Programmamanager ruimte

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
21-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
2
Bekeken
728
Status
Gesloten
Referentie
2015596

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

U bent een programmamanager met ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling met complexe projecten met veel belangentegenstellingen en politieke druk.

Wie?
Onze opdrachtgever is een gemeente in Utrecht.

De functie van programmamanager ruimte is ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze functie is ontstaan na een reorganisatie die op 1-1-2014 in werking is getreden. Belangrijke doelstelling bij deze functie is een stevige inzet op inhoud en op samenhang. En om daarbij op strategisch niveau de externe relaties te leggen.

Conform de algemene uitgangspunten van programmamanagement gaat het om het formuleren van hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete acties en projecten. Het overkoepelende karakter van het programmamanagement is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen.

Acties en projecten hebben deels betrekking op activiteiten die de gemeente zelf ontplooit, maar voor een belangrijk deel juist op initiatieven uit de samenleving. Dit laatste sluit aan bij het gedachtengoed dat hoort bij de begrippen ‘gebruik maken van de kracht van de samenleving’ en ‘de overheid als partner in een netwerksamenleving’ en ‘uitnodigingsplanologie’.

De gemeente wil nadrukkelijk niet vooraf bepalen wat wel en niet moet gebeuren, maar ruimte laten aan initiatieven uit de samenleving. Daarbij geldt dat wordt gestreefd naar een win-winsituatie (ruimte geven voor initiatieven, die wel passend moeten zijn in de visie op het betreffende gebied). Bij ruimtelijke initiatieven is een positieve houding van de gemeente het uitgangspunt. De gemeente begeleidt en faciliteert. Daarbij bewaakt de gemeente wel de balans met andere belangen dan die van de initiatiefnemer.

Actuele opgaven die zich aandienen zijn onder andere binnenstedelijke ontwikkeling en de vitaliteit van het buitengebied. Een selectie van ontwikkelingen waaraan prioriteit is toegekend, zijn verzameld in de zogenaamde ‘ruimtelijke agenda’, een belangrijke leidraad.

De functie van programmamanager is een belangrijke pijler van de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Er is veel contact met externe partijen. Intern is er nauwe samenwerking met de directie (opdrachtgeversrol), college, managers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en uw counterparts op andere vlakken, zoals het sociaal domein. Daarnaast is er intensieve inhoudelijke afstemming met de gebiedsmanagers, die de samenhang aan ontwikkelingen binnen een deelgebied bewaken.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

U hebt de leiding over het programma ruimte.
U zorgt voor het opstellen / bijstellen van het programma en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.
U analyseert hierbij scherp en doet voorstellen met betrekking tot wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid van de initiatieven (in samenwerking met de gebiedsmanagers).
U brengt hierbij scherp de onderlinge inhoudelijke samenhang in beeld.
U houdt hierbij voeling met de belangen van initiatiefnemers, belangen van derden, de maatschappelijke impact en de inhoud van het collegeprogramma.
U zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een extern en intern netwerk.
U maakt deel uit van het managementteam ruimtelijke ontwikkeling en neemt deel aan de bijbehorende managementoverleggen.
Eisen

U hebt een afgeronde wo-opleiding met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden.
U hebt minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als programmamanager in de ruimtelijke ontwikkeling en/of minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar in met name complexe projecten met veel belangentegenstellingen en politieke druk.
U hebt aantoonbare kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie.
U hebt aantoonbare ervaring met (burger)participatie.
U bent in staat te laten zien om integraal / thema-overstijgend en op strategisch niveau te kunnen denken en werken.
U bent omgevingsbewust, organisatiebewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen gericht op samenwerking.
U bent goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden.
Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2015, met een optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding van het team.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 2 oktober aanstaande en stuur uw cv. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst. Referentienummer 2015596.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  22-09-2015 15:00
  Plaats
  Crissay sur Manse

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 10:24
  Plaats
  Bergen Op Zoom

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten