Beleidsadviseur Wonen met welzijn/zorg

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
21-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Lelystad
Reacties
0
Bekeken
31
Status
Gesloten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

01-10-2015

Einddatum

15-12-2015

Optie op verlenging

Ja (2 x 1 maand)

Aantal uur per week

32 uur, later minder

Sluitingsdatum

24-09-2015 om 10:00 uur

Er moet op korte termijn een aansprekende nota voor Wonen met welzijn/zorg worden opgesteld.
Het huidige beleid met betrekking tot wonen met zorg is vastgelegd in het Programma Wonen, Welzijn, Zorg 2005-2015. Dit programma loopt eind dit jaar af. Ook is er, zowel wat betreft wonen als wat betreft zorg, veel veranderd waardoor het programma niet meer actueel is. Het is daarom wenselijk/noodzakelijk het beleid op dit terrein opnieuw onder de loep te nemen zodat we ook weer een actueel toetsingskader hebben om allerlei initiatieven op het terrein van Wonen met zorg goed te kunnen beoordelen.

Er is al enige tijd een proces van extramuralisering gaande. Het (landelijk) beleid ten aanzien van opname in een instelling is behoorlijk gewijzigd. Het uitgangspunt is nu dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er zullen in de toekomst steeds minder mensen worden opgenomen in een instelling. Dit betekent dat steeds meer mensen zelfstandig (moeten) blijven wonen. Voor een groot deel van de inwoners kan dit in een aangepaste (gewone) woning. Voor een bepaalde groep zal een meer beschutte woonvorm nodig/wenselijk zijn. Het is wenselijk inzicht te hebben in de toekomstige behoefte aan specifieke woonvormen voor kwetsbare inwoners (ouderen, inwoners met een verstandelijke beperking, inwoners met GGZ problematiek) zodat we deze groepen adequaat kunnen blijven huisvesten.

Ook het beleid t.a.v. de zorg is aanzienlijk gewijzigd. Er zijn veel zorgtaken gedecentraliseerd en de gemeente is nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis blijven wonen.
In het Uitvoeringsplan WMO 2015 is aangegeven dat er, gezien deze ontwikkelingen, in de tweede helft van 2015 een nieuwe beleidsnotitie over dit onderwerp zal worden opgesteld. In de tweede helft van 2015 wordt er ook een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze beleidsnotitie moet hierbij aansluiten.

In het beleidsplan moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen

Wat is de behoefte aan specifieke woonvormen voor de aandachtsgroepen: ouderen, inwoners met een verstandelijke beperking en mensen met GGZ problematiek?
Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd door BMC waarbij per aandachtsgroep voor de periode 2015-2025 het volgende in beeld wordt gebracht. Deze informatie zal als basis/input worden gebruikt voor de op te stellen beleidsnota:

Wordt het huidige sterrenzone beleid gecontinueerd dan wel aangepast? Er zijn op grond van het programma Wonen Welzijn zorg verspreid over de stad 1, 2 en 3 sterrenzones ontwikkeld. Er zal in beeld worden gebracht in hoeverre dit nog voldoet en/of en welke aanpassingen gewenst zijn.

Welke uitbreiding/aanpassing van specifieke woonvormen en spreiding hiervan is gewenst? Op basis van de behoefteramingen kan worden bepaald of en zo ja, welke gewenste aanpassing van de capaciteit aan verschillende woonvormen gewenst is. Ook zullen aanbevelingen worden gedaan wat betreft de spreiding van deze woonvormen en de instrumenten die ons ter beschikking staan om hierop te sturen.

Welke rol heeft de gemeente hierin en wat is de rol van andere partijen? Er zullen aanbevelingen worden gedaan over de rol van de gemeente op dit terrein en de (gewenste) rol van andere partijen zoals Centrada en zorgaanbieders.

Welk toetsingskader gebruiken we bij het beoordelen van initiatieven op dit terrein? Deze beleidsnota moet voldoende handvatten bieden om nieuwe initiatieven te kunnen toetsen. Er zal worden geformuleerd op basis van welke toetsingscriteria (wat betreft zorg, locatie, spreiding e.d.) deze verzoeken voortaan worden beoordeeld.

Functie eisen

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken iemand die kennis heeft op het terrein van wonen, welzijn en zorg en in staat is snel een aansprekende nota te schrijven. Wij zoeken iemand die in staat is de kernvragen concreet en snel te beantwoorden. Iemand die in staat is bestaand beleid, nieuwe landelijke ontwikkelingen, onderzoeksinformatie en relevante inzichten te vertalen in een (concrete) beleidsnota. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met gedegen ervaring in een soortgelijke functie.

Toelichting op rooster

Het traject heeft een korte doorlooptijd. In de eerste 4 weken gaat het om 4 dagen per week van 8 uur. De werkdagen zijn in onderling overleg te bepalen. In de 6 weken daarna zal het gaan om 1 tot 1,5 dag per week. Startdatum uiterlijk 5 oktober 2015. Deadline voor het afronden van de opdracht is en blijft 15 december 2015.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten