieuwe initiatieven te kunnen toetsen. Er zal worden geformuleerd op basis van welke toetsingscriteria (wat betreft zorg, locatie, spreiding e.d.) deze verzoeken voortaan worden beoordeeld.
Kandidaatomschrijving
Wij zoeken iemand die kennis heeft op het terrein van wonen, welzijn en zorg en in staat is snel een aansprekende nota te schrijven. Wij zoeken iemand die in staat is de kernvragen concreet en snel te beantwoorden. Iemand die in staat is bestaand beleid, nieuwe landelijke ontwikkelingen, onderzoeksinformatie en relevante inzichten te vertalen in een (concrete) beleidsnota. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met gedegen ervaring in een soortgelijke functie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  20-09-2015 10:56
  Plaats
  Bilthoven
  Geplaatst door
  Veocee Healthcare
  Status
  Standaard
  Bijlage
  m4qc93wf2ugv20d.docx

  Met mijn ervaring en kennis als manager GGZ begeleid en beschermd wonen denk ik een goede kandidaat te zijn.
  Ik schrijf makkelijk en leer mezelf snel in.

 • Datum
  21-09-2015 14:58
  Plaats
  Annen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-09-2015 14:36
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-10-2015 15:26
  Plaats
  Driebruggen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-10-2015 18:24
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-11-2015 15:44
  Plaats
  Borne

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten