Communicatiemedewerker project Spookfiles A58

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
21-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Bosch
Reacties
0
Bekeken
844
Status
Gesloten
Referentie
2015598

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2564 opdrachten

Omschrijving

Wij zoeken een communicatiemedewerker met ervaring binnen het vakgebied mobiliteit en daarbinnen specifiek Intelligent Transport Systems (ITS), verkeersmanagement en innovatieve mobiliteit voor een complex infraproject.

Wie?
Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

U bent werkzaam voor het project Spookfiles A58. Dit is een project dat valt onder het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De regio Brabant is trekker van het project en voert dit uit samen met het Ministerie van I&M, diverse diensten van Rijkswaterstaat en de markt. Het is een project waarbij op basis van innovatieve (nog niet ontwikkelde dan wel beproefde) technieken een bijdrage zal worden geleverd aan het oplossen van de zogenaamde spookfiles op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Spookfiles zijn files die op een weg ontstaan als gevolg van snelheidsvermindering / afremmen van het gemotoriseerde verkeer waardoor het verkeer stroom opwaarts tot stilstand komt. Of de spookfiles daadwerkelijk oplosbaar zijn en of dit kosteneffectief is, moet blijken uit het project. Het project is erg complex, niet alleen inhoudelijk maar ook qua omgeving en samenwerkingsvorm met de markt.

Provincie Noord-Brabant is aanbestedende dienst van het project namens de samenwerkende overheden. De vorm van samenwerken is innovatief: via de zogenaamde Pre Commercial Procurement procedure (PCP). Dit is een innovatieve aanbestedingsmethode waarbij in gezamenlijkheid (overheid, kennisinstellingen en markt) in een aantal stappen gewerkt wordt aan een nog niet bestaande oplossing voor een maatschappelijke (mobiliteits)vraagstuk. De overheid definieert hierbij dit maatschappelijke vraagstuk.

Het kernteam is ambtelijk opdrachtnemer, draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste aansturing, vormt de dagelijkse begeleidingsgroep en is eerste aanspreekpunt. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, het programmabureau Beter Benutten, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (CIV). De procesbegeleider van het PCP-team neemt eveneens deel aan het overleg. Het kernteam komt iedere woensdag op een vaste locatie (provinciehuis) bij elkaar.

Het PCP team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het PCP-proces. Zij doen dit aan de hand van de opdrachten die zij van het kernteam krijgen. In de inschrijvings- en beoordelingsfase heeft dit team met name een verantwoordelijkheid voor het opzetten van de PCP-procedure, het in de markt zetten daarvan en de selectie van marktpartijen. In de ontwikkelings- en in de uitvoeringsfases heeft het marktteam de verantwoordelijkheid voor de gesprekken met de markt. Via voortgangsrapportages (tijd, geld, inhoud) legt het PCP-team verantwoordelijkheid af aan het kernteam. Alle te nemen beslissingen worden voorgelegd aan het kernteam. Het PCP-team bestaat uit een procesbegeleider, technisch ITS-specialist, een PCP specialist, een projectsecretaris en een communicatieadviseur.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

U assisteert de communicatieadviseur.
U participeert in kernteamoverleggen en/of stemt af met projectleiders.
U overlegt en stemt af met communicatieadviseurs van de markpartijen.
U overlegt en stemt af met communicatieadviseurs van betrokken overheden.
U overlegt en stemt af met de woordvoering van overheidpartners.
U onderhoudt contacten met regionale en nationale media.
U onderhoudt contacten met de vakpers.
U zorgt voor het leggen, beheren en onderhouden van contacten met stakeholders.
U zorgt voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van evenementen.
U verzorgt publicaties.
Eisen

U hebt minimaal hbo-niveau, studierichting communicatie.
U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met de werkzaamheden zoals omschreven onder taken.
U hebt ervaring met communicatiewerkzaamheden binnen het vakgebied mobiliteit en daarbinnen specifiek Intelligent Transport Systems (ITS), verkeersmanagement en innovatieve mobiliteit.

U hebt ervaring met

Deelnemerswerving
Organisatie van campagnes en evenementen
Stakeholdersmanagement
Schrijven van persberichten, nieuwsbrieven en artikelen
U hebt gevoel voor bestuurlijke / politieke verhoudingen.
U beschikt over een relevant communicatienetwerk.
U bent per direct en op woensdagen beschikbaar.
Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Den Bosch

Wanneer?
De functie is per direct fulltime beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2016. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór woensdag 30 september aanstaande en stuur uw cv. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst. Referentienummer 2015598.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten