Programmamanager

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
20-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Houten
Reacties
0
Bekeken
87
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-615

Afrondingstoelichting

Deze opdracht is per abuis 2x geplaatst. Vandaar dat hij afgesloten wordt.

Rennie Hooi
H Consultancy Groep b.v.


Omschrijving

Voor de gemeente Houten zoeken wij een besluitvaardige programmamanager, die integraal / thema-overstijgend en op strategisch niveau kan denken en werken.

De programmamanager heeft de leiding over het programma ruimte en heeft veel contact met externe partijen. Intern is er nauwe samenwerking met de directie (opdrachtgeversrol), college, managers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en counterparts op andere vlakken, zoals het sociaal domein. Daarnaast is er intensieve inhoudelijke afstemming met de gebiedsmanagers, die de samenhang aan ontwikkelingen binnen een deelgebied bewaken. Hiervoor zijn 6 gebieden onderscheiden: centra, werkgebieden, Houten Noord, Houten Zuid, Eiland van Schalkwijk en het overige buitengebied.

Actuele opgaven die zich aandienen zijn o.a. binnenstedelijke ontwikkeling en de vitaliteit van het buitengebied. Een selectie van ontwikkelingen waaraan prioriteit is toegekend, zijn verzameld in de zogenaamde ‘ruimtelijke agenda’, een belangrijke leidraad.

Taken

Opstellen / bijstellen van het programma en zorgdragen voor de uitvoering hiervan;
Scherp analyseren en voorstellen doen m.b.t. wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid van de initiatieven (i.s.m. de gebiedsmanagers);
Onderlinge inhoudelijke samenhang in beeld brengen;
Voeling houden met de belangen van initatiefnemers, belangen van derden, de maatschappelijke impact en de inhoud van het collegeprogramma;
Opbouwen en onderhouden van een extern en intern netwerk.

Eisen

Minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als programmamanager in de ruimtelijke ontwikkeling  en/of minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar in met name complexe projecten met veel belangentegenstellingen en politieke druk;
Afgeronde opleiding op Wo-niveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
Aantoonbare ervaring met (burger)participatie;
Ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context;
Kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie.

Competenties

Adviesvaardig
Omgevingsbewust, organisatiebewust en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
Gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren
Flexibel en creatief in denken en handelen
Goed in plannen en organiseren, zowel van jouw eigen werk, als van het vormgeven van de structuren die nodig zijn om de beoogde resultaten te boeken
In staat het juiste detailniveau te vinden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig)
Stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig
Initiatiefrijk
Drive om resultaten te bereiken
Bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten